Zajímavosti
Notář (obraz vlámského malíře Quentina Massyse ze 16. století). Ilustr. foto. (volné dílo)

13. září je mezinárodní den závětí

Podle aktuálního průzkumu koalice neziskových organizací Za snadné dárcovství se 73 % obyvatel České republiky setkalo s problémy spojenými s dědictvím. Závěť pak ve velké míře považují za rozumnou prevenci případných sporů mezi...
jde o část letectva, kterou tvořili dobrovolníci, záloha,“ upřesňuje Josef Vochyán. „Před válkou to znamenalo zálohu, během války byli do této části zařazováni cizí státní příslušníci, akcent je to obrovský, protože byli to dobrovolníci službou...
Od loňského roku probíhá měření průhlednosti vody v našich tocích pomocí Secchiho desky. Podnět k tomu dal nejen úbytek potápky černokrké, druhu vodního ptáka, která se potřebuje orientovat ve vodě při hledání potravy. Důležitost sledování stavu vod...

Oblaka, mračna, kupy, beránky nebo arcus

...
Dvě mladé novinářky se opakovaně vydávají do válkou zmítané země, do Sýrie. Pomocí jejich pohledu nalézáme vysvětlení přílivu uprchlíků z oblasti do Evropy. Je zde vícerý úhel pohledu, není to vůbec jednoduché. Odvážit se jet do Iráku, Sýrie, kde z...

Blochin, Stalinův kat a popravčí

Kat se objevoval ve svém pracovním oděvu. Byla jím kožená kapuce, dlouhá řeznická zástěra, kožené rukavice až po loket a letecká kukla s brýlemi. Aby se kat neušpinil lidskou krví, používal svoje zakuklení. Po směně, kdy dokázal popravit až 300...

Bílé pruhy mohou zachránit aleje

Pokud jedete po silnici III. třídy spojující obec Švábov na Jihlavsku s Batelovem a Horní Cerekví, průvodcem se vám stane mimořádně zachovalá alej, složená převážně z majestátních lip. Letos už 17. a 18. června bude Arnika natírat stromy...

Papír nebo tablet – Co je lepší pro studium?

Když jsem se pro svou studii dotazovala studentů, který formát jim přináší lepší soustředěnost, 92 procent odpovědělo, že tištěný. 86 procent upřednostňovalo čtení z papíru u akademických textů a účastníci také uváděli, že pokud jsou akademické...
Průměrný člověk lže 11x za den a během desetiminutové konverzace sklouzne přinejmenším ke dvěma polopravdám, říká odborník přes lhaní Robert Feldman. Nový výzkum ukazuje, že tato rozšířená neupřímnost si vybírá daň nejenom na vaší dobré...
Představa hodného vedoucího je pro mnoho lidí přehnaně citově zabarvená, idealistická a pro další je symbolem vyloženě špatného managementu. Ale nový výzkum ukazuje, že laskavost a altruismus z lidí na vedoucích pozicích nedělají slabochy, ba naopak –...