Uznesenie Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny č. ... zo dňa 29.9.2011

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny žiada ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky o nasledovné informácie:

  1. Aký je aktuálny stav kauzy čínskeho právnika Kao Č-šenga?

  2. Kedy naposledy intervenovala Európska únia alebo Slovenská republika u predstaviteľov Čínskej ľudovej republiky vo veci kauzy Kao Č-šenga?

  3. Aké sú možnosti Európskej únie a Slovenskej republiky intervenovať v tomto prípade a zasadiť sa o prepustenie Kao Č-šenga na slobodu?

  4. Obsahujú podklady, ktoré Ministerstvo zahraničných vecí SR pripravuje pre členov Vlády SR pre účel ich kontaktov s predstaviteľmi Čínskej ľudovej republiky, aj informácie o stave dodržiavania ľudských práv v ČĽR? Ak áno, v akom rozsahu a čo obsahujú? Uvádzajú sa v nich aj konkrétne prípady porušovania ľudských práv?