Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola devátá: Ekonomická past komunismu (2. část)

Nebe stvořilo člověka, obdařilo ho moudrostí a silou a rozhodlo, že jeho život se bude odvíjet tak, že bude žít z odměny za svoji práci – a že takto bude schopen získat dostatek k tomu, aby si zajistil živobytí.  Přízrak komunismu nezmizel s rozpadem...

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola desátá: Použití práva ke konání zla

Právo je mocnou silou spravedlnosti, která potvrzuje dobro a trestá zlo. Ti, kteří píšou zákony, musí určit, co je dobré a co je špatné. Z hlediska víry pocházejí tato kritéria od bohů. Zákony, které řídí lidskou společnost, vycházejí ze svatých písem.