Komisař pro průmysl a podnikání s místopředseda Evropské komise Antonio Tajani. (AP/SITA)
Komisař pro průmysl a podnikání s místopředseda Evropské komise Antonio Tajani. (AP/SITA)

V porovnání s Američany a Číňany je u Evropanů menší pravděpodobnost, že začnou podnikat, i kdyby jim spadlo do klína dědictví. Podnikatelé mají rovněž větší společenský status v Americe a Asii, než ti v Evropě.

Vyšlo to najevo z nedávného průzkumu Evropské komise, která se snaží najít způsoby, jakými by mohla více podpořit ekonomický rozvoj na starém kontinentu.

Podle průzkumu by 45 procent Evropanů preferovalo být svými vlastními šéfy, kdyby mohli, zatímco 49 procent dotázaných dává přednost být zaměstnanci. V USA je 55 procent dotázaných, kteří by raději podnikali, což je propad o sedm procent v porovnání s rokem 2007.

Podnikatelský potenciál v Evropě není plně využíván. 45 procent všech Evropanů by se rádo stalo vlastními šéfy, kdyby měli možnost, ale ve skutečnosti jich dnes podniká v průměru jen 10 procent," uvedl v prohlášení místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, který je zároveň komisařem pro průmysl a podnikání.

Rozdíl v ochotě stát se podnikatelem rovněž odráží rozdíly v tom, jak se lidé na podnikatele dívají. Například v Číně, kde byl průzkum letos proveden poprvé, má 71 procent populace k podnikatelům kladný postoj, zatímco v Japonsku mají lidé nejnižší tendenci k soukromému podnikání. V USA 73 procent obyvatel vidí podnikatele v dobrém světle, zatímco v Evropě je toto číslo pouhých 49 procent.

Odborníci tvrdí, že rozdílné postoje k soukromému podnikání mohou být vysvětleny objektivními ekonomickými podmínkami a kulturní realitou na různých kontinentech.

V Evropě je podnikatelství vnímáno jako sešněrované silnými úřady, které chrání akcionáře, což má za následek nižší HDP a vyšší nezaměstnanost. Podle výzkumu EK se na evropské podnikatele často více pohlíží jako na vykořisťovatele. Dalším problémem je obrovský vliv odborů, monopolistické banky a vysoce politické prostředí, kde jsou tvořivost a podnikatelství potlačovány.

V Asii jsou podnikatelé vnímáni jako motor společenské prosperity a ti, co odstraňují chudobu. Proto se země třetího světa snaží posílit a prosazovat podnikání jednotlivců. V USA se zase na podnikatele nahlíží jako na ty, kdo vytváří pracovní pozice. Americký sen vyobrazuje podnikatele jako symbol bohatství a realizátory nových myšlenek. Myšlenka úspěchu v podnikání je do amerického života hluboce vryta.

Article in English