Ve čtvrtek 21. 6.2007 se uskuteční v Brně tzv. "Pomerančový den". Tato akce si klade za cíl informovat širokou veřejnost o problematice alzheimerovy choroby, prevenci a možnostech pomoci těm, kteří alzheimerovou nemocí trpí. Součástí Pomerančového dne, který organizuje kontaktní místo České alzheimerovské společnosti při Diakonii ČCE v Brně, je i veřejná sbírka. Za finanční dar v hodnotě nad 20 Kč může dárce získat kromě dobrého pocitu, že pomohl nemocným lidem, i pohlednici, informační materiály o alzheimerově nemoci a pomeranč, který je jakýmsi symbolem pro boj s touto vážnou chorobou.

Pomerančový den v Brně

Pomerančový den se slaví celosvětově. Brněnská pobočka České alzheimerovské společnosti (ČALS) pro tuto příležitosti využila svátek sv. Aloise, který je nerozlučně spjatý se jménem  německého lékaře Aloise Alzheimera, který tuto chorobu poprvé veřejně označil a popsal. Lidé z tohoto kontaktního místa chtějí za vybrané peníze pokrýt náklady spojené s poradenstvím, osvětou a fungováním svépomocné skupiny "Čaj o páté," která slouží k setkávání lidí postižených alzheimerem a jejich rodinných příslušníků.

Alzheimerova choroba je vážný problém

V posledních letech odborníci zaznamenali výrazný nárůst  počtu nemocných s různými formami demence včetně té alzheimerovy. Alzheimerova demence se na tom podílí až 50- 60 procenty. V budoucnu by se měl ještě počet lidí trpících demencí zvyšovat. Tyto statistiky jsou alarmující. V současnosti alzheimerem a jinými formami demence trpí asi 17-25 milionů lidí na světě, u nás se toto číslo pohybuje okolo 50- 70 tisíc lidí. Alzheimer je nemocí seniorů a vyskytuje se převážně u starších lidí nad 65 let a výše. U lidí nad 85 let je postižena dokonce jedna čtvrtina. 

Alzheimera nelze vyléčit, přesto svítá naděje...

Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění mozku, které způsobuje demenci. Příčina je dosud neznámá. V průběhu postupného rozvíjení nemoci dochází úbytku nervových buněk a vláken. Tyto změny způsobuje protein Beta-amyloid, který se ukládá v mozku.  Za rizikové faktory se považuje kouření, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak a zvýšený cholesterol v krvi. Choroba se projevuje špatnou orientací v čase, prostoru, zapomínáním, zmateností, změnami  nálad, potížemi s vykonáváním běžných denních činností nebo ztrátou zájmu o práci a koníčky.
Alzheimerovu nemoc zatím moderní medicína nedovede vyléčit, ale včasné určení diagnózy může chorobu výrazně zpomalit díky účinným lékům. Nvíc vitamíny a pohyb jsou dobrou prevencí.

Oranžová je dobrá...

Pokud se připojíte k Pomerančovému dni, jistě nebudete litovat. Navíc oranžová barva je barvou optimismu, dobré nálady, radosti a pohody. Pomeranč mimo jiné obsahuje vitamíny, a tak vlastně můžete spojit příjemné s užitečným a zároveň tak pomoci dobré věci.