prazsky-hrad-motiv
Pohled na Pražský hrad z Karlova mostu. (prague.eu / © Prague City Tourism)
Chystáte se navštívit Prahu a přemýšlíte, kam se zajít podívat? Připravili jsme pro vás přehled nejzajímavějších míst. Krátce vás seznámíme s jejich historií a na konci článku naleznete plán, jak většinu z nich navštívit během tříhodinové procházky.

Historie Prahy od jejího založení až po současnost ukrývá mnohé příběhy. Zde se psala historie, studovali významní vědci a natáčeli známé filmy.

Pražský hrad a jeho okolí


Pražský hrad byl založen přibližně v roce 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř 70 000 m². Hrad tvoří rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb rozmanitých architektonických slohů.

V okolí Pražského hradu naleznete například Katedrálu svatého Víta, kde jsou uloženy korunovační klenoty, Zlatou uličku, mnohé zahrady a další historické stavby.

Speciální pozornost si zaslouží Pět terasových zahrad na jižním svahu hradčanského návrší.


Mapa a fotogalerie Pražského hradu.

Karlův most a jeho okolí

karluv-most-motiv 2
Pohled na Karlův most. (prague.eu / © Prague City Tourism)
Karlův most je nejstarší pražský most. Byl založen roku 1357 českým králem Karlem IV. Je zbudován z pískovcových kvádrů a po obou stranách je opevněn věžemi, na které je možno vystoupit a rozhlédnout se po okolí. Na pilířích mostu je osazeno 30 soch světců. Most patřil mezi nejmohutnější mostní stavby své doby.

Na obou stranách mostu se nalézá řada zajímavých staveb a muzeí. Je zde například pomník krále Karla IV., který byl zároveň císařem Říše římské. V jeho blízkosti je možné sestoupit pod most do malého přístavu lodí, na nichž se uskutečňují prohlídky města z řeky Vltavy.

Je zde také muzeum Karlova mostu s unikátním modelem středověké stavby mostu. Nalezneme zde také muzeum Bedřicha Smetany, významného českého skladatele, který svými osmi dokončenými operami různých žánrů položil základ českého repertoáru.

Poslední dvě zajímavá místa jsou bezpochyby muzeum významného českého filmového tvůrce Karla Zemana a muzeum spisovatele Franze Kafky.

Staroměstské náměstí

staromestske nam. praha2
Staroměstské náměstí. (prague.eu / © Prague City Tourism)
Staroměstské náměstí je nejvýznamnějším náměstím uvnitř historické Prahy. Vzniklo ve 12. století a od té doby na něm proběhla řada historických událostí. Největším unikátem, který zde stojí, je pravděpodobně Staroměstská radnice, na níž byl roku 1410 zbudován orlojrloj, ukazující čas a pohyb planet sluneční soustavy se 12 apoštoly.

Nachází se zde také chrám Matky Boží, gotický městský palác Dům U Kamenného zvonu a monumentální pomník Mistra Jana Husa. V dlažbě náměstí je vyznačeno místo, kde bylo roku 1621 popraveno 27 českých pánů. Je zde také vyznačen pražský poledník.

Klementinum a Astronomická věž

klementinum knihovna
Barokní knihovna v Klementinu. (klementinum.com)
Rozsáhlý areál Klementina byl založen jezuity po jejich příchodu do Čech v roce 1556. Se svými více než 2 hektary je jedním z největších stavebních komplexů v Evropě, na jehož stavbě se podíleli významní evropští architekti.

Součástí komplexu je například Barokní knihovna obsahující 20 tisíc svazků starých knih. Podoba barokní knihovny zůstala od 18. století nedotčena. Sál je vyzdoben stropními freskami a sbírkou geografických a astronomických glóbů.

Další důležitou stavbou tohoto komplexu je 68 metrů vysoká Astronomická věž. Z jejího ochozu je možné pozorovat setmělé město. Za vlády císaře Rudolfa II. zde pracovali významní astronomové, jako Tycho Brahe, Johannes Kepler nebo Tadeáš Hájek z Hájku. 

Obecní dům a prašná brána

obecni dum
Obecní dům, kde byla v roce 1918 vyhlášena Československá republika. (Dennis Jarvis / licence CCA-SA 2.0 G)
V okolí Obecního domu nalezneme na několika stovkách metrů čtverečních celou řadu architektonických slohů. Od gotiky přes secesi, neoklasicismus, funkcionalismus až po neorenesanci a další. Toto prolínání historických epoch a jejich propojování svědčí o mistrovství lidí, kteří dokázali využívat díla předků, obohacovat je a vytvářet úžasné město.

