Součástí tísňové péče je vedení rozhovorů s osamělými uživateli. / Jako každá nevládní nezisková organizace také ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. shání prostředky, jak se dá. Jedním ze způsobů získání finančních prostředků je i tvoření korálkových andílků k prodeji. Šikovné ruce zaměstnanců jich z korálků dokázaly vytvořit několik stovek, a na akcích jdou velmi dobře na odbyt. (ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.)
Součástí tísňové péče je vedení rozhovorů s osamělými uživateli. / Jako každá nevládní nezisková organizace také ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. shání prostředky, jak se dá. Jedním ze způsobů získání finančních prostředků je i tvoření korálkových andílků k prodeji. Šikovné ruce zaměstnanců jich z korálků dokázaly vytvořit několik stovek, a na akcích jdou velmi dobře na odbyt. (ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.)
Osamělá stará paní se ještě celkem dobře pohybuje ve svém bytě, uvaří si kávu v kuchyni a nese ji do obýváku. Těší se na televizní program a jak si potom přečte knížku. Vše jde celkem dobře. Jen levá noha náhle zachytila za koberec – tak zachránit tu kávu, aby se nepolila – prudký zvrat, šálek odletěl někam do kouta, náraz a chvíli tma. Probrala ji prudká bolest v noze.

Pokouší se zvednout – nedaří se. Ohlíží se po telefonu. Mobil zůstal ležet na konferenčním stolku. Nedosáhne na něj. Cítí se bezmocně. Na zápěstí nahmatá náramek – ne, to nejsou hodinky! Vtom jí svítá naděje. Knoflík! Červené tlačítko – pojistka, kdyby se jí něco stalo. Snaží se ho stisknout. Už se podařilo. Ubíhá pár sekund… V tom zní pokojem jasný hlas:

„Paní Novotná, stalo se vám něco?

Hlas operátorky z reproduktoru znamená úlevu.

„Ano,“ chraptivě odpovídá stará paní, „zakopla jsem.“

Neviditelná spása volá: „Můžete vstát?“

„Nemůžu,“ vydechne paní.

Bolí vás něco?

„Bolí… Noha!“

Zůstaňte v klidu paní Novotná, zavolám ihned někoho.“

„Ale dcera není doma!“ hlesne paní. „Odjela na dovolenou.“

Hlas operátorky zní konejšivě: „Zůstaňte, kde jste, dýchejte zhluboka, zavolám vám pomoc.“

Za pár chvil do pokoje starší paní vchází lékař a sklání se k ní. Začíná ji ošetřovat. Kotník je v nepřirozené poloze, je nutný odvoz do nemocnice.

Tato uživatelka nemusela ležet doma celé hodiny, než ji někdo najde. Mohla si okamžitě přivolat pomoc, když se ocitla se v nouzové situaci.

2. TP -v Havl.Brodě
Prezentace tísňové péče na festivalu sociálních služeb v Havlíčkově Brodě s pomocí funkční terminální stanice. (Zdenka Danková / Epoch Times ČR)

Protože je uživatelkou tísňové péče, v domácím prostředí je přes terminální stanici ve stálém napojení se vzdáleným dispečinkem. Během chvilky se může přes tísňové tlačítko spojit s operátorkou této péče. Ta po několika dotazech zhodnotí situaci a okamžitě přivolá pomoc.

„Služba tísňové péče zajišťuje možnost přivolání pomoci v případě nouze. Přispívá k vytváření podmínek pro bezpečný a důstojný život v domácím prostředí se zachováním přirozených vazeb na rodinu a sociální okolí.“
(Standard tísňové péče)

Na pár metrech čtverečních stojí dva počítače se čtyřmi telefony a záložním zdrojem, které mohou pokrýt celou ČR. Záleží na tom, zda uživatel má telefonní signál nebo pevnou linku.

Kdo se chce stát uživatelem této sociální služby, dostane do svého domova terminální stanici, kterou si takto propůjčuje, a spolu s čidlem pohybu a tísňovým tlačítkem se ocitne v nepřetržité péči.

