Šachy trvale stimulují psychický vývoj dítěte

Dobrý šachista neponechává nic náhodě. Vyhrává nejlepší strategie. (matrixchic/ flickr.com)
Dobrý šachista neponechává nic náhodě. Vyhrává nejlepší strategie. (matrixchic/ flickr.com)

„Šachy dětem pomáhají při vývoji rozmanitých schopností a charakterových vlastností, které jsou velmi důležité v každodenním životě: logika, schopnost domyslet věci do konce, učinit správná rozhodnutí a také schopnost nést za tato rozhodnutí zodpovědnost. Šachy vychovávají děti k disciplíně." Citát A. Karpova.

Včasné naučení a pravidelné procvičování strategií deskových her, jako jsou šachy a dáma, trvale stimuluje psychický vývoj dítěte. Nejen duševní soustředění a vytrvalost jsou silně prohlubovány, ale i schopnost přemýšlet s úsudkem, se zaměřením na partnera a plánováním děje. A tak jako u jiného sportu je i zde zapotřebí určité techniky, která musí být dostatečně zvládnuta. Ještě navíc jsou děti vedeny k tomu, aby přemýšlely prozíravě a uměly plánovat a také aby dokázaly ve způsobu jednání poznat souvislosti.

Podle zkušeností majitele šachové školy v Sasku Petera Menga, pod jehož vedením trénuje asi 1 500 dětí předškolního i školního věku ve 200 skupinách, pomáhá šachová hra dětem lépe se soustředit na nějakou věc. Mezi jeho žáky jsou i děti se syndromem hyperaktivity s poruchou pozornosti.

 

Dobrý šachista neponechává nic náhodě. Vyhrává nejlepší strategie. (Paul Gorman/ flickr.com
Dobrý šachista neponechává nic náhodě. Vyhrává nejlepší strategie. (Paul Gorman/ flickr.com)

„Děti se také učí, jak se soustředit delší dobu, což se pozitivně odráží i na jejich výsledcích ve škole. Při šachové hře se odbourávají agrese a člověk se učí jednat na vlastní zodpovědnost. Děti se učí nejen od trenéra šachu, ale nepřímo i jeden od druhého při hře samotné. Tím se posiluje intuice," sdělil Peter Meng.

V Mengově šachové škole nejsou vychováváni žádní profesionálové. „V Německu ani nejsou předpoklady pro to, aby se někdo mohl šachovou hrou uživit. Jinak je tomu například v Rusku nebo na Ukrajině, kde lze získat diplom v šachu přímo na univerzitě. Úřadující mistr světa v šachu je však Ind."

Cílem Petera Menga je přivést děti tak daleko, aby občas při hře „přivedly své dědy do úzkých", neboť i pro starší lidi je šach na rozdíl od mnoha jiných moderních hlavolamových her dobrým tréninkem, jak si udržet svého ducha ve formě. Podle výpovědi šachového trenéra existuje jedna americká studie, která dokládá následující: tři nejdůležitější preventivní opatření proti Alzheimeru jsou - hrát na nějaký nástroj, tančit a hrát šachy.

Article in English