Množící se případy dovozu zdravotně závadných hraček a výrobků na trhy EU vyburcovaly Evropskou unii k rozhodné akci na ochranu spotřebitelů. Evropský parlament tento týden na plenárním zasedání ve Štrasburku schválil novou směrnici o bezpečnosti hraček, která změní současné povinnosti pro výrobce a nově i dovozce. Legislativní úprava se po schválení českým parlamentem dotkne mimo jiné i výrobců hraček z východních Čech.

„Důvody ke změně tohoto právního předpisu vycházejí ze snahy zamezit výskytu nebezpečných hraček, které jsou na evropský trh dováženy z Číny a jiných asijských zemí bez jakékoliv certifikace na posouzení bezpečnosti,“ vysvětluje europoslankyně Zuzana Roithová (KDU-ČSL), která se problematikou ochrany spotřebitelů v Evropském parlamentu dlouhodobě zabývá.

Každý rok jsou nejen v České republice objeveny desítky nekvalitních výrobků z Číny a dalších asijských zemí, které přímo ohrožují zdraví spotřebitelů. Výjimkou nejsou ani několikasetnásobně překročené limity pro výskyt těžkých kovů či karcinogenních látek. Nová směrnice by tak měla chránit nejen nakupující, ale i evropské výrobce hraček, kteří musejí (narozdíl od svých konkurentů z východní Asie) vynakládat nemalé finanční prostředky na certifikaci a kontrolu svého zboží.

„Cílem nové směrnice není zamezit producentům nekvalitních hraček přístup na český, respektive evropský trh, ale především dát kvalitním tradičním výrobcům možnost prosadit se na našem trhu,“ vysvětluje dále Roithová, která na podporu informovanosti o nebezpečných výrobcích a potravinách zřídila i speciální webové stránky (www.budulinek.eu). Ty byly dnes oficiálně spuštěny, u příležitosti setkání europoslankyně s výrobci hraček v Pardubicích.

„Věříme, že tento virtuální „vánoční dárek“ svými informacemi, radami a odkazy na užitečné zdroje pomůže rodičům lépe se orientovat na trhu tak, že dokážou snížit zmíněná rizika pro svou rodinu na minimum,“ říká k projektu jeho koordinátorka Lenka Petýrková.

Na stránkách může čtenář najít např. informace o tom, na co si dát pozor při výběru hraček či potravin nebo důležité desatero pro správný výběr dětské obuvi. Stránky se mimo jiné zasazují, aby byl do českých obchodů zaveden systém certifikované dětské obuvi, který by poskytl větší záruku správného vývoje dětí. Web se rovněž zabývá tématem bezpečného internetu a nabízí doporučení, jak děti chránit před jeho rizikovým obsahem.