Názory
Běh Lužánkami je mezinárodní běžecký závod, který letos vstupuje do svého 69. ročníku. V Brně, kde se tento závod tradičně koná, akce v podstatě zahajuje atletickou sezónu. Lužánky patří k nejstarším parkům ve městě. Běhu Lužánkami se zúčastní...
Dějiny komiksu jsou v Bulharsku dlouhé více než sto let. Současnou situaci bulharského komiksu na knižním trhu ilustrují nedávné akce, které proběhly v Bulharsku během roku 2013.První událostí byla výstava Nad duhou, která doprovázela premiéru...
Ruská média a vyhnaný ukrajinský prezident Viktor Janukovyč se nápadně pokoušeli přepsat události v Kyjevě. Nazvaly je „fašistickým pučem“, který ospravedlňuje následné napadení suverénnosti země.Nejspíše nikdo mimo Ukrajinu se skrze propagandu...
Autry je spoluautorem knihy nazvané “Death By China—Confronting the Red Dragon” (Smrt po čínsku – konfontování rudého draka), kterou napsal společně s Peterem Navarrem. Nyní působí jako starší ekonom ve společnosti American Jobs Alliance a rozsáhle...
Předmětem rozsáhlé cenzury se stalo již Arabské jaro. Masová povstání lidí proti vládám strašila zejména Čínu. Současné vzpoury na Ukrajině jsou nepochybně také předmětem pečlivé cenzury. Předmětem rozsáhlé cenzury se stalo již Arabské jaro.
Energický muž, zakladatel moderního českého divadla, nám zanechal odkaz, na který nikdy nezapomeneme – českou národní hymnu.  Je to však pouze jeden z jeho darů českému národu. Ty další spočívají především v jeho umělecké tvorbě, která...
Podle eskymáckého příběhu nazvaného Žena kostra, který odhaluje úskalí vývoje partnerského vztahu mezi mužem a ženou, lze říci, že dnešní lidé se stále zmítají v opakovaném procházení prvního kroku partnerského vztahu a nesnadno dosahují hlubších...
Ve východní moudrosti se říká, že vztahy v rodině jsou mikrosvětem vztahů mezi lidmi v celé společnosti. Vzájemné spojitosti mezi rodinou a státem také vystihuje rčení „rodina je základ státu“. Bohužel se zdá, že se dnes již hluboký význam tohoto...
Tento rodák ze Sobotky bývá považován za básníka mládí. Hodnoty, jako radost ze života, mládí a láska, spojovaly celou jeho tvorbu i život jako červená nit. V roce 1946 Šrámek získal titul národní umělec. Pravděpodobně si toto jmenování...

Proč v české politice chybějí vize?

Československá republika vznikla 28. října 1918. O jeden den a pět let později byla 29. října 1923 založena Turecká republika. V obou případech v čele státu stanul člověk, který se v obou zemích dodnes těší nemalé úctě. Zde však analogie končí.