20090714-acupuncture-chartAkupunkturní dráhy - malba z dynastye Ming, 1368-1644. (public domain)

Každý se chce cítit pohodlně, být silný a zdravý. Mnozí lidé hledají systémy celostní medicíny a vybírají si pro léčení svých nemocí jemnější metody. To je jeden z důvodů, proč se čínské léčitelství široce rozšířilo a zakořenilo po celém světě.

Jin a jang v přírodě a ve vesmíru

Čínská medicína má několik tisíc let dlouhou tradici. Její kořeny sahají přibližně deset tisíc let zpět do čínské historie a hned od počátku se vydala odlišnou cestou, než se kterou ubírá současná západní medicína. 

Na základě přímého zkoumání přírody a vesmíru rozpoznali starověcí čínští filozofové přítomnost a existenci dvou protichůdných sil – energii jinu a jangu. Tyto dvě síly k sobě působí ve vzájemném protikladu, ale přitom se doplňují a jsou jedna na druhé vzájemně závislé.

Tradiční čínská filozofie považuje teorii jinu a jangu za základní zákon vesmíru. Přítomnost těchto dvou energií, jin a jang, je dobře patrná ve všech částech přírody, což zahrnuje také lidskou společnost. Jejich vzájemný protiklad se zrcadlí ve všech věcech v lidské společnosti a dávají vzniknout jiným protikladům: bez existence zla by neexistovalo dobro, bez nenávisti neexistuje láska. Protipóly jinu a jangu se odrážejí také v existenci dne a noci, teplého a studeného, muže a ženy, vítězství a prohry, atd.

Starý čínský příběh

Muž měl milenku. Jeho žena to nemohla pochopit, protože byla mnohem hezčí než žena, která jej zaujala, a také se k manželovi vždy chovala laskavě a pozorně. Proč ji tedy manžel podváděl? Šla požádat mudrce o radu, a ten jí poradil, ať se přestane zkrášlovat a ať za ním znovu přijde za jeden měsíc. Následujíc jeho radu, vrátila se k mudrci po uplynutí jednoho měsíce. Tentokrát ji však mudrc poradil: “Začni se opět udržovat jako dřív, ale od manžela si udržuj odstup.“ Během prvního měsíce se jí manžel stále vysmíval, protože se tak moc zanedbávala. Pak, když o sebe jeho žena opět začala pečovat a vypadala opět krásně, nemohl pochopit, jak mohl podvádět tak pěknou manželku.

Jak žena získala svého manžela zpět? Podle teorie jin-jang, zastupovala [v jejím případě] trvalou dokonalost ženy pouze jedna z jejích dvou stránek. Ke znovuprobuzení manželova zájmu bylo třeba vytvořit rovnováhu dvou sil. Ani jedna z nich nemůže existovat bez té druhé. (Výňatek z knihy "Kompendium čínské medicíny" nakladatelství Ost Zhou)

Pět elementů

Dalším filosofickým modelem starověké Číny je teorie pěti prvků. Tato teorie říká, že všechny věci ve vesmíru jsou vytvořeny z pěti prvků – kovu, dřeva, vody, ohně a země – a všechny se navzájem ovlivňují a vytvářejí koloběh (cirkulaci energie).

Protože bylo lidské tělo uprostřed obrovského vesmíru samo chápáno jako „malý vesmír“, byly tyto filosofické modely makrokosmu aplikované také na lidské bytosti. Podle teorie čínské medicíny jsou všechny naše životní funkce kontrolovány a udržovány prostřednictvím životní energie zvané „qi“ (či). Tato qi neproudí naším tělem bezcílně, ale obíhá podél určitých energetických kanálů, takzvaných „meridiánů“, a energie jinu a jangu mají na zajišťování toku energie uvnitř těla také určitý vliv.

Systém meridiánů a přerušení toku energií

Pokud je narušena rovnováha jinu a jangu, může to vést k vážným poruchám toku energie v systému meridiánů. To může následně způsobovat nedostatek nebo přebytek qi v určitých orgánech nebo tělesných systémech.

