Všechny zprávy a oficiální prohlášení odborníků poukazuji na krizi pitné vody. (hern42/ flickr.com)
Všechny zprávy a oficiální prohlášení odborníků poukazuji na krizi pitné vody. (hern42/ flickr.com)

Se Světovým dnem vody, který proběhl 22. března, se pozornost upřela i na kvalitu pitné vody v Číně. Všechny zprávy a oficiální prohlášení odborníků poukazuji na krizi pitné vody.

 

1. července 2012 vyprší pětileté období, které bylo poskytnuto čínským vodárenským společnostem pro splnění vyšších státních hygienických norem pro pitnou vodu. I přesto zůstává znečištění pitné vody i jejích zdrojů vážným problémem.

Li Wei, tajemník Nadace na ochranu životního prostředí (EPF), řekl, že v roce 2007 spadalo 27,6 % povrchové vody v Číně do 5. kategorie, což je nejnižší index jakosti vody. Taková voda je v podstatě nepoužitelná.

Podle Li Weie je celková úroveň znečištění sedmi čínských přírodních vodních systémů podle kritérií EPF „střední". Stav se určuje na základě indexu znečištění řek, který má čtyři úrovně - žádné, malé, střední a závažné.

Podle zprávy druhého národního vyhodnocení vod není 35,6 % pitné vody v Číně ve skutečnosti vhodná k pití.

Normy nesplňuje 25 % z povrchových zdrojů pitné vody ve 1 073 městech, a ze 115 podzemních zdrojů pitné vody nevyhovuje požadavkům na pitnou vodu
35 % z nich.

Dalším problém pro Čínu představuje zastaralá metoda čištění vody. Podle periodika Hospodářský pozorovatel používá většina vodárenských společností nemoderní, stovky let staré technologie, která se skládají ze čtyř kroků zpracování: flokulace, srážení, filtrace a dezinfekce.

Ředitel oddělení bezpečnosti pitné vody z univerzity Tsinghua, Liu Wenjun, uvedl, že je třeba, aby Čína začala kvůli silnému znečištění vody používat modernější systém pro její čištění a filtraci.

Profesor Wang Qishan z fakulty životního prostředí a strojírenství na Nankaiské univerzitě s tímto tvrzením souhlasí: „Zastaralé technologie, jež používají vodárenské společnosti, nedokáží z vody odstranit organické látky ani rozpustné chemikálie."

Zaměstnanec vodárenské společnosti sdělil Velké Epoše, že pro zabránění sekundární kontaminace v důsledku bujení mikroorganismů během přepravy a skladování vody zvýšila vodohospodářská společnost koncentraci zbytkového chloru na 0,8 ppm a více. To však zvýší riziko vytváření karcinogenních chemických látek, jako jsou trihalometany. Státní norma dovoluje koncentraci zbytkového chloru v pitné vodě 0,3 ppm a výše.

Další pracovník z jedné vodní elektrárny v jihovýchodní Číně Velké Epoše prozradil, že ve zdejší pitné vodě se nachází více než 60 druhů chemických látek. Uvedl, že směrnice čínských hygienických norem pro pitnou vodu uvádí pro testování pouze 15 chemických látek. Vzhledem k nedostatku vody v Číně, pokud zatím nedošlo k žádné rozsáhlé akutní otravě způsobené kontaminovanou pitnou vodou, nechce vláda dodávky vody zastavit a riskovat situaci vedoucí k sociální nestabilitě.

Article in English