Otevřený dopis Všečínskému shromáždění lidových zástupců - Jsem právník a nedávno jsem od příznivců Falun Gongu obdržel mnoho proseb o pomoc. Byli odsouzeni k nuceným pracem v pracovních táborech. Rozjel jsem se tedy 26. prosince se svou asistentkou do...
Případ malého Weiyie - Nejzajímavější případy, které jsem zpracovával a které na sebe přitáhly i pozornost médií, byly případy „pro bono". Zde se jednalo o skupiny postižených lidí či dětí, kteří se nějakým způsobem stali oběťmi zlovůle.
V osamoceném poslání . Nezáviděníhodná situace právníků v Číně - První případ, který jsem jako právník zpracovával, byl případ  „pro bono"[1]. Od té doby jsem po několik let věnoval třetinu své pracovní síly tomu, že jsem zdarma vykonával...
Jemný jako housle, odvážný jako meč - Od venkovského kluka k váženému právníkovi - „Kdy budeme mít konečně dostatek jídla?" - Narodil jsem se v roce 1964 na venkově, v severní provincii  Ša-an-si. V té době byl čínský lid hodně chudý, ale naše...
Kao Č‘-šeng (Gao Zhisheng) se narodil v chudobě a vyrůstal v oblasti, kde lišky dávají dobrou noc. A přece se z něho stal nejvýznamnější právník Číny. Odvážně hledal spravedlnost pro nejohroženější skupiny Číňanů; pro chudé, mrzáky, vdovy po...
Po více než 5 000 let vytvářeli Číňané v zemi napájené Žlutou řekou a řekou Jang-c-ťiang velkolepou civilizaci. Během tohoto dlouhého časového období vládnoucí dynastie přicházely a odcházely a čínská kultura vzkvétala a upadala.
Podle knihy Vysvětlení jednoduchých a analyzování složitých znaků (Šuo-wen Ťie-c') autora Sü Šena (zemřel r. 147 n. l.) tvoří tradiční čínský znak označující „stranu“ nebo „gang“ („bandu/tlupu“) dva kořeny, které obsahově odpovídají...
Když mluvíme o tyranii, většina Číňanů si vzpomene na Čchin Š' Chuanga (259 - 210 př. n. l.), prvního císaře dynastie Čchin, za jehož represivní vlády se pálily filosofické knihy a kdy byli zaživa pochováváni konfuciánští učenci.
Číňané věnují velkou pozornost "Tao", známému také jako "Cesta". V dávných dobách byl krutý císař nazýván "hloupým vládcem, který postrádá Tao". Jakékoliv chování, které se neřídí standardem "Tao nebo ctnosti", bylo nazýváno "nenásledování...
Od 70. let, kdy Čína zahájila své ekonomické reformy, se ČKS snažila před mezinárodním společenstvím ukazovat, jak je dobrotivá a liberální. Teprve iracionální, brutální a krvavé pronásledování Falun Gongu dalo v posledních pěti letech světové...