senat2
Senátní výbor uzavřel šetření petice žádající o odsouzení zločinů proti lidskosti páchaných čínským režimem, Praha, Senát PČR, 28. ledna 2019. (Jiří Chlebníček / Epoch Times)

Senátní komise pro lidská práva a petice uzavřela šetření petice požadující odsouzení zločinů proti lidskosti páchaných čínským režimem během politicky motivovaného pronásledování duchovního hnutí Falun Gong. Petici podepsalo více než 38 tisíc občanů ČR. Zpravodaj petice senátor Václav Chaloupek představil 28. ledna 2019 na zasedání výboru své závěry šetření a senátoři jednohlasně odsouhlasili další kroky.

Schůze senátního výboru, kterému nově předsedá Jiří Drahoš, se účastnili také zástupci petičního výboru, kteří budou mít zákonem stanovené právo promluvit na zasedání Senátu, s výsledkem šetření však nejsou spokojeni. „Ani jeden z bodů uvedených na schůzi výboru nenaplňuje požadavky petice, kterou jsme podali, a tím je morální odsouzení vražd a násilí páchaných na praktikujících Falun Gongu v Číně a jejich propuštění jako vězňů svědomí,“ uvedl mluvčí Asociace Falun Gong ČR MVDr. Bohumil Bartošek.

Vyšetřování senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice týkající se petice „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem“ vyústilo v následující návrh pro hlasování Senátu:

„Senát Parlamentu České republiky bere petici na vědomí a žádá Ministerstvo zahraničních věcí ČR, aby podrobně prošetřilo informace vycházející z petice, kterou podepsalo více než 37 tisíc podporovatelů, a informovalo Senát PČR o současném vývoji vztahu mezi praktikujícími Falun Gongu a vládou ČLR. Senát doporučuje vládě ČR a prezidentu ČR, aby využívali všech vhodných příležitostí při jednání se zástupci vlády ČLR k otevření diskuze ve věci pronásledování stoupenců hnutí Falun Gong v ČLR,“ uvádí dokument senátního výboru.

Senátní výbor provedl vyšetřování petice formou veřejného slyšení, kde vystoupila řada nevládních organizací (Amnesty International, WOIPFG, Český helsinský výbor). „Slyšeli jsme, proč vlastně několik občanů podalo petici, kterou potom podepsaly desetitisíce našich lidí. Slyšeli jsme přímé účastníky nebo poškozené občanky, které se nedobrovolně staly svědky událostí v Číně. Slyšeli jsme zástupce těch, kteří vyšetřují to, co se v Číně děje,“ uvedl po slyšení senátor Václav Chaloupek.

senat3
Zástupci Asociace Falun Gong předávájí zástupci senátního výboru knihu 9 komentářů ke komunistické straně, která popisuje historii komunismu v Číně. (Jiří Chlebníček / Epoch Times)

Výsledné vyjádření výboru, zpracované senátorem Chaloupkem, se však o ničem z toho nezmiňuje a pouze žádá o další vyšetřování ministerstvo zahraničí, aniž by výbor zaujal jakékoliv stanovisko, k čemuž byl obsahem petice konkrétně vyzván.

Petice „apeluje na zákonodárce, aby hlasovali pro rezoluci za ukončení perzekuce následovníků meditační praxe Falun Gong a za propuštění všech vězněných praktikujících Falun Gongu, kteří jsou považováni za vězně svědomí“.

Senátor Chaloupek po veřejném slyšení uvedl: „Je na nás, abychom teď z toho udělali nějaký závěr, který bude mít smysl, a měl by burcovat a upozornit na to, že se děje něco, co, jak už jsme několikrát řekli, je pro naše občany nepochopitelné.“ Výsledný závěr je však velice vyhýbavý.

Senátní výbor v této věci vydal prohlášení již v roce 2012, které bylo nesrovnatelně důraznější a konkrétnější. Tehdy pod vedením senátora Jaromíra Jermáře vyzval „Čínskou lidovou republiku, aby zrušila zákaz praktikování metody Falun Gong ze dne 20. července 1999 a zrušila Úřad 610 [který řídí represe Falun Gongu]. V této souvislosti, aby rovněž zastavila politicky motivované pronásledování a mučení praktikujících metody Falun Gong, propustila z čínských věznic všechny praktikující metody Falun Gong, kteří jsou považováni za vězně svědomí“.

Výbor Senátu dal 28. ledna 2019 pokyn zařadit projednávání petice do programu následující schůze Senátu PČR, pozval zástupce petentů k vystoupení na schůzi a doporučil, aby se projednávání zúčastnili také ministr zahraničních věcí ČR, Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR, které výbor považuje za peticí dotčené.

Zástupci čínského velvyslanectví se veřejného slyšení pořádaného 19. listopadu 2018 nezúčastnili, přestože o to byli tajemnicí senátní komise opakovaně žádáni. Slyšení mělo být pořádáno o několik měsíců dříve, ani tehdy čínské velvyslanectví v Praze na pozvánku neodpovědělo.

