Zakuklenci stříkají přípravek Round Up na pole. (Avaaz.org)
Zakuklenci stříkají přípravek Round Up na pole. (Avaaz.org)

Herbicid glyfosát bude v EU používaný až do roku 2022. Experti dokládají, že herbicid může mít na člověka rakovinotvorné účinky. Existuje řada případů, kdy lidé po blízkém styku s herbicidem smrtelně onemocněli. CNN nedávno zveřejnila článek o paní Christine Sheppardové, která pod vlivem používání glyfosfátu na svojí zahrádce onemocněla rakovinou.

Evropská unie má sice o zdravotní nezávadnosti glyfosátu pochybnosti, ale její rozhodovací procesy jsou velice zdlouhavé a dosud k zákazu herbicidu nedošlo. Řešení však není v tom používat jiný druh herbicidu, ale vrátit se k ekologickému zemědělství, které herbicidy nepoužívá.

Herbicid glyfosát je klíčovou složkou produktu na hubení plevele Round Up od společnosti Monsanto, která prodává geneticky modifikované plodiny (sója, kukuřice atd.) které jsou speciálně upravené, by byly imunní právě vůči tomuto herbicidu. Ve výsledku tak na poli po použití Round Upu zahyne všechno kromě geneticky modifikovaných plodin.

Společnost Monsanto má podle výpovědí amerických farmářů mafiánské praktiky, zastrašuje farmáře, a podle bojovníků proti glyfosátu a GMO podplácí, lobuje a ovlivňuje studie, které mají dokazovat nezávadnost jejích produktů.

20180829-glyko
Mrtvé prasátko narozené s nádorem na zadečku. Chovatel zaznamenal nárůst degenerovaných selat poté, co začal používat krmivo pěstované za použití glyfosátu. (Sreenshot / YouTube / wocomoDOCS)

Skupina výzkumníků z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny působící v rámci Světové lékařské organizace (WHO) během svého výzkumu dospěla k závěru, že herbicid glyfosát může být pro člověka nebezpečný a mít na něj rakovinotvorné účinky.

Proti užívání glyfosátu dlouhodobě bojuje mezinárodní hnutí Avaaz, které pořádá celosvětovou kampaň za jeho zákaz. Monsanto nedávno proti Avaazu inicioval soudní proces v němž mimo jiné požaduje předání seznamu všech jeho členů a jejich dat (jmen, adres, konaktů). Avaaz prohlašuje, že Monsanto má neomezené peněžní zdroje, které používá k umlčení protestů.

VIDEO: Otrávená pole – glyfosát, podhodnocené riziko? (anglicky)Dokument odhaluje, jak dlouhodobé používání přípravku Round Up (glyfosátu) na hubení plevele intoxikuje půdu. Produkce rostlin na těchto polích se po několika letech začne snižovat. Negativní důsledky se tedy začínají objevovat až v dlouhodobém měřítku. Glyfosát způsobuje, že rostliny ztrácejí schopnost efektivně čerpat vodu z půdy, protože herbicid poškozuje jejich kořenový systém. Další efekty se ukazují na porodnosti zvířat, množství produkovaného mléka nebo vzniku rostlin a škůdců imunních vůči herbicidu, které zaplavují pole. Ukazuje také na lobby, které se snaží zvýšit povolené množství pro užívání glyfosátu v EU.

Glyfosát kontaminuje celý řetězec

Problém nastává podle některých expertů v tom, že glyfosát postupně kontaminuje půdu, povrchové a spodní vody a dostává se do lidského potravinového řetězce.

