Ministrine kritizuje lidska prava v Cine, Dzamila Stehlikova, cenzura v Cine, odpojeni signalu nezavilse cisnke televize NTDTV, Eutelsat, New Tang Dynasty Television
(Zleva) Ministryně pro menšiny a lidská práva ČR Džamila Stehlíková a mluvčí NTDTV ČR Vladislava Mašková. (Lukáš Kudláček / Velká Epocha)

Ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková se důrazně ohradila proti náhlému přerušení signálu televize New Tang Dynasty (NTDTV) nad Čínou. Učinila tak na zvláštní tiskové konferenci, kterou svolala česká kancelář NTDTV. Smyslem akce bylo upozornit na to, že vyřazení nezávislé čínskojazyčné televizní stanice z provozu „v předvečer” olympiády je vážným porušením svobody slova.

Stehlíková mimo jiné odsoudila skutečnost, že nástrojem cenzury se stala evropská společnost (poskytovatel satelitního signálu Eutelsat). Nevyhnula se ani otevřené kritice čínského režimu: „Musím potvrdit, že informace, které poskytuje New Tang Dynasty Television jsou objektivní a pocházejí z nejdůvěryhodnějších zdrojů. Osobně jsem v minulosti s touto stanicí spolupracovala a vím, že pro miliony čínských diváků je potřeba informací, které podává, nenahraditelná. Považuji za nutné připojit se k požadavku, aby byl okamžitě obnoven satelitní signál této televize nad Čínou - je to zákonná povinnost francouzské společnosti Eutelsat.”

Ministryně zároveň vzkázala Mezinárodnímu olympijskému výboru: „Ať je v Pekingu zajištěna úplná svoboda informací včetně svobodného přístupu k internetu. Ať je zahraničním novinářům umožněno svobodně vykonávat jejich zaměstnání. Omezování svobody projevu, jehož jsme v tomto případě svědky, je porušením základních principů olympijského hnutí, principů nediskriminace, nezadatelnosti a nezcizitelnosti lidských práv. Jde o zřejmé popření slibu čínské vlády, že zajistí úplnou svobodu médií v době konání OH. Nic na tom nemění fakt, že samotné vypnutí signálu uskutečnil představitel firmy, která sídlí v členské zemi Evropské unie, jež je vázána řadou mezinárodních a evropských smluv, tedy vysokým lidskoprávním standardem.

Ministrine kritizuje lidska prava v Cine, Dzamila Stehlikova, cenzura v Cine, odpojeni signalu nezavilse cisnke televize NTDTV, Eutelsat, New Tang Dynasty Television
Ministryně Džamila Stehlíková: „Svoboda slova – nejzákladnější lidské právo – v Číně neexistuje.”(Radovan Bartošek / Velká Epocha)

Závěr krátkého projevu Stehlíková adresovala čínské vládě. „Čína sice podepsala základní listiny o ochraně lidských práv a svobod, tyto dokumenty ale nedodržuje. Svoboda slova v Číně neexistuje. Svoboda projevu a informace je přitom fundamentální demokratická hodnota; jde o nejzákladnější lidské právo. Zajišťuje ochranu všech ostatních lidských práv a svobod - pouze v případě, že svobodná média mohou informovat o porušování lidských práv a svobod, lze čelit nespravedlnosti a bránit lidská práva. Tento konkrétní případ se osudově dotýká všech, kterým čínský režim odpírá jejich práva.”

Na konferenci postupně promluvili také zástupci občanských sdružení monitorujících situaci lidských práv v Číně. Jana Novotná krátce vysvětlila postoj občanské iniciativy Lidská práva bez hranic: „Podle našich informací je NTDTV jediná televizní stanice, která Číňany pravdivě informovala o epidemii SARS, o nepokojích v Tibetu či osudech některých pronásledovaných aktivistů. Tím, že momentálně nevysílá do Číny, nemůže čínskou veřejnost zpravovat o aktuálních skutečnostech. Např. o tom, že z účasti na OH jsou zcela vyloučeni praktikující Falun Gongu či tibetští aktivisté, což je jasné porušení Olympijské charty i etického kodexu, který Peking podepsal v dubnu 2007.”

