Ilustrační foto. (Vicent Peris (OAUV/PTeam), MAST, STScI, AURA, NASA)
Ilustrační foto. (Vicent Peris (OAUV/PTeam), MAST, STScI, AURA, NASA)


„Nejsem ateista. Nemyslím si, že bych se mohl nazývat panteistou. Problém, který probíráme, je pro naši omezenou mysl příliš rozsáhlý. Jsme v pozici malého dítěte, které vstupuje do obrovské knihovny plné knih v různých jazycích. Dítě ví, že ty knihy musel někdo napsat, ale neví jak. Nerozumí jazykům, kterými jsou napsány. Matně tuší, že uspořádání knih má záhadný řád, ale neví, co to je. To je podle mě přístup i toho neinteligentnějšího lidského tvora k Bohu. Vidíme vesmír, jak je úžasně uspořádán a řídí se určitými zákony, avšak jen matně tyto zákony chápeme."

—Albert Einstein v "Speciální a obecná teorie relativity"

Albert Einstein byl fyzik známý svou teorií relativity. V roce 1921 dostal Nobelovu cenu za fyziku za svůj objev fotoelektrického efektu a další přínosy teoretické fyzice.

Einsteinova práce na poli relativity poukázala na nedostatky klasické mechaniky Isaaca Newtona a přispěla k nástupu kvantové fyziky. Vedla k astronomickým objevům včetně černých děr, neutronových hvězd a gravitačních vln.

 

Další díl - Příroda a ekonomie (Carl Linnaeus)