Image
(Natálie Pokorná/Velká Epocha)

Na náměstí Míru v Praze se 5.června uskutečnil Ekofestival ke dni životního prostředí. Hlavním tématem festivalu byla “Odpovědná spotřeba” a tedy cílem bylo  upozornit, na stále rostoucí spotřebu přírodních zdrojů a zvyšující se produkci odpadů.

Organizátorem akce byl Zelený kruh - asociace ekologických organizací.

Téma festivalu “Odpovědná spotřeba” se týká hlavně nešetrné spotřeby přírodních zdrojů jakož i přebytečného odpadu. Na náměstí Míru se sešlo na dvacet ekologických organizací, které odpovídaly na dotazy návštěvníků. Například jaké jsou zdravé, k přírodě šetrné výrobky a jak se označují, či  poradili v oblasti nízkoenergetických domů.

Vedle informačních stánků si mohli lidé přímo zakoupit výrobky v kvalitě “Bio”nebo podpořit svým nákupem Fair Trade. Tento název - Fair Trade se dá do češtiny přeložit jako spravedlivý obchod. Zakoupením tohoto výrobku, můžete pomoci zemědělcům z rozvojových zemí Afriky a Asie, kteří díky Fair Trade dostanou za svou práci a výrobky spravedlivě zaplaceno.

Hnutí Brontosaurus zde připravilo hru, při níž si mohli návštěvníci přímo vyzkoušet jak správně třídit odpad. Pro děti tu byly připraveny nejrůznější naučné hry a dílny z přírodního materiálu. Ekocentrum Podhoubí pro děti připravilo hru “lovení“, na které mohly pochopit jak fungují některé věci v životním prostředí, například  koloběh vody v přírodě.

Ekofestival 2007 se letos uskutečnil vlastně poprvé. Loni se konal v rámci akce “Město bez aut” na Smetanově nábřeží, ale takto velká akce jako letos se v České republice ještě neuskutečnila. V zahraničí však mají podobné akce dlouholetou tradici a právě na takovýchto setkáních se lidé mohou nejvíce dozvědět o činnosti ekologických organizací i ochraně životního prostředí.

Organizátor akce, asociace Zelený kruh má členství 27nevládních ekologických organizací. Hlavním posláním asociace je zapojit veřejnost do ochrany životního prostředí a informovat o aktivitách ekologických organizací a aktuálních problémech v ochraně životního prostředí.