Bohumil Bartošek vzápětí přečetl stanovisko české Asociace Falun Gong: „,Vyslovujeme plnou podporu NTDTV, která „bez servítků” informuje čínskou společnost o pronásledování meditační praxe Falun Gong v Číně. Zveřejňováním konkrétních případů mučení či internace v pracovních táborech přispívá ke zvýšení informovanosti a tedy potažmo i k záchraně lidí, kteří jsou v Číně od roku 1999 terčem utajené brutality.”

cenzura v Cine, odpojeni signalu nezavilse cisnke televize NTDTV, Eutelsat, New Tang Dynasty Television, logo

NTDTV vznikla v New Yorku v roce 2001. Založili ji Číňané žijící v USA. Od svého počátku se snaží informovat obyvatele v Číně o otázkách, kterými se státem řízená média nemohou zabývat. Jako první uveřejnila fakta o epidemii SARS, a to tři týdny před tím, než šíření nemoci přiznala oficiální čínská média. Poskytuje objektivní informace o pronásledování Tibeťanů, stoupenců Falun Gongu, aktivistů a křesťanů. Otevřeně se dotýká v Číně tabuizovaných témat jako je masakr na náměstí Nebeského klidu z roku 1989, porušování lidských práv v souvislosti s olympiádou, cenzura médií a internetu, korupce či devastace životního prostředí.

Editor Velké Epochy Jakub Šmíd odkázal přítomné novináře na investigativní zprávu Reportérů bez hranic, která odhaluje skutečné důvody vypnutí NTDTV a dodal: „Program NTDTV vede běžného Číňana k pochopení, že Čína a Čínská komunistická strana nejsou jedna a ta samá věc. Že Čína má budoucnost i bez Čínské komunistické strany, že taková varianta existuje. Právě na to totiž Číňané za šedesát let komunistické nadvlády zapomněli.”

Mluvčí NTDTV Vladislava Mašková nakonec upozornila na to, že kvůli přerušení signálu nad Čínou přichází vniveč dobrovolná a nezištná práce české redakce. Ta se dlouhodobě snaží o zprostředkování domácí zkušenosti s komunismem čínskému divákovi. V její režii vznikla řada krátkometrážních reportáží mapujících příčiny pádu komunismu v Československu a polistopadové snahy o vyrovnání se z minulostí. Diváci NTDTV v Číně tak mohli například vidět reportáže o podílu české folkové a undergroundové hudby na pádu režimu nebo o aktivitách usilujících o zákaz komunistické ideologie, jako je každoroční prvomájové shromáždění na Letné.

Úsilí o zprovoznění vysílání NTDTV nad Čínou podpořili také senátor Jaromír Štětina, senátorka Alena Venhodová („Nelze důstojně reprezentovat olympijské ideály, je-li popírán princip demokracie. Jsou hodnoty, které žádné velikášství nemůže nahradit.”) a spisovatel Jiří Stránský. Osobní zdravici zaslal organizátorům senátor Jiří Zlatuška. Napsal v ní: „Politicky motivované omezování šíření informací a svobody slova považuji za neslučitelné s ideály, se kterými byla tradice antických olympijských her v moderní době obnovena. V antice byly válečné konflikty neslučitelné s konáním olympiád a nepochybně by dnes s olympiádou neměly být spojovány ani projevy informační války, kterou Čína navíc zaměřuje proti vlastním občanům. Považuji za politováníhodné, že se Eutelsat k této politicky motivované manipulaci propůjčuje a ztrácí tak důvěryhodnost jako poskytovatel kanálů, které mají sloužit k přenosu informací, nikoli k účasti na státem řízené cenzuře.”

Ministrine kritizuje lidska prava v Cine, Dzamila Stehlikova, cenzura v Cine, odpojeni signalu nezavilse cisnke televize NTDTV, Eutelsat, New Tang Dynasty Television
Účastníci tiskové konference: (Zleva) Bohumil Bartošek - Asociace Falun Gong ČR, Džamila Stehlíková - ministryně pro menšiny a lidská práva ČR, Vladislava Mašková - mluvčí NTDTV ČR, Jana Novotná - sdružení Lidská práva bez hranic, Jakub Šmíd - VelkáEpocha.cz. (Radovan Bartošek / Velká Epocha)

Velká Epocha je mediální partner New Tang Dynasty Television.