Čtenáři darovali Epoch Times více než 10 milionů na činnost redakce. Děkujeme!
Čtenáři darovali Epoch Times více než 10 milionů na činnost redakce. Děkujeme!
Deník Epoch Times a televize NTD uspořádaly veřejnou sbírku pro zajištění financování newyorských redakcí. Podobný způsob financování používá například britský deník The Guardian. Bylo spuštěno najednou několik sbírek a v jedné z nich věnovali podporovatelé Epoch Times 374 244 $ (USD), což činí přibližně 8,5 milionů korun.

Facebook vypsal akci, v níž zdvojnásobí některé vybrané sbírky a Epoch Times a NTD spustily hned několik takovýchto veřejných sbírek.

Čtenáři podle posledních výsledků věnovali skupině Epoch Media Group (Epoch Times + NTD) více než  700 000 $ (USD) – 17 milionů korun.


Starší redaktor Epoch Times Matthew Robertson vysvětluje poslání média a důvody pro uspořádání veřejné sbírky na tomto videospotu publikovaném na Facebooku.

Jedním z programů, které Epoch Times nabízí jako nezávislý vhled do událostí, je kanál Declassified. Níže nabízíme jeden z jeho pořadů věnovaný manipulaci s veřejným míněním prostřednictvím využívání médií a radikálních skupin.

Anglicky: How Staged Disinformation Events Turn Into Policy

Podpořte Epoch Times, podpořte nezávislou žurnalistiku

Epoch Times si zvolil cestu „pravdy a tradice“, což lze vysvětlit dále jako pravdivé informování prostřednictvím tradiční žurnalistiky a také návrat k tradicím a tradičnímu způsobu života, což zahrnuje kulturu, společnost a její hodnoty. 

Newyorská kancelář pracuje ve zvláštní situaci, kde je devadesát procent zpravodajství v USA řízeno šesti korporacemi. Z praxe dochází vedení a redaktoři Epoch Times k závěrům, že v USA došlo ke značnému zdeformování tradiční žurnalistiky do formy manipulace. 90 % médií dnes v USA předkládá divákům a čtenářům obraz světa, který reprezentují a vysvětlují, jak mají diváci události chápat, namísto co nejpřesnějšího reportování událostí se základním pravidlem, že divák si na události vytváří vlastní názory.

Podle Epoch Times v USA po dobu několika desetiletí docházelo k infiltraci společnosti myšlenkami pocházejícími z komunistické ideologie, které odklonily Ameriku od svobodné společnosti založené na tradičních hodnotách, na nichž byla společnost vystavěna.

Epoch Times je silnou odpovědí na zmíněné skutečnosti.

Darováním nám pomáháte:

1. Publikovat pravdivé zprávy. („Jen fakta, madam, jen fakta.“)
2. Vybudovat nezávislé médium, které stojí mimo jakékoliv politické zájmy.
3. Zkoumat a odhalovat skutečnou povahu komunismu a jeho dopad na média v USA, na školy, vládu, náboženské instituce a společnost jako celek.
4. Přinášet zprávy z USA a zahraničí, které jsou zřídka reportovány jinými sdělovacími prostředky.
5. Zajistit fórum pro diskusi o tradičních hodnotách a tradiční vizi žurnalistiky.

Více o Epoch Times – New York naleznete zde.

Článek byl aktualizován 2. 12. 2018