Každý touží po štěstí, ale zdá se, jakoby bylo někde ukryté jako zakopaný poklad. Ať je to jak chce, všechno, co děláme a v co doufáme, vědomě či podvědomě, přímo či nepřímo, je spojené s hlubokou touhou po štěstí. Francouzský...
První místo v prestižním médiu New Scientist získala studie, která má prokazovat lidskou schopnost předpovědět blízkou budoucnost. Podle expertů je studie bezchybná. Výzkum provedl psycholog a profesor Daryl Bem z Cornelliovy univerzity v New Yorku s tisíci...
  Hned několik velkých čínských médií přineslo v říjnu zprávu o nebezpečných vodách jezera Poyang, největšího sladkovodního jezera v Číně. Jezero Poyang je známo jako „Bermudský trojúhelník Východu". Během 30 let, od počátku 60.
  V současné epoše tvoří moderní věda celek se společností. Vyvíjela se pospolu se západní společností, ovlivňovala a byla ovlivňována rozvojem technologie, ekonomiky, metod válčení, a kultury. Filosofie je částí kultury a jako taková má pro...
Filozofie je velmi dynamická a zdá se, že nemá žádná striktní pravidla a omezení. Filozofie, jak se zdá, nemá předdefinované hranice v oblastech zkoumání a může zrovna tak kriticky studovat povahu vědy, umění a etiky.Filosofie dala zrod moderní vědě a...
Někteří z největších myslitelů chtěli vymezit povahu matematické dedukce za účelem zlepšení svého pochopení teorie „teorémů" v matematice. Za tímto účelem se pokoušeli kodifikovat myšlenkovou činnost lidské dedukce tak, jak platí pro...
V současné době převládá dojem, že moderní věda bude pokračovat v neustálém pokroku a časem objeví kompletní a vyváženou teorii vesmíru. Avšak jak moderní věda dělá neustálé pokroky, objevuje také své vlastní hranice. Některé z největších...

Je čas iluze?

„Čas je plujícím obrazem věčnosti.“ – Platón Máme tendenci věřit, že osud není pevně daný a že všechen čas upadá do zapomnění, avšak může být pohyb pouhou iluzí? Jeden proslulý britský fyzik vysvětluje, že v určité dimenzi čas...

2012: Nový začátek?

Ať už je to věda nebo pověra, náprava nebo katastrofa, tento rok se objevuje v mnoha pradávných věštbách “My tomu říkáme motýlkový diagram, protože sluneční skvrny vytváří na tomto nákresu vzorec, jenž vypadá jako motýlí křídla,” napsal Dr.
  Skrze vývoj a činy moderní vědy lidstvo čím dál víc věří, že věda má schopnost podat vysvětlení každé existující věci na naší planetě a v našem vesmíru.Pojďme si však ukázat, že ačkoli mnoho jevů ve světě má vědecká vysvětlení,...