Katastrofa
V mnohých regionech v Číně je stav životního prostředí katastrofální. (AFP/Getty Images)

 
Čína se dnes ráda prezentuje skvělými ekonomickými ukazateli a dává to světu jaksepatří na obdiv. Ovšem Číňané, kteří se alespoň minimálně zajímají o životní prostředí ve své zemi, to vnímají jako čistý výsměch a hrubý národní produkt (HDP) nazývají „černým HDP".

Důvodem je obrovské znečištění ovzduší, možná tak srovnatelné s dobou průmyslové revoluce. A tak rozvoj čínské ekonomiky doprovází působení škod, které asi nebude snadné jen tak odstranit. Katastrofální stav životního prostředí i nezodpovědné konání čínské vlády v tomto ohledu se částečně odráží i v případu znečištění Perlové řeky chromem.

Ironií však je, že v Číně je tento případ mnohde považován za jasný pokrok v ochraně životního prostředí. Podle zprávy oficiální tiskové agentury Sin-chua (Xinhua) z 23. května je tento případ v Číně precedentní, protože zcela poprvé došlo k úspěšnému podání žaloby občanskou ekologickou organizací kvůli problémům znečištěného životního prostředí.

Dále se Sin-chua zmiňuje o pozitivním přispění této kauzy na tvorbu zákonů. Ono to tak být může, ale zpráva agentury Sin-chua spíše poukazuje na nepříliš radostný stav tvorby zákonů. Avšak zprávu z 2. června na finance.ifeng.com lze pochopit opravdu jen těžko, protože se v ní vážně diskutuje o znovuotevření chemického podniku, který tuto celou pohromu způsobil.

 

Viníci jsou na světě a jsou to řidiči nákladních aut...

Začátek celého procesu se datuje na červenec roku 2011. V blízkosti města Čchü-ťing v provincii Jün-nan pošlo několik ovcí, které se otrávily zamořenou vodou. Později vyšlo najevo, že chemička Lu-liang ukládala odpad obsahující chrom jednoduše na skládku a deponovala ho na březích řeky Nan-pchan, což dle informací ccvic.com trvalo celých 17 let a objemově je to přes 5 000 tun. Přitom se jedná o navýsost jedovaté sloučeniny chromu, které se do těla dostávají dýchacími cestami a mohou poškodit DNA, což mnohonásobně zvyšuje i riziko rakoviny plic.

Vesnice Sing-lung u řeky Nan-pchan tak dostala smutnou přezdívku „vesnice smrti", protože tam každoročně umírá šest až sedm vesničanů na rakovinu plic. Tím to však nekončí. Řeka Nan-pchan se vlévá do mnoharamenné spleti řek Perlové řeky na jihozápadě Číny a protéká tak povodím dlouhým téměř 410 000 km², kde žije zhruba 80 milionů lidí. V estuáru u Macaa zhruba po 2 400 km se vlévá do Jihočínského moře. Skutečný rozsah této ekologické katastrofy tedy nelze jen tak odhadnout.

Na jednoduchou otázku o lokálním čištění a laxním přístupu zazněla lakonická odpověď, že o ničem nevěděli, a to ani o obětech. Úřad pro životní prostředí sice potvrdil, že potrestal chemičku Lu-liang pokutou ve výši 300 000 yuanů (asi 30 000 eur), ale výrobu to nijak neohrozilo.

V srpnu 2011 byl tento případ zveřejněn na internetu a až na vzrůstající nátlak veřejného mínění byla chemička konečně uzavřena, ale jen předběžně. Po provedené analýze kvality vody v řece Nan-pchan Úřad pro životní prostředí oznámil, že voda není permanentně znečišťována. Za hlavní viníky celé události byli prohlášeni řidiči nákladních aut, kteří tento toxický odpad odváželi.

Soud města Čchü-ťing vynesl 15. května 2012 rozsudek, ve kterém bylo odsouzeno sedm zaměstnanců chemičky, včetně tří řidičů nákladních aut. Ti byli odsouzeni ke čtyřem rokům vězení a pokutě ve výši 50 000 yuanů (zhruba 5 000 eur), a to byly rozsudky nejvyšší. Time-Weekly poukázal na to, že v roli žalobců byli vedle dvou občanských iniciativ také zástupci Úřadu pro životní prostředí. Bylo vysloveno i podezření ze spolupráce Úřadu pro životní prostředí s chemičkou Lu-liang, což znamená, že jeho role žalobce je vskutku problematická. Odpovědný zástupce občanské iniciativy ale vysvětlil nutnost jejich spolupráce s Úřadem pro životní prostředí, jelikož se v jeho rukou nachází mnoho výsledků šetření i podkladů.

 

Jídlo je vražedné...

Zdá se, že tím je celý případ uzavřen, ale pořád ještě běží o velké peníze. Dle zpráv finance.ifeng.com z 2. června se vážně diskutuje o znovuotevření chemičky Lu-liang. Time-Weekly.com informoval koncem května o velkých finančních ztrátách chemičky které, podle slov manažera Ču Čchiao-kuo, uzavřením utrpěla. Současně ztratilo práci i mnoho zaměstnanců. Firma se dle jeho vyjádření stala obětí podvodníků a „bandy darebáků", ale nebylo zcela jasné, koho tím vlastně mínil. Jsou to snad ti odsouzení řidiči a referenti z jeho firmy? To neprozradil.

Zmínil jen fakt, že se před rokem 2005 v Číně prakticky nikdo nezajímal o odpad obsahující chrom. Směrnice o zacházení s takovým odpadem existují právě od roku 2005. A ve „vesnici smrti" musí dle jeho slov být mnoho předmětů denní potřeby obsahujících chrom. Lidé se v chemii nevyznají a mají jen strach. Vysokou úmrtnost na onemocnění rakovinou zdůvodnil nezdravou výživou vesničanů, kteří nakládají maso a zeleninu. Jakoukoliv spojitost s jeho chemičkou tak odmítá. Vláda by měla s chemičkou spolupracovat a tyto informace propagovat.

Zadáte-li dnes na čínském internetu vyhledávaný pojem „chemička Lu-liang", objeví se pořád ještě informace, že „chemička Lu-liang ... je velkým producentem chromové soli v Číně. Bonita tohoto podniku je národní s označením AAA a vlastní certifikát jakosti ISO9000."

small Germany

 

Čtěte také:

Ó, ten pekingský vzduch: Zveřejnění kvality ovzduší americkou ambasádou vyvolalo nevoli čínské vlády

Kvůli znečištění chromem trpí obyvatelé čínské vesnice rakovinou (video)

ČÍNA: Těžba mědi znečišťuje největší řeku v Ťiang-si (video)

Do řeky Jang-c'-ťiang ročně proudí 33 miliard tun odpadních vod (video)

Znečistenie spôsobilo nedostatok vody pre 4 milióny Číňanov

Čínský režim padne kvůli znečištěnému životnímu prostředí – říká bývalý zpravodaj

Krize pitné vody v Číně