(MŽP/CVVM) Jak vyplývá z výsledků průzkumu veřejného mínění, které zveřejnilo  Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), Češi považují ochranu životního prostředí za jedno z nejnaléhavějších témat, kterými by se měla v letošním roce politická reprezentace prioritně zabývat. V pomyslném žebříčku obsadilo životní prostředí pátou příčku spolu s životní úrovní.

O tom, že je problematika životního prostředí naléhavou otázkou, je přesvědčeno bezmála devět lidí z deseti (86 %). „Roste zájem o životní prostředí. Stále více lidí začíná rozumět tomu, že kvalita života úzce souvisí s kvalitou životního prostředí a to mne velmi těší,” komentoval výsledek výzkumu ministr životního prostředí Martin Bursík. Nejpalčivějšími problémy současnosti jsou podle obyvatel ČR korupce, zdravotnictví, hospodářská kriminalita a bezpečnost a prevence obecné kriminality.

Problematika životního prostředí v žebříčku priorit občanů stále stoupá. V roce 2004 byla na 9., v roce 2005 na 8. místě. Stoupá také naléhavost, s níž řešení environmentálních problémů lidé vnímají – zatímco v roce 2004 je za velmi naléhavé označilo 31 % lidí a v roce 2005 dokonce jen 25 %, letos to bylo již 42 % lidí.

Centrum pro výzkum veřejného mínění  oslovilo v anketě 1080 obyvatel České republiky.
Průzkum se uskutečnil v první polovině února 2007.

 

TOP 10 naléhavých problémů podle průzkumu CVVM
(číslo udává podíl odpovědí „velmi naléhavé” a „docela naléhavé”):

1. Korupce 96 %, Zdravotnictví 96 %
2. Hospodářská kriminalita 94 %
3. Bezpečnost a prevence kriminality 93 %
4. Fungování ekonomiky 91 %, Sociální jistoty 91 %, Nezaměstnanost 91 %
5. Životní prostředí 86 %, Životní úroveň 86 %
6. Fungování úřadů 83 %, Politická situace v ČR 83 %
7. Soudnictví 82 %
8. Zemědělství 80 %
9. Dodržování lidských práv 76 %
10. Účast občanů na rozhodování 75 %