kuchyne-gorenje-mara-ve-venkovskem-stylu
Vzor kuchyně.
V kuchyni se setkáváme se svou rodinou v čase snídaně, oběda a večeře. Kuchyně je také místnost, kde se připravují všechny dobroty, slavnostní menu i zdravé pokrmy. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vypadala taková kuchyně v minulosti? Pojďte se s námi podívat do historických kuchyní a s čím si museli vystačit naši předci!


Vaření nad ohněm


Doby, kdy se v pravěku vařilo nad ohněm, jsou již naštěstí dávno pryč. Pomyslná kuchyně se nacházela na okrajových částech jeskyně a skromných příbytků. Ohniště bylo situováno na těchto místech z toho důvodu, aby se kouř neudržoval v „místnosti“. Otevřené ohniště mělo rovněž sociální význam. Scházeli se u něho členové kmene a mimo jiné ho využívali jako zdroj tepla a světla. Ženy na otevřeném ohništi připravovaly maso, které ulovili členové kmene. Postupem času se ženy pouštěly i do jednoduchých pokrmů.


Antická kuchyně


Když hovoříme o antice, máme na mysli starověké Řecko. Jak se v této době vařilo? Antičtí obyvatelé budovali kuchyni v centrální části domu. Obvykle ji obklopovaly další místnosti, proto se kuchyně považovala za srdce antického domova. Nádvoří s kuchyní fungovalo zároveň jako jídelna a teplo se využívalo k vytápění ostatních částí domů. Nebylo však pravidlem, že kuchyni měly všechny domácnosti. Na mnoha místech za městy se proto stavěly veřejné kuchyně.

ohniste2
Naši předce si museli vystačit s ohněm.


Středověká kuchyně


Středověk je fascinujícím obdobím, v kterém kuchyně prošly dalším vývojem. V raném středověku se vařilo na otevřeném ohni ve středu místnosti. Ani v této době ještě neznali lidé komíny a kouř unikal dýmníkem na půdu a otvory ven. Ve 12. století to nebylo o nic lepší a kvůli všudypřítomným sazím si kuchyně vysloužila přezdívku „černá kuchyně“. Postupem času se v domech vybudovaly komíny a ohniště se přemístilo ke stěnám, kde vznikly první krby. V pozdním středověku se objevily plnohodnotné kuchyně, ve šlechtických rodinách dokonce spojených s jídelnou.


Novověká kuchyně


19. století je známo jako obdobím průmyslové revoluce. A dotklo se to také kuchyní. V domácnostech se stavěly kuchyně v samostatných síních a vařilo se v nich na pecích s kovovými pláty a varnými plotnami. V dalších letech a desetiletích se pece a kamna na uhlí nadále vylepšovaly a již na přelomu 19. a 20. století měly hospodyňky k dispozici plynová či elektrická kamna. Příprava jídla se díky tomu zrychlila a přinesla do kuchyní pohodlí a zábavu.


Moderní kuchyně


Ve 20. století nastal ve vývoji kuchyní obrovský pokrok. Toto období dalo vzniknout různým stylům kuchyní. Postupně se objevovaly kuchyně ve venkovském stylu, anglické kuchyně a retro kuchyně. Tyto styly kuchyní jsou oblíbené i v dnešní době, jen se přizpůsobily současným potřebám žen a mužů. V obchodech a e-shopech naleznete mnoho inspirace, jakou kuchyni si pořídit do své domácnosti.


Jak jste se mohli s námi přesvědčit, největší pokrok ve vývoji kuchyní je zaznamenán v 19. až 21. století. Vaření se tak stalo pro mnoho lidí radostí a koníčkem a nezabírá tolik času jako v minulosti. Jistě každý z vás ocení, jaké možnosti nám současné kuchyně nabízejí!