Kromě otázky, jak prodloužit lidský život, lidstvo rovněž od pradávna řeší otázku, proč. Proč prodlužovat lidský život až k nesmrtelnosti a zda skutečně končí lidský život smrtí fyzického těla nebo lidská duše přežívá a její život pokračuje...
Epifýza, jinak také známá jako mozková šišinka, nacházející se v lidském mozku, má strukturu oka. Obsahuje buňky, které fungují jako receptory světla stejně jako naše sítnice. Struktura samotná je srovnatelná se sklivcem - rosolovitým tělískem mezi...
O tuto zkušenost s vlastní klinickou smrtí se podělil kanadský pilot Jeffrey S. na YouTube a na stránkách Nadace pro výzkum zážitků blízké smrti (Near Death Experience Research Foundation).PádJako hlavní pilot kanadské letecké služby jsem při operačním letu...
Když v Thajsku umírala jedna stará žena, vyslovila přání reinkarnovat se v dalším životě jako chlapec. Její dcera ponořila prsty do bílé pasty a označila zadní stranu jejího krku.Nedlouho po smrti své matky porodila žena syna. Na zadní straně jeho krku...
Malý chlapec, který je v případových studiích označován jen jako „Sam“, vyslovil přesvědčující důkazy, že by mohl být svůj vlastní převtělený dědeček.  Sam se velmi rychle učil a vyvíjel a už v 18 měsících, když mu jeho otec měnil plenky, mu...
Arnall Bloxham byl velšský hypnoterapeut ze sedmdesátých let, který dvacet let hypnotizoval stovky jedinců, aby nahrával jejich popisy údajných minulých životů. Mohou Bloxhamovy pásky dokázat existenci reinkarnace, nebo je lze vysvětlit jinak? Arnall Bloxham je...
Vědci objevili, že hmyz druhu Issus coleoptratus neboli kornatka hnědá, patřící do podřádu křísů (angl. známé jako planthoppers), mají na svých nohách vybavení podobné mechanickému soukolí, které je popohání. Objev vyšel na světlo, když Malcolm...
Při pozorném zkoumání historie lze objevit řadu záznamů, jež mořské panny či setkání s nimi popisují. Zde je přehled nejznámějších případů pozorování mořských panen. Mimo jiné zahrnuje zkušenosti Kryštofa Kolumba, Johna Smithe či Williama...

Vědci zkoumají, jak vzniká pocit štěstí

Každý touží po štěstí, které se nám stále schovává jako nějaký poklad. Ať už vědomě či nevědomě, úmyslně či neúmyslně, všechny naše snahy přímo souvisí s naší touhou po štěstí. Vědci provedli experiment, při němž francouzskému...
Když v roce 2003 vědci objevili na indonéském ostrově Flores kostru člověka, nečekali, že její nález vyvolá celosvětovou senzaci. Vykopávky v jeskyni Liang Bua pokračovaly několik dalších let a koster přibývalo. Zároveň se našly i primitivní nástroje...