Dvouručný robot YuMi drží na Hannover Messe smartphone a baterku; 13. dubna 2015. Čínské výrobky se do středu pozornosti nedostaly. (TOBIAS SCHWARZ / AFP / Getty Images)
Dvouručný robot YuMi drží na Hannover Messe smartphone a baterku; 13. dubna 2015. Čínské výrobky se do středu pozornosti nedostaly. (TOBIAS SCHWARZ / AFP / Getty Images)

Poznámka redakce: Následující článek byl nedávno publikován na internetových stránkách věnovaných diskuzi o vývoji v čínské výrobě. Článek byl později stažen, zřejmě kvůli cenzuře či na žádost autora. Text napsal čínský podnikatel a zachycuje jeho zkušenost z Hannover Messe 2015, největšího průmyslového veletrhu na světě, který probíhá každoročně v dubnu. Autor prostřednictvím svého zklamání z toho, čeho byl na výstavě svědkem, poukazuje na sociální a morální neduhy současné Číny.
Tohle bylo počtvrté, co jsem navštívil Hannover Messe v severním Německu. Jde o největší a nejobsažnější průmyslový obchodní veletrh na světě. My jsme tam jeli propagovat e-commerce platformu z (provincie) Ša-an-si. Během výstavy mě překvapilo, že „Made in China“ bylo vytlačeno na vedlejší kolej.

Veletrh, který probíhal od 13. do 17. dubna, tvořilo 25 výstavních hal. Vystavovány byly především tradiční produkty až na výstavní haly 7, 8 a 9, které byly věnovány hi-tech produktům. Stánky s dobrou pozicí si rozebraly vyspělé země a nově se rozvíjející státy jako Turecko, Indie a bývalé země Východní Evropy. Jejich stánky zabíraly od 60 do 500 čtverečních metrů. Výrobky z Číny byly zato v těch nejméně lukrativních zónách a 90 procent stánků mělo velikost jen od 9 do 12 metrů čtverečních.

Low-Tech a nedokonalé


Stánky zahraničích firem byly opticky překrásné, poutavé, oslnivé a přizpůsobené klientům, zatímco stánky čínských společností působily staromódně, nevýrazně a všechny si byly podobné.

Podobně tomu bylo i u výrobků. Ty zahraniční byly robustní, přesto s důrazem na detail. Design byl vytříbený, inovativní a složitý na výrobu. Na druhou stranu čínské produkty vypadaly zastarale, těžkopádně, low-tech a nedokonale.

Veletrhu se zúčastnilo 6 500 vystavovatelů z 65 zemí a regionů a více než 180 tisíc zahraničních návštěvníků. Do čínských stánků přesto zamířil málokdo. Někteří návštěvníci reagovali netrpělivě, když se jim čínští vystavovatelé snažili své výrobky představit.

Dřív jsem nad články o morálním úpadku v Číně mával rukou, ale po týdnu na Hannover Messe jsem si uvědomil, jakou spoušť nadělala desetiletí mravního úpadku v pracovní etice u nás.

Zašli jsme se podívat do výstavních hal 7, 8 a 9, kde byly vystaveny high-tech produkty, abychom viděli, kam se ubírají poslední trendy ve strojírenství včetně přesného zařízení pro analytiku a testování. Inteligentní roboty vyvíjejí stovky různých společností, bylo tam osm kategorií robotů s širokou škálou využití od uchopení velkých automobilů až po instalaci drobných součástek do hodinek. Sledovat je při práci bylo úchvatné.

K mému údivu jsem tam neviděl jedinou čínskou firmu! Kolik z našich podniků se chlubí: „Naše produkty dosáhly pokročilé světové úrovně nebo ji překročily.“ Jak to, že tam nikdo z nich nebyl, aby se ukázal?