Tento přebytek nebo nedostatek qi může mít vliv na vývoj nemoci, protože se tělo ocitne v nerovnováze. Existují také chronické nerovnováhy se slabšími ale dlouhotrvajícími následky. Akutní nerovnováhy se projevují při potížích, jako jsou horečka nebo infekce, a může nastat i mnoho dalších forem nerovnováhy.

Proto je cílem každé terapeutické metody – ať už je to akupunktura, akupresura, masáž, rostlinná terapie, dieta nebo qi-kungové cvičení – napravit tok životní energie a obnovit harmonii a rovnováhu v těle. To zahrnuje také znovunastolení dynamické rovnováhy jinu a jangu a pěti elementů.

Vědecký výzkum

Během minulého století se vědci z celého světa snažili pochopit mechanismy akupunktury. Ale pro západní vědce bylo nemožné uznat věci, které byly neměřitelné. Principy západní a tradiční čínské vědy byly až příliš rozdílné.

Aby se mohla vědecky podložit existence akupunkturních bodů, meridiánů a souvisejících mechanismů, bylo provedeno mnoho studií. Doktor Jean-Claude Darras z nemocnice Neckerove v Paříži použil takzvané radionuklidy k tomu, aby prokázal existenci meridiánů. Několika morčatům vpíchl radionuklidy přes určité akupunkturní body. Pak byl za pomoci speciální kamery schopen sledovat pohyb radionuklidů pohybujících se podél meridiánů. Další kontrolní skupině vpíchl substanci do neutrálního bodu kůže. U této skupiny nebyl zaznamenán žádný pohyb substance.

Profesor Popp, Dr.  Schlebusch a Dr. Maric-Oehler experimentovali s infračervenou kamerou. Zahřáli určitou oblast těla pomocí speciálních pomůcek, takzvaných doutníků moxa, aby viděli zda bude potom dráha meridiánu viditelná. Prostřednictvím infračervených snímků byli schopni vidět, jak se zvýšila teplota podél celého cílového meridiánu. Výsledek jejich zkoumání se shodoval se starověkým čínským popisem energetických meridiánů.

Potenciál akupunkturních bodů

Institut experimentální a klinické léčby v Novosibirsku prokázal, že akupunkturní body mají zvláštní funkci jakési „brány světla“. Světlo může do těla vstoupit pouze skrze akupunkturní body a taky z nich opět vyjít ven.

Výzkum Univerzity v Pchjongjangu v Severní Koreji, prováděný v sedmdesátých letech minulého století, objevil, že elektrický potenciál akupunkturních bodů a meridiánů je odlišný od ostatních částí kůže.

Vědci byli také schopni dokázat, že účinek vyvolaný akupunkturní jehlou má schopnost omezit přenos signálů bolesti do míchy. Když je vložena jehla, zvýší se hladina mozkových endorfinů a „poslíčci“ (přirozená narkotika a neuro-přenašeče) budou obíhat. To poslouží k zabraňování vzniku primární bolesti a také ji můžou zcela odstranit.

Možnosti použití

S výjimkou akutních život ohrožujících případů, ve kterých je zapotřebí chirurgický zákrok, stěží najdeme pro použití čínské medicíny nějaká omezení, což platí obzvláště v případě bylinné terapie.

Následující nemoci odezněly, zvláště při použití čínské bylinné terapie – bolesti hlavy, migrény, neuralgie, únava, onemocnění páteře a kloubů, alergie, bronchiální  astma a zažívací poruchy. Výsledky jsou vědecky podloženy mnoha případy úspěšného léčení pacientů.

Disponovali slavní čínští léčitelé zvláštními schopnostmi?

Jak je možné, že byl tento starobylý systém léčení popsán tak precizně? Jak mohli staří Číňané vidět a znát koloběh a existenci energie vně a uvnitř lidského těla? Prvním písemným dokladem o akupunktuře je Kniha žlutého císaře, nalezená v Neijingu, jejíž původ se datuje 2500 let před Kristem. Dodnes se považuje za klasickou pomůcku, jakýsi manuál k pochopení čínské akupunktury. Jak je možné, že v té době byli léčitelé schopni obsáhnout a popsat komplexní systém meridiánů a důležitých akupunkturních bodů?

Článek v angličtině