Poté, co jsou vybrány odpovídající body, přichází na řadu aplikování jehel. (blogspot.com)
Poté, co jsou vybrány odpovídající body, přichází na řadu aplikování jehel. (blogspot.com)

Bolest a její léčba

Bolest je pocit, spuštěný nervovým systémem. Může být ostrá, tupá, krátkodobá, dlouhodobá, lokální nebo ji můžeme cítit po celém těle. I když obyčejně zmizí při odstranění základního problému, může trvat týdny, měsíce nebo i roky.

Aby si lidé od bolesti ulevili, berou volně dostupné léky, jako aspirin a Ibuprofen. V těžších případech pak silnější léky a narkotika, která jsou k dostání pouze na lékařský předpis.

Lidé si ale mohou ulevit od bolesti také jinými přístupy zahrnujícími tělesnou a pracovní terapii, kognitivně behaviorální terapii, technikami o sebe opečovávání a dalšími vzájemně se doplňujícími a alternativními terapiemi, jako jsou masáž páteře nebo akupunktura.

Dvě příčiny zablokování toku energie

Z pohledu čínské medicíny je bolest způsobena dvěma druhy energetické nerovnováhy.

Prvním případem jsou zablokované kanály (dráhy)[1] energie v těle. Aby mohla být udržována normální funkce těla a mysli, energie nebo qi(čti - či) musí v těle obíhat hladce a bez překážek. Kdekoliv jsou v těle energetické kanály zablokované, tam se také následně objeví bolest. Řečeno jinými slovy, v jakékoliv oblasti energie stagnuje, způsobí to člověku následně fyzickou bolest.

Faktory, které se podílejí na blokování drah energie (neboli meridiánů), zahrnují fyzické trauma, emocionální potíže a nadměrně silné působení energií z okolního prostředí, jako jsou horko, chlad a vlhkost. Potíže se zablokováním proudění energie také zhoršuje nebo vyvolává nadměrné pití alkoholu a nebo například kousnutí hmyzu (včela, vosa a podobně). Tento typ bolesti je obyčejně prudký, ostrý a přerušovaný a může se přesouvat nebo se drží na jednom místě.

Druhým typem energetické nerovnováhy je nedostatečné množství energie, obíhající v těle anebo nedostatečné množství živin, dodávaných dobrou cirkulací. Bolest, která se projevuje v důsledku tohoto typu nerovnováhy, je otupující, chronická, nepřerušovaná a vyskytuje se v určitém místě.

Často je bolest způsobena kombinací obou zmíněných příčin.

Jak bolest léčí akupunktura?

Akupunkturní léčba se často používá až po vyšetření pacienta a vyhodnocení stavu energetických kanálů a určení přítomných energetických nerovnováh v těle.

Akupunkturní jehly se používají na citlivých místech, bodech zvaných Ashi. Navíc by měly být při aplikaci jehel vybrány kombinace akupunkturních bodů tak, aby byla jejich stimulací usměrněna nerovnováha energií v příslušných meridiánech. Například pro muže středního věku, trpícího chronickou bolestí zad způsobenou nedostatkem qi v meridiánech močového měchýře a ledvin, budou vybrány body, které odpovídají těmto meridiánům. Jejich stimulací pomocí akupunkturních jehliček bude do drah přivedena chybějící energie.

Pro tento případ mohou být vybrány také body, patřící k meridiánům sleziny a žaludku, protože ty podporují energii ledvin a močového měchýře.

Poté, co jsou vybrány odpovídající body, přichází na řadu vpichování a manipulace s jehlami. Techniky se liší v závislosti na tom, jestli je energie v drahách blokovaná nebo v jejím nedostatku. Když je energie zablokovaná, jehla by měla být do těla aplikována proti směru toku energie a následně otáčena proti směru hodinových ručiček. Když je energie nedostatek, jehla se vpichuje ve směru toku energie a otáčí se po směru hodinových ručiček.

Léčba se často rozloží na několik léčebných sezení, která se mohou zabrat i delší časové období. (Lékaři čínské medicíny, ale často volí celkový přístup ke zdraví člověka, což zahrnuje jeho životní styl, stravování, myšlení a návyky. Pokud není odstraněna příčina nemoci, nemůže být léčením jejích důsledků dosaženo trvalého uzdravení - poznámka překladatele)

Akupunktura pod lupou vědy

Díky její účinnosti při zmírňování různých druhů bolestí studují akupunkturu i západní vědci. V některých případech, jako jsou chronická bolest kříže a zánět kostních kloubů, se objevují slibné výsledky. Západní výzkum ale naráží na problém, protože není možné přesně změřit energetickou nerovnováhu každého pacienta a léčba není tak častá a opakovaná, aby testy ukázaly, je-li její efektivita vyšší, než placebotické[2] aplikace jehel.

Ve výzkumu zvířat se ukazuje, že akupunktura je schopna stimulovat tvorbu endorfinů a řídit neuro-přenašeče[4]. Neurofyziologické studie člověka ukazují, že akupunktura může zredukovat aktivitu části mozku která přijímá informace o bolesti. Nicméně, žádná zjištění západní vědy zatím nedokáží tak rychlou redukci bolesti vysvětlit.

Akupunktura se obecně považuje za bezpečný způsob léčby, a to v případě, že ji provádí zkušený lékař, který používá sterilní jehly. Při neodborné léčbě se mohou vyskytnout komplikace, které se po aplikaci akupunktury objeví. Závažné nežádoucí účinky jsou velmi ojedinělé, patří k nim například infekce z nesterilního prostředí a jehel nebo propíchnutí orgánu při nesprávné aplikaci jehly.

Na druhou stranu, při léčbě bolesti svalů a stavů, jako fibromyalgie, osteoartróza a tenisový loket se u akupunktury vyskytuje mnohem méně nežádoucích účinků, než při léčení farmaky (proti-zánětová léčiva a steroidové injekce).


[2] Energetické kanály, dráhy nebo také meridiány jsou různé pojmy popisující stejnou skutečnost – přítomnost proudů energie v těle, které jsou různě uspořádané a mají svoje vlastní směry a trajektorie pohybu.

[3] Placebo – je neúčinná látka, která je upravena do stejné formy jako lék (stejný vzhled, stejná chuť).

[4] Neuro-přenašeč – je biochemikálie zajišťující přenos elektrické energie mezi neurony v nervovém systému humanoidů.

Dr. Yang je uznávaný a certifikovaný psychiatr. Jeho rodina se po několik generací věnuje čínskému lékařství. Webovou stránku doktora Yanga naleznete zde taoinstitute.com

Article in English