Image

"Bankovky lidu pečlivě opatrovat přináší čest, bankovky lidu poškozovat je protizákonné." S takovými kuriózními hesly se Čínská lidová banka pokouší zvládnout kritiku režimu napsanou na bankovkách.  (foto: Velká Epocha)
 

Image

Lao Liou ("starý Liou"), který nazývá sám sebe pekingský občan, napsal: „Dejte mi zpátky mou půdu; nebesa zničí Komunistickou stranu Číny. Oznamuji tímto své vystoupení ze Strany.“(foto: Velká Epocha)

V Šanghaji na sídlištích visí od začátku srpna všude plakáty Čínské lidové banky. Lidem padnou do oka věty napsané rudým písmem na pozadí známé televizní věže u přístavu Pchu-tung v Šanghaji: „Žen-min Pi (bankovka lidu) pečlivě opatrovat přináší čest, Žen-min Pi poškozovat je protizákonné. Pod zákazem svévolného poškozování bankovek lidu (Žen-min Pi) a zákazu libovolného popisování bankovek lidu“ je citováno ještě několik paragrafů „Správního předpisu pro bankovky lidu“: „Kdo Žen-min Pi záměrně poškozuje, bude varován policií a zároveň zaplatí pokutu až do výše 10 000 jüanů.“

Číňané jsou zvyklí na to, vidět v okolí svého bydliště politické nebo ideologické plakáty, transparenty nebo výkresy na zdech domů. Vedení KS klade již od svého převzetí moci v roce 1949 velký důraz na tuto propagační metodu, aby do lidí vtloukalo svou ideologii a politiku, ať už to byla pozemková reforma na počátku padesátých let, poté kulturní revoluce,  politika rodiny, hospodářská reforma, nebo nabytí platnosti nového zákona. Vliv politických plakátů nelze podceňovat, protože lidé kolem nich musí denně chodit.

Tajemství odhaleno

Čeho chce Čínská lidová banka, či v tomto případě lépe řečeno, vedení strany – Čínská lidová banka patří mezi největší banky náležející státu – čeho chce svou kampaní dosáhnout? Chce snad skutečně připomenout obyvatelstvu šetrné zacházení s bankovkami a připomenout jim správní předpis pro zacházení s bankovkami? Toto téma není nové a předpis vstoupil v platnost již v roce 2000. Ale  ještě nikdy lidová banka tolik nezdůrazňovala zacházení s penězi.

Uživatelé internetu v Číně toto tajemství odhalili: Čím dál více Číňanů píše na bankovky své osobní rozhodnutí o vystoupení ze Strany. Volný oběh zprávy na bankovkách je zaručen a takto se provolání o vystoupení ze Strany šíří velmi rychle po celé zemi. Bankovka se stala novým médiem. Každý druh svobody médií však Komunistická strana pociťuje jako nebezpečí – proto i zde byla velmi rychle nastolena cenzura.

Vůle lidu na bankovkách

Lao Liou („Starý Liou“) si říká pekingský občan, který na jednu desetijüanovou bankovku napsal: „Dejte mi zpátky mou půdu; nebesa zničí KS Číny. Oznamuji tímto své vystoupení ze Strany.“ Pro starého Liou je možná přece jen trošku obtížné poslat své vystoupení z KS Číny E-mailem, faxem nebo telefonem do zahraničí, aby bylo zveřejněno na webové  http://tuidang.epochtimes.com/ , tak jak to dělá mnoho jeho mladších krajanů. Avšak Liou má silnou vůli –nenechá  se zmást. Se svou bankovkou koupí něco k jídlu, a tak se jeho projevená vůle dostane touto cestou na veřejnost.

V Číně je možé mnoho věcí snadno a rychle rozšířit a tato nová metoda není výjimkou a přitom je velice účinná. Od října roku 2005 zveřejnilo čím dál víc Číňanů svou vůli vystoupit ze Strany na bankovkách.

Také Wang. Kupoval si jako vždy snídani v jednom malém krámku. Zaplatil s pětijüanovou bankovkou. Majitel obchodu otočil bankovku několikrát v ruce a přečetl nahlas, co na ní stálo: „Nebesa zničí KS Číny – vystoupení ze Strany – rychle – vystoupilo již osm milionů Číňanů.“ Všichni šéfa poslouchali a mlčeli. Šéf se zasmál a vstrčil peníze do kapsy. Prodával klidně dál své zboží a hosté potichu mluvili o tom, co se právě stalo

Velký strach Komunistické strany

Jeden „Spěšný tajný dokument “ správní centrály Čínské lidové banky z 19. dubna 2006 koluje v této době v čínských médiích v zámoří. Toto sdělení Lidové banky vyzývá státní banky, aby kontrolovaly všechny bankovky ve své zásobě a v peněžních automatech, aby se bankovky s „protistátní propagandou“ zachytily a okamžitě byly vyměněny. Zaměstnanci bank u přepážek musí obzvláště dbát na odhalování bankovek s „protistátní propagandou“ a v daném případě okamžitě informovat policii.

O jakou „protistátní propagandu“ se konkrétně jedná, ze sdělení nevyplývá. „Toto sdělení nám bylo předáno ústně. Nic jsem nedostal písemně. Bankovky s protistátní propagandou se objevují čím dál častěji, dokonce se tomu nedá ani zabránit. Obsah je směřován proti Straně nebo k jejímu svržení.“ řekl jeden zaměstnanec centrální pobočky Lidové banky v Šanghaji zpravodaji čínských novin Epoch Times.