Heppeningem veřejné popravy aktivisté upozorní na stávající situaci lidských práv v Číně. Při příležitosti osmnáctého výročí masakru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989 pořádá Amnesty Internacional průvod Prahou a symbolickou popravu politických vězňů náležících k pěti nejvíce perzekvovaným skupinám v Číně.

Průvod vyrazí v 18.00 hod od Pomníku politických vězňů na Újezdě a o hodinu později končí popravou před velvyslanectvím Čínské republiky.

Účastníci budou mít možnost podepsat petici směřovanou Českému olympijskému výboru, aby u příležitosti konání olympijských her vyvinul tlak na Čínu, která se zavázala do doby zahájení her zajistit v Číně úplnou svobodu slova.

„Peticí chceme olympijský výbor upozornit také na porušování lidských práv v souvislosti s olympiádou – násilné vysídlování, omezování práv drobných podnikatelů, cenzuru tisku, zastrašování lidskoprávních aktivistů,“ říká za koordinátory akce Petra Lomozová z AI ČR. „Budeme požadovat propuštění Jie Kuo-Ču, který byl uvězněn za svou účast na demonstraci proti přesídlování,“ dodává Petra Lomozová.

Amnesty v průvodu podpoří další  dvě organizace, které se zapojují do vzpomínkových aktivit  - Lidská práva bez hranic a Svět bez komunismu. Tyto organizace budou svojí společnou akcí u sochy sv. Václava v Praze během dne upozorňovat na krvavou historii a současnost Číny.

Čína je zemí s nejvyšším počtem poprav na světě. Trest smrti je v současnosti možný za 68 zločinů a jen poslední rok bylo odsouzeno k smrti kolem 3000 lidí. Spravedlivost řady soudních procesů je přitom zpochybnitelná. Porušována je svoboda slova a svoboda vyznání, jež postihuje vězněním a mučením Tibeťany, příslušníky hnutí Falun-Gong, muslimskou menšinu Ujgurů i početné skupiny křesťanů.

Masakr na náměstí Nebeského klidu

V noci ze 3. na 4. června 1989 na náměstí Tian-an-Men vstoupila komunistická „Lidově-osvobozenecká armáda“ a zavraždila stovky, možná tisíce studentů, dělníků a dalších nevinných Číňanů, kteří pokojně požadovali zavedení reforem.

Tu noc zemřelo na náměstí v Pekingu pod pásy tanků a kulkami samopalů podle odhadů až 3000 lidí, další byli zatčeni, a někteří z nich zůstávají stále ve vězení. Čínská vláda nikdy nevyjádřila lítost nad tímto krveprolitím.

Vzpomínka na Tiananmen 89: osmnácté výročí krvavého potlačení studentského povstání