Tepelné čerpadlo vzduch-voda má díky klimatickým podmínkám České republiky (průměrná teplota v topném období se pohybuje kolem 4°C) výborný poměr cena/výkon. Je i velmi jednoduché jej nainstalovat a proto je systém vzduch-voda naším nejprodávanějším tepelným čerpadlem (až 80% instalací).

Cena tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelné čerpadlo ušetří až 70% nákladů za energie. Svými nízkými provozními náklady přináší tepelné čerpadlo uživateli velké úspory a tím zajišťuje rychlou návratnost investice.

Do celkové pořizovací ceny tepelného čerpadla je potřeba zahrnout:

  • cenu tepelného čerpadla vzduch-voda
  • cenu bojleru a případné akumulační nádoby
  • dopravu
  • zajištění montáže
  • zajištění elektroinstalace

A samozřejmě důležitá je životnost tepelného čerpadla.  Ta rozhoduje o návratnosti celé investice. Při správném výběru tepelného čerpadla se může návratnost pohybovat od 3 do 6 let. Při nesprávném výběru (zejména levných předělaných klimatizačních jednotek) se investice nemusí vrátit vůbec, protože životnost některých jednotek se pohybuje na hraně záruky. Cena tepelného čerpadla je pouze jeden aspekt investice. Spočítejte si jednoduše Návratnost a úspory tepelného čerpadla.

Nákup a výběr vzduch voda?

Nákup tepelného čerpadla by měl být v první řadě promyšlený. Prvním krokem při výběru tepelného čerpadla a jeho následném nákupu by mělo být zjištění tepelných ztrát. Pokud tepelné ztráty Vašeho objektu již znáte, či máte vypočítané, bude následovat druhý krok: zvolení si vhodného typu tepelného čerpadla. Doporučujeme se zaměřit na prověřené výrobce s dlouhou tradicí a řádově tisícemi referencí. Některá česká tepelná čerpadla jsou svojí kvalitou známá i ve Švýcarsku a Anglii.


Dostupné typy tepelných čerpadel


Dělená konstrukce (split)

Tento systém se skládá z venkovní jednotky (výparník a ventilátor), kde se energie odebírá a z vnitřní jednotky do které se přes teplonosné médium (chladivo) odebraná energie přenáší. Tam se energie zefektivňuje a předává topné vodě. Venkovní jednotka musí být od vnitřní vzdálena maximálně do 15-ti metrů vedení potrubí.


Venkovní kompakt

U tohoto sytému jsou veškeré komponenty tepelného čerpadla umístěny v jedné konstrukci, která je umístěna ve venkovním prostoru. Topná voda se tedy ohřívá venku (topný systém musí být naplněn nemrznoucí směsí), uvnitř objektu jsou pouze nádoby na případnou akumulaci a na ohřev užitkové vody.


Vnitřní kompakt

Tepelné čerpadlo je v tomto případě umístěno kompletně uvnitř, v technické místnosti. Ve stěně jsou vytvořeny pouze prostupy pro přívod a odvod vzduchu.