Čidlo pohybu zaznamenává, zda se uživatel v určité lhůtě pohnul, a pokud dlouho nezaznamená pohyb, vyšle signál dispečinku, a operátor musí zjistit, zda je uživatel v pořádku – mohl si třeba přispat anebo upadnout, vše se musí ověřit.

Posláním tísňové péče je pomáhat lidem, kteří jsou znevýhodněni kvůli vysokému věku nebo nepříznivému zdravotnímu stavu (např. byli by vyloučeni z běžného sociálního života apod.), a současně nejsou schopni vlastními silami tuto nepříznivou situaci překonat, setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Respektujeme lidskou důstojnost a řídíme se základními lidskými právy…“

(Standard tísňové péče)

Starší, hůře chodící nebo postižení lidé mohou díky tísňové péči zůstávat ve svých domovech, v místě, které důvěrně znají, a mohou takto pobývat několik let, aniž by svoje zvyky museli měnit.

Vedoucí tísňové péče ŽIVOTa 99 – Jihlava, z.ú., Mgr. et Mgr. Blanka Suková, DiS, k tomu sděluje:

„Tísňová péče je služba, která umožňuje člověku setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí navzdory zdravotním obtížím, s nimiž se může potýkat. Přidanou hodnotou je pocit bezpečí, protože uživatel má jistotu, že si přivolá pomoc vždy, když ji bude potřebovat, a to dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.

Výhodou je také fakt, že tísňové tlačítko je voděodolné – senior jej nemusí sundávat, když se jde koupat (ve sprše hrozí zvýšené riziko pádu a následného poranění).

4. Terminální stanice
Terminální stanice, elektronika, která na dálku pomáhá zachraňovat zdraví i životy osamělých lidí. (ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.)

Služba tísňové péče pomáhá nejenom v případě poranění nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu, ale také v případě, kdy je uživatel smutný, cítí se osamělý nebo si chce pouze popovídat. I v těchto situacích naše služba pomáhá.

Mohu uvést také další příklad dobré praxe: U dveří uživatelky zazvonili dva podomní prodejci. Než se seniorka nadála, byli oba pánové u ní v bytě a nabízeli ji produkty, o které neměla zájem, nicméně nedařilo se jí obchodníky přesvědčit, aby odešli. Stiskla tedy tlačítko a pracovnice ze ŽIVOTa 99 Jihlava přivolala na prodejce policii.“

Historie tísňové péče u nás v ČR

Terénní sociální služba tísňové péče funguje v ČR již 28 let. Byla založena v Praze v roce 1990 a v Jihlavě v roce 1995.

Ing. Zuzana Pěchotová, v současné době ve funkci ředitelky NNO s dlouholetou praxí, nám o službě sdělila:

„Vidět seniora, který je ve svém bytě nebo domě šťasten, že je tam, kde je jeho domov, je pro mě to největší ocenění práce, kterou pro seniory děláme.

Již 23 let jsme pro seniory na Vysočině tou pomocnou rukou, která je vždy po ruce. Za tuto dobu využilo služeb tísňové péče kolem 600 seniorů.

Kouzelné tlačítko, kterým si zavolají senioři pomoc, je čím dál více žádané, jednak ze strany seniorů, ale i ze strany rodinných příslušníků, kteří si v klidu mohou plnit svoje povinnosti, protože o jejich babičku či dědečka je postaráno. Proto razíme heslo: Jsme zde k něčemu, co stojí za to.“

Poslání organizace ŽIVOT 99 – Jihlava:

Umožňuje seniorům a osobám se zdravotním postižením setrvávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, a eliminovat tak nutnost umístění do pobytového zařízení sociální služby.“

(Standard tísňové péče)

Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.Čtěte také:

O domácím násilí a o pomoci těm, kterým ubližuje někdo blízký (rozhovor)

Každý zločin rozdělí život oběti na dvě fáze – před tím a potom

Pestalozziho krizové centrum přijímá lidi přímo z ulice. Jde o pomoc pro všechny věkové kategorie