Smog v indickém Dilí. (Michal Večeřa /Guideline AD PR)
Smog v indickém Dilí. (Michal Večeřa /Guideline AD PR)
První nezbytností pro život člověka je dýchat. Přesto vdechovat vzduch v našem prostředí přináší problémy již delší řadu let. Dýchání znečištěného vzduchu patří mezi jednu z deseti nejčastějších příčin úmrtí podle Světové zdravotnické organizace. Seznam zdravotních obtíží způsobených moderním stylem života ve městech se neustále rozrůstá. V zimním období se situace také podstatně zhoršuje díky lokálním topením, zejména při inverzi, kdy se kumulují škodliviny v určitých oblastech.

I když má řada obtíží i genetický základ, u mnoha jiných lze riziko snížit dodržováním určitých doporučení. Omezení účinků znečištěného vzduchu na náš organismus je jedním z nich.

Ohroženi jsou nejvíce lidé pohybující se v místech, kde je stav znečištění ovzduší alarmující. V tuzemsku na tom ještě nejsme tak špatně, jako třeba v indické metropoli Dilí – tamější obyvatelé denně přijmou z ovzduší stejnou dávku škodlivin, jako kdyby vykouřili 50 cigaret.

Bývali jsme nejhorší v Evropě, ale...

U nás naštěstí není situace až tak dramatická, nicméně V 70. a v 80. letech 20. století patřilo znečištění ovzduší v některých průmyslových oblastech našeho území mezi nejhorší v Evropě. Po roce 1989 přišla opatření zejména v energetice a dalších průmyslových odvětvích, díky nimž došlo ke snížení zamoření vzduchu látkami jako oxid siřičitý, oxidy dusíku a prachové částice.

Smog v Praze
Smog v Praze. (M. Večeřa)

Obrat po r. 2000 ...

Po roce 2000 ale došlo k obrácení trendu a koncentrace mnohých zatěžujících látek naopak vzrostly. Podle Státního zdravotního ústavu ČR roste i výskyt onemocnění se znečištěním souvisejících, jako například za posledních 20 let se zvýšil výskyt astmatu u dětí více než dvakrát, takže astmatikem je nyní každé desáté české dítě.

Studie organizace UNICEF potvrdila, že dlouhodobé vystavení smogu znamená podstatné riziko pro správný vývoj dětského mozku. Děti pak dosahují horších výsledků než jejich spolužáci vyrůstající v neznečištěném ovzduší.

V současnosti mezi hlavní problémy kvality ovzduší v Česku patří – podobně jako v dalších zemích Evropské unie – zejména znečištění prašnými částicemi a ozonem. Většina Čechů je vystavena koncentracím těchto látek překračujícím platné limity. V oblastech s intenzivní automobilovou dopravou a s koncentrací průmyslu je velkým problémem také znečištění benzo(a)pyrenem a v dopravně zatížených oblastech jsou překračovány limity pro oxid dusičitý.

Pokud víte, jak se vyhýbat atmosférickému znečištění, můžete své zdraví značně ovlivnit

Přes plíce do těla vstupuje nejen potřebný kyslík, ale také rozmanitá směsice látek, které působí přinejmenším únavu, v horším případě i složité problémy s oběhovým systémem či zhoubné nádorové bujení.

Mezi skupiny osob nejvíce ohrožených smogem patří děti a těhotné ženy, také starší lidé a ti, kdo trpí chronickým onemocněním, astmatem nebo chronickou obstrukční chorobou plic. Ohroženi jsou také lidé s kardiovaskulárními nemocemi a nebo kdo žije ve stresu.

smog  laryng
Smogové ovzduší zhoršuje také laryngitidu. (M. Večeřa)

Jak se před smogem chránit?

Určitě se vyplatí sledovat smogové zpravodajství, stav ovzduší se velmi mění v závislosti na počasí, takže dny ke sportování venku se střídají se dny, kdy je lepší pobyt venku omezit na minimum.

Můžete se také s dotazem obrátit na spolehlivý zdroj aktuálních informací – web Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz nebo telefonní linku 900 300 900.

Podle situace pak můžete méně vycházet, méně větrat místnosti, nepracovat s látkami zhoršujícími ovzduší, jako třeba dělat barevné nátěry apod.

Pomocí čističek vzduchu se také dá zlepšit interiérový vzduch. Doma může pomoci kvalitní čistička vzduchu, některé mohou díky pokročilým filtracím zachyttit až 99,95 % alergenů ze vzduchu v interiéru, ať už jde o plynné škodliviny, nebo mikroskopické částečky, jako je pyl, spory plísní a roztoči. Pomoc poskytnou také vzduch čistící pokojové rostliny, jako aloe vera nebo tchýnin jazyk či a inhalace páry s esenciálními oleji. Rovněž si zajistěte pitný režim.

čistička vzduchu v dět. pokoji - M. Večeřa Large
Čistička vzduchu v dětském pokoji. (M. Večeřa)

Jak se zapojit do změn k lepšímu? Každý může

Můžete do práce jezdit na kole, popřípadě použít MHD a auto nechat doma. Nespalujete plasty a jiné odpady, které do kotle nepatří. Topit můžete o pár stupňů méně a doma se přiobléknout. Vezměte svoje děti do ekocentra pro vzdělávání, více na www.ekocentra.cz

Za čisté ovzduší v hlavním městě i jinde

Některé dopravní společnosti se rovněž zapojily k vytváření lepšího životního prostředí, jako např. Der Kurier. Společnost se stala partnerem projektu Ekologis – jezdím čistě. V rámci projektu představitelé společnosti podepsali Deklaraci za zdravější ovzduší, čímž se firma zavazuje k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Společnosti, které tuto deklaraci podepsaly, se zavazují za pečlivé vyškolení řidičů k šetrnému užívání motorových vozidel, jízdu s nízkou spotřebou a vypínání motoru vždy, když jeho spuštění není bezpodmínečně nutné. K dopravě jsou využívány vozy ve vhodné velikostní kategorii a celý vozový park je sestaven s důrazem na nejnižší možnou spotřebu.

„Uvědomujeme si vliv dopravy na ovzduší, které je čím dál více zatíženo spalováním paliv, průmyslem, zemědělstvím a dalšími. Jako dopravní společnost se snažíme veškeré procesy přizpůsobit co nejvíce v souladu s životním prostředím a naším cílem je tedy náš dopad na ovzduší co nejvíce minimalizovat,“ komentuje Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier. 

„Za tímto účelem optimalizujeme trasy a minimalizujeme nájezdy všech svých vozidel, k čemuž využíváme moderní technologie pro plánování tras na základě aktuálního provozu,“ popisuje Přemysl Lukeš.


Podle TZ Guideline AD PR,  Kašpar PR


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.