Při pohledu na zakuklené postavy, které na pole stříkají v ochranných pláštích a dýchacích maskách, takovou chemikálii, mnozí zastánci zdravého životního stylu pokládají selskou otázku: „Jak můžeme nechat vstoupit do půdy, do plodin, do spodních a povrchových vod takto nebezpečné chemikálie, které se mají na pole vstřikovat dokonce v ochranných oblecích?“

20180829-glyko2
Letecký snímek polí. Zelenější pásy pole byly stříkány přípravkem Round Up obsahujícím glyfosát po dobu 2 let. Vyprahlejší pásy byly postřikem upravovány po dobu 11 let. Což ukazuje na dlouhodobé negativní účinky používání herbicidu. (Sreenshot / YouTube / wocomoDOCS)

Podle aktivistů protestujících proti používání herbicidu se v povolení prodeje této látky v EU zrcadlí nezodpovědnost politiků, kteří nechávají tento nebezpečný herbicid v oběhu. Označují to taktéž za hloupost farmářů, kteří takto ničí a kontaminují půdu, která jim přináší obživu a lidem potravu.

V konečném důsledku padají důsledky užívání herbicidů také na ramena samotných spotřebitelů, kteří nákupem takových potravin podporují farmáře používající herbicidy v jejich produkci.

Řešení je vrátit se k ekozemědělství

Vyřadit glyfosát a používat jiný druh herbicidu není dostačující řešení. Jako nejrozumnější řešení se nabízí vrátit se k ekologickému zemědělství, které herbicidy nepoužívá.

Spotřebitelé by mohli reformě zemědělství značně napomoci tím, že budou nakupovat potraviny pěstované bez herbicidů z eko-zemědělství, od malých zemědělců, kteří herbicidy nepoužívají (ujistěte se, že je nepoužívají). Podporou ekologických chovů a farem tím, že jim spotřebitelé zabezpečí pravidelný odbyt a poptávku, budou jejich produkce sílit, a naopak ti, co používají herbicidy, se dostanou do poklesu.

Ekologičtí aktivisté tedy bojují proti používání herbicidů tak, že vyhlásí osobní embargo na výrobky a potraviny vypěstované na herbicidech nebo krmené potravou vypěstovanou na herbicidech. Snaží se o co nejekologičtější jídelníček za přijatelnou cenu.

Euronews: Evropská bitva proti herbicidu glyfosátu (anglicky)Glyfosát ničí mikrobiom

Profesorka Anna Strunecká ke glyfosátu v rozhovoru pro kupredudominulosti.cz říká: „Diskutovaná složka je glyfosát, který je součástí používaných herbicidů. Smutné je, že Evropská unie bohužel nedávno prodloužila platnost používání glyfosátu, přestože jsme doufali, že je osvícenější – a herbicidy s glyfosátem budou zakázány, na rozdíl od USA, kde je stále používají v plné míře.

O glyfosátu se říká, že je pro člověka naprosto neškodný, protože zasahuje do takzvané šikimátové dráhy. To je soubor sedmi reakcí při přeměně aminokyselin, které obsahují bakterie a plísně. Řeklo se, že glyfosát hubí jen plísně a bakterie, škůdce hospodářských plodin, ale člověku neškodí. Jenže jak se vyvíjelo vědecké poznání, tak se zjistilo, že člověk má ve střevech obrovské množství bakterií, mikrobiom.

Výzkum mikrobiomů probíhá od roku 2016, je to poměrně nová oblast, záležitost. Člověk má ve střevech asi 30 tisíc různých bakterií, jejich počet přesahuje 10krát počet buněk, které tvoří lidské tělo. Z genetického hlediska je v nich asi 100krát větší počet genů než v lidském těle. Čili ve svých střevech máme svět, který nás nějakým způsobem ovládá, řídí a jehož pravidla ještě přesně neznáme.

Ale každopádně se velmi rychle ze všech stran prokazuje, že tyto bakterie jsou důležité pro naše zdraví – a někdy dokonce klíčové. Když glyfosát vstoupí do rostlin, které spotřebujeme v podobně potravy, tak ničí náš mikrobiom. V tom spočívá jeho nebezpečí, které si zatím EU zřejmě neuvědomuje. To může spustit nepředvídatelnou změnu a zásah v rozsahu, jaký si vůbec nedokážeme představit.“ Více zde...

VIDEO: Lidé si nechávají otestovat vzorek moči na přítomnost glyfosátu (anglicky)
Líbil se vám článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.