20090811-ekonomika-scrnshot-coasting
Několik společností, vyrábějících bezkonkurenčně kola, utvořilo „projekt setrvačnosti“, ve kterém sdílí náklady na vývoj nového kola pro širší trh. (coasting.com)
Nejnovějším pojem světa byznysu je “open business model”, nová struktura podnikání, která chce přijímat změnu za pochodu.

Model open business je poměrně nový výraz vymyšlený Francescem D. Sandullim, profesorem na Complutense University v Madridu, a Henrym Chesbroughem, profesorem na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Tento model na rozdíl od tradičních uzavřených podnikových metod získává informace z vnějších zdrojů, sdílí zdroje s konkurencí (způsobem, který firmě nesníží konkurenceschopnost) a je otevřený novým nápadům z téměř jakéhokoliv zdroje.

“Žádná společnost nemá monopol na vynikající nápady a každá firma, bez ohledu na to, jak je vnitřně výkonná, se musí hluboce a rozsáhle zapojovat do vnější sítě znalostí a života externích komunit,” říká Chesbrough během rozhovoru s Robertem Morrisem, kontrolorem z Texasu.

Takovýto přístup se používá nejenom kvůli sdílení myšlenek a nápadů, ale poskytuje zároveň ideální propojovací příležitosti v oblasti zaměstnání, rozšířeného výzkumu, licenčního potenciálu a dalších oblastí, které přinášejí přínos oběma stranám.

Model Open business v akci

“Model open business může vést dokonce ke spolupráci s konkurencí. Tato spolupráce může být oprávněna potřebou získat synergii mezi zdroji,” vysvětlují profesoři.

Tři konkurenti v sektoru výroby kol – TREK Bicycle Corporation, Giant Manufacturing Co. Ltd. a Raleigh Bicycle Company – nedávno vytvořili tým nazvaný Shimano’s Coasting Project (Projekt setrvačnosti Shimano), který dává těmto třem společnostem sdílet náklady na vývoj nového typu kola, u kterého vynaložíte méně úsilí při šlapání.

I když pojem “model open business” je nový, samotný koncept se používá už roky.

Firma IBM zavedla v roce 2001 projekt “IBM Innovation Jam”, který spojil zaměstnance IBM po celém světě pro účely “dalekosáhlého objevování a řešení problémů”, uvádí webová stránka IBM Jam.

V roce 2006 se IBM otevřela veřejnosti skrz “IBM 2006 Innovation Jam” – největší online IBM konferenci, jaká se kdy pořádala, a ve které firma přivedla k diskuzi přes sto padesát tisíc lidí ze sto čtyř zemí a sedmašedesáti společností. Výsledkem bylo spuštění deseti nových IBM projektů s investicemi dosahujícími sto milionů USD.

Internetová stránka IMB Jam navrhuje implementování tohoto modelu nejen v podnikatelském sektoru, ale také při sportu, rekreaci a dalších. Je to velmi cenná myšlenka pro každou situaci, kde je možná spolupráce.

V roce 2005 pořádaly IBM a Program Spojených národů pro lidské osidlování (UN-HABITAT) konferenci “Habitat Jam”, která měla za cíl najít řešení pro urbanistické problémy. IBM vyvinulo internetový program, který umožnil stovce tisíc lidí na celém světě, aby se této diskuze zúčastnili.

“Nejdřív přišly stovky, pak tisíce. Lidé přišli z celého světa, aby se zúčastnili Habitat Jam – první konference svého druhu a největšího veřejného jednání o udržitelnosti vývoje měst v historii,” píše se na stránkách Global Dialogue Center (Centrum pro globální dialog).

Dalším pojmem vynalezeným ve Španělsku je crowdsourcing (získávání zdrojů od veřejnosti). Při této metodě osloví daná společnost nebo organizace spotřebitele nebo budoucího zákazníka za účelem zjištění názorů o výrobku před tím, než se se začně propagovat.

“Začínající společnosti jako Threadless.com využívají lidí pro získání designu na trika, aby pak vyráběly ta, která obdržela od veřejnosti nejvyšší hodnocení,” uvádí nedávná studie Sandullliho a Chesbrougha.

Strhávání bariér

Modely otevírání se firem za účelem sdílení zdrojů nebo inovace s druhými závisí na prolomení vnitřních zábran v mnoha tradičních podnikáních, které jsou založené na konkurenci a utajování.

“Firmy reagují alergicky na cokoliv, co nepochází zevnitř jejich čtyř stěn,” připomíná Chesbrough v rozhovoru.

Podle profesorů někteří lidé říkají, že otevírání se vnějším zdrojům může zmařit a “podkopávat vývoj interních zdrojů”. Jejich výzkum zjistil, že je důležité vzít v potaz prověřené modely tradičního podnikání, najít společné prvky a integrovat to, co je v obou modelech nejlepší.

Tradiční syndrom sobectví a hamounění, který požaduje, aby si firma ponechala patentové informace a výzkum, i když jsou pro společnost bezcenné, hraje úlohu vykolejení modelu open business.

“Společnost, která uplatňuje otevřenou inovaci, bude používat externí nápady a technologie jako běžnou praxi pro svoje vlastní podnikání a umožní, aby nepoužívané interní nápady a technologie mohly být sdíleny druhými v jejich podnikání,” prozradil Chesbrough v rozhovoru.

Závislost na změně a restruktualizaci

Ale někteří znalci varují, že takový model podnikání nemusí být vhodný pro každou firmu a i když je vhodný, drastické změny by měly být realizovány až po opatrném zvážení.

“Svět velkých firem je ´závislý´na programech managementu sériových změn, které spotřebovávají obrovské zdroje, které stejně nakonec nevyřeší problémy, na které jsou zaměřené,” řekla Fiona MacLeod, ředitelka takovéhoto programu ve společnosti BP PLC.

Většina změn, včetně modelu open business, mohou selhat, když se management drží nových cest při dělání věcí a nezvažuje přitom, co je pro firmu nejlepší, používá externí konzultanty, kteří neznají vnitřní kulturu podniku, neuplatňují přístup odshora-dolů a odmítají školit zaměstnance v nových praktikách.

Než se zavedou drahé změny, management musí znát záměry společnosti, složení uvnitř firmy, existující podnikatelský model a proč tento už dál neodpovídá potřebám firmy.