Jedno z takových spojení tvoří gotická Prašná brána z roku 1475 a secesní Obecní dům z roku 1912.

Prašná brána je monumentálním vstupem do Starého Města, kterým vcházely korunovační průvody českých králů. 65 metrů vysoká věž, která dříve sloužila jako sklad střelného prachu, dnes slouží jako vyhlídkový ochoz.

Obecní dům sehrál zásadní roli při zakládání republiky. V roce 1918 zde byla přijata takzvaná Tříkrálová deklarace požadující státní samostatnost. A právě zde také 28. října 1918 kapitulovala branná moc habsburské monarchie a následně zde byla vyhlášena samostatná Československá republika.

Pražská divadla

dvorakova-sin-rudolfinum2
Budova Rudolfina neměla ve své době obdoby. (rudolfinum.cz)
V Praze je několik významných divadel a koncertních sálů. Ke všem se pojí významné historické a kulturní události. Zmíníme zde alespoň čtyři nejvýznamnější scény.

Národní divadlo bylo vystavěno roku 1883 a je obecně považováno za první divadelní scénu České republiky. I dnes zde diváci navštěvují představení symfonických orchestrů, oper, činoher a baletu.

Stavovské divadlo je jedním z nejstarších evropských divadel. Bylo vystavěno v roce 1783. V tomto divadle proběhla v roce 1787 světová premiéra hry Don Giovani, za účasti skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.

Státní opera byla otevřena roku 1888. Svým prostorným hledištěm a neorokokovou výzdobou patří tato divadelní budova k nejkrásnějším v Evropě.

Budova Rudolfina, jejíž koncepce neměla ve své době obdoby, byla otevřena v roce 1885. O jedenáct let později zde proběhl historicky první koncert České filharmonie.

Královská obora

stromovka kralovska obora
Královská obora tvoří zelenou oázu uprostřed města protkanou sítí cest a stezek. (praha.eu / Lubomir Stirubek)

Královská obora tvoří zelenou oázu uprostřed města protkanou sítí cest a stezek se vzrostlými stromy, vodními a travnatými plochami. Vznikla již v polovině 13. století jako lovecká obora za vlády Přemysla Otakara II., který získal přezdívku „železný a zlatý“.

Největší rozkvět obora zažila za vlády císaře Rudolfa II., kdy vzniklo unikátní technické dílo pro zásobování rybníka vodou z Vltavy, které dostalo název Rudolfova štola. Dnes v Královské oboře nalezneme Královský letohrádek, Šlechtovu vilu nebo Planetárium.

Pražské náplavky

naplavka
Pobřeží řeky Vltavy. ((A)VOID Floating Gallery)

Pobřeží řeky Vltavy místní lidé nazývají Pražské náplavky. Tvoří jednu z nejatraktivnějších částí města a památkové rezervace. Vltava slouží nejen k lodní dopravě, ale též k volnočasovým aktivitám a k pořádání kulturních, gastronomických, sportovních akcí. Během procházky po nábřeží je možné vidět celou řadu významných částí Prahy.

Na mnoha místech nábřeží je možné zapůjčit loďku a vyplout na malou vyjížďku. Na řece bylo v minulosti zbudováno několik zdymadel, které lodím umožňují překonávat jezy. Zdymadla sama o sobě často tvoří unikátní architektonická díla.

Sousoší na Palackého náměstí

sucharda2 palacke nam
Sochy alegorických skupin na Palackého náměstí. (Petr Šváb / Epoch Times)

Palackého náměstí zdobí sochy alegorických skupin ukrývající nadčasové poselství, příběh o cestě z úpadku k majestátnímu návratu na ztracený trůn. Sochy padlých andělů a dvouhlavých lidských postav se povalují v úpatí sousoší. Jakoby jim tíha světa ležela na bedrech a nedovolovala odlepit těla od země.

V úpatí zadní části hlavní pískovcové mohyly začínají bronzové sochy lidských postav postupně šplhat nahoru. První pokusy člověka o pozvednutí svého ducha vedou skrze vzpouru proti úpadku a nadvládě nespravedlnosti. Šplhají směrem k soše staré ženy, která symbolizuje historii. Sochy nad stařešinou se od historie odpoutávají a hledají novou cestu vzhůru a ti, kdo se blíží k vrcholu, začínají hlásat svoje poznání okolnímu světu.

