Zítra, v pátek 11. 5, chystají odpůrci jaderné elektrárny Temelín další z blokád česko –rakouských hraničních přechodů.

Organizátoři rozhodli, že oproti poslední demonstraci v dubnu tohoto roku, rozšíří počet blokovaných přechodů. Neprůjezdných jich tak bude celkem dvanáct a to od 15.00 do 17.00.

Důvodem dalšího rozšíření blokád je skutečnost, že Česká republika porušila dohodu z Melku. Bezpečnostní opatření, která zde byla dohodnuta s Rakouskem, nebyla dosud realizována, čímž došlo k porušení mezinárodně závazné dohody z Melku. I přes rezoluci, která byla 14.prosince loňského roku jednomyslně přijata Národní radou se rakouská vláda zdráhá podat mezinárodně právní žalobu na Českou republiku.„Blokády hraničních přechodů budou pokračovat tak dlouho, dokud rakouská spolková vláda nesplní požadavek výše zmíněné rezoluce Národní rady a nepodá mezinárodně právní žalobu na ČR,“ říkají organizátoři blokád.

„Pouze neodkladné podání mezinárodně právní žaloby může snížit bezpečnostní riziko jaderné elektrárny Temelín a soudně nařídit realizaci dohodnutých bezpečnostních opatření na JE Temelín. Každé další vyčkávání je nezodpovědné a vystavuje obyvatele obou zemí dalšímu ohrožení jadernou elektrárnou Temelín,“ dodávají organizátoři.