Střet mezi čínským režimem a duchovním hnutím Falun Gong vygradoval v roce 1999, kdy podle průzkumů čínského režimu dosáhl počet příznivců Falun Gongu v Číně 70 milionů [3], čímž přesáhl tehdejší počet členů komunistické strany. Generální tajemník komunistické strany prosadil zákaz Falun Gongu v Číně a spustil celostátní pronásledování jeho příznivců.

Generální tajemník komunistické strany Ťiang Ce-min (Jiang Zemin), velký podporovatel zásahu proti studentům na náměstí Nebeského klidu v Pekingu v roce 1989 (známého také jako Masakr na Ťiananmen), na sjezdu ústředního výboru komunistické strany prohlásil, že „komunistická strana musí potlačit Falun Gong“, a obvinil Falun Gong z „boje se stranou a vládou o získání přízně lidu“ a nařídil „přísné zacházení“ s těmi, kteří se nebudou chtít postojům strany přizpůsobit.[4]

Problematice násilných represí se věnují například Usnesení Evropského parlamentu z let 2013 a 2016 nebo Rezoluce Sněmovny reprezentantů USA z roku 2016. K dispozici jsou také tři vyšetřovací zprávy expertů[1] a doslova obří archiv událostí a výsledků vyšetřování nevládní organizace WOIPFG, která více než jedno desetiletí monitoruje vývoj represí v ČLR.[2]

Podle uvedených zdrojů represe postupně gradovaly a od pokutování a zastrašování přešlo čínské vedení k zatýkání, věznění, týrání a krutému mučení s následkem smrti.

Statistiky shromážděné pracovní skupinou pro lidská práva publikované na stránkách Falun Dafa Information Center uvádějí následující čísla: 450 000 až 1 milion následovníků Falun Gongu zadržovaných ve vězeňském systému laokai, 87 000 zdokumentovaných případů mučení, 4 258 zdokumentovaných obětí na životech.

Další vývoj projednávání petice bude pravděpodobně záviset na vyjádření Ministerstva zahraničí, které bylo výborem požádáno o provedení podrobného vyšetřování.

O projednání totožné petice se v roce 2019 jedná také ve výboru poslanecké sněmovny, kterému předsedá poslankyně Helena Válková.

Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.


Čtěte také:

Veřejné slyšení v Senátu řešilo represe duchovního hnutí Falun Gong v Číně

ČR: Nevládní organizace a osobnosti vyzývají parlament, aby odsoudil postupy čínského režimu

TV Prima: Očima Josefa Klímy – čínská transplantační chirurgie a duchovní hnutí Falun Gong


Jeho Svatost 14. dalajláma: „Falun Gong velmi trpí"


POZNÁMKY:

[1]
Usnesení Evropského parlamentu o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013) on-line: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//CS

Písemné prohlášení Evropského parlamentu (2016) Written declaration 0048/2016, submitted under Rule 136 (2016), anglicky, on-line: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20160912&secondRef=ANN-02&language=EN , ke stažení: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BWDECL%2BP8-DCL-2016-0048%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN

Rezoluce Sněmovny reprezentantů USA (2016) H.Res.343 - state-sanctioned forced organ harvesting in China (2016), anglicky, on-line: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343  , Ke stažení: https://www.congress.gov/114/bills/hres343/BILLS-114hres343eh.pdf

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line: http://organharvestinvestigation.net/ anglicky , Ke stažení: http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-czech.pdf česky

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line: https://endtransplantabuse.org/an-update/ , Ke stažení: https://endtransplantabuse.org/wp-content/uploads/2017/05/Bloody_Harvest-The_Slaughter-2016-Update-V3-and-Addendum-20170430.pdf

Publikace – Brožura: Falun Gong – stručná historie pronásledování (Theo 2007), česky, ke stažení: http://www.theo.cz/cs/pdf/Falun-Gong_Kniha.pdf

Publikace –  Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line: http://www.cpress.cz/jatka-3/

Publikace – Autobiografie: Za Čínu spravedlivější: Můj zápas jako právníka s největším komunistickým státem / Kao Č‘-šeng (nakl. Marek Belza, 2011), česky, on-line: https://www.kosmas.cz/knihy/160985/za-cinu-spravedlivejsi/

Publikace – Religionistika: Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí – Zdeněk Vojtíšek (nakl. Luboš Marek, 2009) On-line: https://www.databazeknih.cz/knihy/nova-nabozenska-hnuti-a-kolektivni-nasili-211870

[2] WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line: http://www.upholdjustice.org/

[3]
Citace medií odvolávající se na vládní odhady 70 milionů následovníků Falun Gongu v ČLR: http://faluninfo.net/number-of-falun-gong-practitioners-in-china-in-1999-at-least-70-million/?ci=5

V roce 1998 šanghajská televize uvedla (minutáž 1:43), že v celém světě cvičí Falun Gong asi 
100 milionů lidí. https://www.youtube.com/watch?v=HsZkP2eLZMw

Číslo 70 milionů uvádí také bývalý zaměstnanec Úřadu 610, ustaveného za účelem likvidace duchovního hnutí Falun Gong v Číně. Jeho výpověď byla zveřejněna v knize publicisty a spisovatele Ethana Gutmanna. Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line: http://www.cpress.cz/jatka-3/