Záběry nedávno zveřejněné spolkem OBRAZ - obránci zvířat. (se svolením OBRAZ - obránci zvířat)
Záběry nedávno zveřejněné spolkem OBRAZ - obránci zvířat. (se svolením OBRAZ - obránci zvířat)
Nedávno zveřejnil spolek OBRAZ – Obránci zvířat záběry z českých kožešinových farem, které ukazují podlomený fyzický a psychický stav chovaných zvířat. V reakci na videozáznam uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka v rozhovoru pro TV Nova, že připouští, že zvířata na videozáznamu v klecích trpí, a vyjádřil připravenost jednat o úpravách zákona ve prospěch kožešinových zvířat.

Ministr Jurečka uvedl, že by byl ochoten upravit parametry chovu zvířat. „Já se nebráním tomu v letošním roce se například podívat na ty parametry, které zákon stanovuje pro chov kožešinových zvířat a upravit je tak, aby zvířata netrpěla takovým způsobem, jak jsme viděli v té reportáži,“ uvedl ministr.

Ochránci zvířat poukazují na skutečnost, že ekonomické výnosy z chovu kožešinových zvířat jsou ruku v ruce se stísněnými prostory pro chov zvířat. Jakmile dojde ke změně zákona a klece a prostory se budou muset zvětšit a upravit, stane se chov kožešinových zvířat prodělečným. Ministr Jurečka tedy podle nich nestojí před otázkou jak zlepšit život chovaných zvířat, ale před rozhodnutím, zda chov nadále podporovat v podmínkách, v jakých je, nebo jej přímo či nepřímo zakázat.

Ministr uvedl, že má vůli změnit parametry chovu a zároveň farmy zachovat, ochránci však v tomto záměru vidí logický rozpor. Jako příklad uvedl ministr bezklecový chov nutrií jeho rodičů před rokem 1989. „Jak však ukazují zkušenosti ze zahraničí, takové parametry chovu jsou dnes ekonomicky zcela nerentabilní a takový požadavek znamená jejich faktický, nepřímý zákaz,“ uvádějí čeští ochránci.

„Například Švýcarsko již před několika lety výrazně zpřísnilo požadavky na kožešinové farmy tak, aby alespoň částečně reflektovaly potřeby divokých nedomestifikovaných zvířat. Lišky a norci zde musí mít k dispozici mnoho metrů čtverečních a velkou plochu na hrabání a plavání. Po přijetí těchto předpisů byly všechny kožešinové farmy okamžitě uzavřeny, protože jejich provoz nebyl ekonomicky únosný,” řekl Daniel Cao, mluvčí spolku OBRAZ – Obránci zvířat.

Ochránci tvrdí, že při logickém zvážení situace není fakticky možné zachovat existenci kožešinových farem a zároveň poskytnout chovaným divokým zvířatům takové podmínky, které respektují jejich potřeby a nezpůsobují jim celoživotní strádání. Ministr zemědělství se „bude muset rozhodnout, zda bude stát na straně těch, kteří chtějí dále tolerovat týrání zvířat pro zbytečné módní doplňky, nebo na straně 68 % českých občanů, kteří chtějí toto jednání zakázat”, dodal Cao.

„Dle našeho názoru není na místě předstírat, že kožešinové farmy lze provozovat bez trápení zvířat. A týrání zvířat kvůli ozdobným límcům nepatří do 21. století,” míní Daniel Cao.

Ministr zemědělství je tedy hned v trojím ohni, z jedné strany na něj doléhají přání chovatelů na zachování farem, z druhé ochránci zvířat a z třetí strany průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že 68% Čechů by farmy zrušilo. Dlužno dodat, že je třeba přihlédnout k názorům samotných chovaných zvířat, přesto že nemají volební právo a zákon na ně nahlíží fakticky jako na „věci“.

Ochránci navrhují, aby byly farmy zrušeny postupně, a došlo tak k postupnému přechodu podnikatelů provozujících farmy na jinou podnikatelskou činnost.

Čtěte také:

Bude ministr zemědělství řešit otřesný stav kožešinových farem?