Také jsem si povšiml, že hodně návštěvníků čínským výrobkům nedůvěřovalo. Buď projevovali pohrdání, nebo se jich báli. Chtěli jsme propagovat naše internetové stránky, a tak jsme navštívili všechny výstavní haly a mluvili jsme s řadou zákazníků. Mnoho se jich o Čínu nezajímalo. Nedávali pozor a někteří dokonce prohlásili: „Zastavte prosím, s čínskými firmami nepodnikáme!“

Rychlé zisky a nečestnost

Bylo nám trapně. Před pár lety šlo po čínských výrobcích hodně zemí, tak proč jsou teď ignorovány a odstrkovány na vedlejší kolej? Po nějakém tom zkoumání v sobě jsem přišel s několika důvody.

Jedním je to, že se Čína žene za HDP a rychlými zisky. Roky se Čína zaměřovala jen na HDP. Vláda se starala jen o zvyšování HDP nebo dosažení svých makroekonomických cílů, aniž by se starala, jak je jich dosaženo. Výsledkem bylo kopírování a slepá expanze výroby. Lidé neměli náladu zabývat se výzkumem, inovacemi a vývojem nových produktů. Neexistovala žádná pracovní etika ani snaha o dokonalost. Lidé hnaní touhou po rychlých ziscích neměli zájem najít si čas na učení se novým věcem. Věci, jako dědičná korporátní kultura, technologický rozvoj, management a kvalifikovanost dělníků se v Číně nepodporovaly a nepředávaly.

Nedostatek morální počestnosti a zodpovědnosti je dalším důvodem, proč nemohou výrobky z Číny soupeřit na světovém trhu a lidé se jich straní. Dřív jsem vždy zamítal články, které odsuzovaly problémy v Číně a následky jejího morálního úpadku, ale po týdnu na Hannover Messe jsem si uvědomil, jak velká je škoda napáchaná na pracovní etice, kterou způsobily dekády morálního poklesu.

Dalšími neblahými prvky, které ovlivňují vývoj čínských produktů, jsou arogance, oportunismus a nedostatek mezinárodní vize. Naše společnost a podniky si přivykli na chválu a chvástání. Přinášejí se jen dobré zprávy a často slýcháme komplimenty typu: „Naše produkty dosahují mezinárodního standardu. Jsou na předních příčkách na světě.“ Tohle je přehánění. Některé ukazatele našich produktů mohou mezinárodních standardů dosahovat, ale pořád ještě je velká propast mezi našimi výrobky a celkovým mezinárodním standardem. Vlastně jen kopírujeme technologii nebo výrobek z vyspělých zemí. Mezi sebou se vychloubáme, ale na mezinárodní parketě se do soutěžení neodvažujeme pustit.

Kromě toho v Číně celé ty roky panuje slabá spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými ústavy a podniky. Mnoho případů falšovaných a podvodných výzkumů dělají celou věc jen horší. Řada projektů byla smyšlených s cílem získat od vlády finance. Projekty přinesly minimální výsledky, a nikdo tudíž nehodlal věnovat do následného výzkumu nové technologie nebo produktu ani čas, ani úsilí ani peníze, protože projekt nevypadal vůbec slibně. Lidé se zkrátka nemohou dočkat budoucí návratnosti.

Díky Hannover Messe jsem se musel hodně zamyslet. Uvědomil jsem si, že krize poctivosti, morálky a lidskosti v naší společnosti nás nakonec přivedla ke krizi image našich výrobků a výrobního průmyslu na světových trzích. Jsme teď na světovém trhu přehlíženi a „Made in China“ je v obrovském nebezpečí!


Výše uvedený text je zkráceným překladem článku od Sung Čchao-pchenga (Song Chaopeng), který byl uveřejněn na China Advanced Manufacturing Technology Forum, webstránce, kde si podnikatelé a výrobci z Číny vyměňují své zkušenosti. Sung Čchao-pcheng je generálním ředitelem Shaanxi Allstate Tech&Trade a redaktorem internetové platformy productsx.net.