Image
Mezi panelisty zasedli mimo jiné předsedkyně KPV Naděžda Kavalírová, předseda Senátu Přemysl Sobotka a poslanec Petr Nečas. (Natálie Pokorná/VE)
Image

(Natálie Pokorná/VE)

V Praze na Pražském hradě se 22.června konalo slavnostní zahájení XV. Mezinárodního kongresu Inter-ASSO, který byl pořádán Konfederací politických vězňů (KPV).  Velvyslanci šestnácti zemí měli možnost vyjádřit svou podporu k boji proti totalitním režimům, ve vzpomínkách si oživili utrpení politických vězňů a porušování lidských práv. Zároveň přednesli své projevy jako poselství pro budoucí generace, že boj za demokracii ještě neskončil.

Ve 20.00 ve Španělském sále Pražského hradu začalo slavnostní zahájení XV. Mezinárodního kongresu Inter-ASSO. Mezinárodní asociace bývalých politických vězňů a obětí komunismu Inter-ASSO je humanitární organizací, která spojuje a reprezentuje národní organizace v evropských postkomunistických státech a sdružuje bývalé politické vězně a občany pronásledované komunistickým režimem.

Úvodní slovo měla předsedkyně KPV Naděžda Kavalírová, která připomínala zvrhlost komunistického režimu a úsilí bývalých politických vězňů, kteří se snaží o zrušení komunistické strany Čech a Moravy. „Dokud se nepodaří očistit tuto zem od zvrhlé ideologie nebude nikdy klid.“ Zdůrazňovala Naděžda Kavalírová.

„Je dobře, že se političtí vězni, kteří byli v minulosti pronásledováni komunistickými režimy, spojili do mezinárodní organizace, protože se svět – a Evropa obzvláště – s dědictvím zrůdné komunistické ideologie nevypořádaly.“ Říká  předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, který nad kongresem převzal záštitu. Dále zdůrazňoval, že je zapotřebí stále připomínat historii diktatury komunistického režimu, milióny obětí, morální i ekonomickou devastaci a kolik osobních tragédií zavinily. A dodává „Varuji před zlehčování historie této totalitní diktatury.“

Prezident Inter-ASSO Jure Knezović zdůrazňoval, jak důležité je zanechat vzkaz pro budoucí generace, aby se takové utrpení již neopakovalo.

Náměstek Petr Nečas však připomněl. „ I dnes ještě existují na světě totalitní režimy, které pronásledují lidi, koncentrační i pracovní tábory.“

V dalších dnech 23. a 24. června probíhalo pracovní zasedání kongresu v hotelu Legie a návštěva pietních míst v oblasti Jáchymovska včetně návštěvy u Věže smrti.

Ústředním bodem pracovního programu XV. kongresu bude projednání nucených a otrockých prací v komunistických totalitních režimech.