Ostatní pozvedají svůj zrak ještě výše, až k nejvyššímu motivu sousoší, a jak naznačuje postava muže, který drží svoji ruku na srdci, cestou milosrdenství a soucitu lze dosáhnout nejvyššího poznání, které symbolizuje majestátní vzpřímená socha ženy na vrcholu mohyly.

Významná místa, kde se psala historie

vysehrad-park-bazilika 3
Vyšehrad je oblíbeným místem procházek, nabízejícím úchvatné výhledy na město. (praha-vysehrad.cz)

Praha je plná míst, která jsou svázána s významnými historickými událostmi. Pojďme se podívat na některá z nich.

Jedním takovým místem je Vyšehrad, místo na mohutné skále vysoko nad řekou Vltavou. Stál zde královský hrad, město a později barokní pevnost, jejíž podobu si udržel dodnes. Koncem 19. století získal úlohu národního symbolu a pohřebiště českých velikánů. Dnes je oblíbeným místem procházek, nabízejícím úchvatné výhledy na město.

faustuv dum
Faustův dům je spojen se slavným dvojdílným románem Faust. (Dandík)
Faustův dům je spojen se slavným dvojdílným románem Faust, který je pokládán za jeden z nejvýznamnějších textů německé literatury. Spisovatel Johann Wolfgang von Goethe na něm údajně pracoval celý život. Roku 1590 tento dům koupil rudolfínský alchymista a šarlatán Edward Kelly, jenž v domě zřídil laboratoř a prováděl alchymistické pokusy. V době romantismu byl tento dům spojen s tajemnou legendou o Faustovi, který upsal svoji duši ďáblu.

Chrám sv. Cyrila a Metoděje je spjat s událostmi II. světové války. V kryptě chrámu se po tři týdny ukrývalo sedm československých parašutistů z výsadkové operace Anthropoid, kteří zde svedli nerovný boj s německou armádou. 


Chrám sv. Cyrila a Metodeje
Chrám sv. Cyrila a Metoděje. (vhu.cz)

V roce 1942 provedli tito vojáci útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který řídil masové vyvražďování lidí po celé Evropě. Dnes je zde zbudováno muzeum věnované operaci Anthropoid.

Václavské náměstí vzniklo při založení Nového Města králem Karlem IV. roku 1348. Dominantu náměstí dnes tvoří budova Národního muzea a pomník národního patrona sv. Václava


vaclavske nam kun sv vaclav
Pomník národního patrona sv. Václava a v pozadí budova Národního muzea. (prague.eu / © Prague City Tourism)
Na tomto náměstí se v roce 1914 loučily české pluky při odchodu do války, v roce 1945 byl ohlášen konec 2. světové války a v roce 1989 zahájena velká shromáždění, která ukončila totalitní vládu komunistického režimu.

Prohlídka města sestavená pomocí Google maps


Pomocí aplikace Googlemaps jsme pro vás sestavili trasu, kterou můžete pěšky navštívit místa v Praze, o který jsme v článku psali. Klikněte postupně na části prohlídky a zobrazí se vám trasa, kterou můžete pěšky projít za 3–4 hodiny. Pokud se budete na místech zastavovat, můžete z trasy udělat celodenní výlet.


První část: Palackého náměstí, Faustův dům, Chrám svatých Cyrila a Metoděje (operace Antropoid), Národní divadlo, „Hlava“ Franze Kafky, Františkánská zahrada, Pomník svatého Václava, Prašná brána, Staroměstské náměstí. (Délka 5,4 km / doba chůze 1 h 7 minut)

Druhá část: Pražský orloj, Rudolfinum, Klementinum, Karlův most, Muzeum Karla Zemana, Vojanovy sady, Valdštejnská zahrada, Černá věž, Katedrála Sv. Víta, Matyášova brána. (Délka 4,1 Km / doba chůze 56minut)

Třetí část: Sousoší Souboj Titánů, procházka od Pražského hradu na nábřeží řeky Vltavy, Kampa, procházka po nábřeží řeky Vltavy zpět k pomníku Františka Palackého. (Délka 5,8 km / doba chůze 1 h 12 minut)

Tipy

Oficiální turistický portál Prahy prague.eu.

Oficiální stránky Pražského hradu hrad.cz.

Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.