Režim
Polovojenské jednotky čínského režimu začaly ukončovat své podnikatelské projekty. Tento krok by mohl mít praktický dopad na oslabování závažné formy porušování lidských práv, která v Číně podle vyšetřovatelů stále ještě probíhá. Čínská...
Vězení až 12 let hrozí tomu, kdo napomáhá obchodu s orgány: toto je obsahem zákona, na který se dlouho čekalo a byl jednomyslně odhlasován Soudním sněmem v sídle italského parlamentu. Prvním, kdo podepsal předlohu zákona, byl senátor Maurizio Romani,...
Dana Churchill, N.M.D. pracuje jako lékař přírodní medicíny v Pasadeně ve státě Kalifornie. Pět dní v týdnu pomáhá pacientům s chronickými nemocemi, ztrátou životní energie nebo zmírňovat vlivy stárnutí. Když skončí se svojí prací na...
STOCKHOLM – Dr. Annika Tibellová je jednou ze světově nejuznávanějších osobností v oblasti transplantační etiky. V současné době působí jako primářka v rámci projektu New Karolinska Hospital, jenž byl uveden do provozu letos na podzim v hlavním městě...
Mezitím pozornost i nadále směřuje k otázce, zda primárním zdrojem orgánů nebyli po celou dobu mimosoudně popravovaní vězni svědomí, namísto zločinců odsouzených k trestu smrti, jak tvrdí Čína. Diskutováno je především zneužívání následovníků...
Zděšení mezi špičkami Transplantační společnosti vyvolala studie, kterou předložili čínští lékaři na mezinárodním kongresu TS. Pokud by se potvrdilo podezření o neetickém způsobu získávání orgánů, hrozí čínským chirurgům vyloučení z...
Jak poukazují experti, transplantační kongres vzbuzuje znepokojení především proto, že klinický výzkum čínských doktorů může být založen na transplantacích orgánů získaných neetickým způsobem.   Míra, do jaké klesla etická...
Nejnovější vyšetřovací zpráva o transplantačním odvětví v Číně nepřináší dobré zprávy ani pro režim, ani pro disidenty. Rozsáhlý výzkum expertů došel k závěru, že v Čínské lidové republice dochází nejenom k daleko vyššímu počtu...
První obvinění, že v čínských zadržovacích zařízeních a vojenských nemocnicích dochází k zabíjení politických vězňů pro orgány, se objevila před deseti lety, v roce 2006, kdy dva kanadští vyšetřovatelé, David Matas a David Kilgour, provedli...
Ředitel londýnské pobočky Epoch Times Zbyněk Zahálka přijal pozvání do pořadu DVTV s moderátorkou Danielou Drtinovou, kde hovořil na téma kauzy obvinění nemocnic Čínské lidově osvobozenecké armády ze zneužívání vězňů svědomí jako...