Torsten Trey, výkonný ředitel DAFOH, mluví na fóru pořádaném v Tchaj-peji, Tchaj-wan, 27. února 2013. (Chen Pochou / Epoch Times)
Torsten Trey, výkonný ředitel DAFOH, mluví na fóru pořádaném v Tchaj-peji, Tchaj-wan, 27. února 2013. (Chen Pochou / Epoch Times)
Mezinárodní sdružení lékařů DAFOH[1] oznámilo, že ukončuje mezinárodní aktivity, týkající se petice adresované vysokému komisaři Organizace spojených národů (OSN) pro lidská práva, aby započal vyšetřování v oblasti čínské transplantační chirurgie.

Sdružení lékařů díky podpoře lidskoprávních aktivistů po celém světě sesbíralo neuvěřitelné 3 miliony podpisů pod petici apelující na komisaře OSN, aby začal prošetřovat zdroje orgánů transplantovaných v Číně, zejména od roku 1999 do dnešního dne.

„Dvakrát za posledních pět let zástupci sdružení DAFOH navštívili Organizaci spojených národů v Ženevě, aby předali více než 3 miliony podpisů a diskutovali o zločinech proti lidskosti,“ uvádí sdružení lékařů v tiskovém prohlášení. „Dosud jsme nezaznamenali žádné ověřitelné kroky, které by OSN podnikla v reakci na tuto petici představující vůli lidí z celého světa.“

Sdružení lékařů se zformovalo po vydání vyšetřovacích zpráv[2] informujících o neetických zdrojích v Číně transplantovaných orgánů. První byla z roku 2006. Následovalo knižní vydání sedmiletého výzkumu žurnalisty Ethana Gutmanna a rozšířená vyšetřovací zpráva z roku 2016. Všechny docházejí k podloženým závěrům a důvodným podezřením, že zdrojem drtivého množství orgánů byl a dosud stále je čínský vězeňský systém.


Chris Chappel v pořadu Čína bez cenzury humornou formou představuje palčivá témata současné Číny.

Podle zmiňovaných šetření obsahujících výpovědi více než stovky očitých svědků – bývalých vězňů, policistů či lékařského personálu – jsou zdrojem orgánů nedobrovolní dárci ze skupin tvrdě pronásledovaných čínským režimem. Jedná se zejména o duchovní hnutí Falun Gong, Ujgury, domácí křesťanské církve a Tibeťany.

„Nečinnost Organizace spojených národů v souvislosti s očividným porušováním lidských práv po celém světě, jako jsou nucená odebírání orgánů v Číně, přispěla k rozhodnutí Spojených států formálně opustit Radu OSN pro lidská práva,“ uvádí DAFOH. „Otázky týkající se lidských práv nejsou odpovídajícím způsobem projednávány.“

I tak lékaři doufají, že politické orgány světových vlád zváží výzvu, kterou podepsaly tři miliony lidí z celého světa, a zasadí se o ukončení těchto neetických a zločinných praktik.

Sdružení DAFOH v roce 2012 vydalo závěry vlastního šetření a shrnutí osobních zkušeností zahraničních lékařů s čínskou transplantační chirurgií v knize State Organs.

Důvěryhodnost vyšetřovacích zpráv potvrdil Evropský parlament v rezoluci schválené v roce 2013 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016.

20180707-dafoh2
Screenshot tiskového prohlášení DAFOH o ukončení petiční akce adresované komisaři OSN pro lidská práva. (dafoh.org)


Přes opakované výzvy směrované k čínskému režimu a čínským lékařským kruhům nenastaly na čínské straně ověřitelné změny k lepšímu. Čínský transplantační systém zůstává dodnes neprůhledný, a to i přes opakované ujišťování z čínské strany o prováděných reformách.


Mezinárodní petice organizovaná sdružením DAFOH chtěla především napomoci k důkladnému prošetření otázky, kdo daroval více než jeden milion orgánů transplantovaných v Číně po roce 1999. Čínská strana dlouhodobě nespolupracuje na doložení zdrojů transplantovaných orgánů.

Oficiální vysvětlení dosud podávaná z čínské strany jsou podle expertů nedůvěryhodná, protože objasňují zdroje pouze malého zlomku z celkového množství prováděných transplantací.

Do roku 2015 uváděli zástupci čínského transplantačního společenství, že více než 90 % transplantovaných orgánů pochází od popravených vězňů. V roce 2015 údajně čínský režim ukončil oficiální praxi využívání popravených vězňů k transplantacím a nahradil ji „dobrovolným dárcovským programem“.

Reforma čínské transplantologie má ale řadu otazníků. Nový systém je stále neprůhledný a údaje, které poskytuje, není možné ověřit – respektive ověřit jejich pravost. Další pochybnosti vzbuzuje fakt, že proklamovaná reforma proběhla bez přijetí jediného zákona nebo zrušení nařízení, které umožňovalo využívat orgány popravených vězňů. Podivné také je, že počet transplantací prováděných v Číně experti odhadují na 100 tisíc ročně, přičemž čínské úřady tvrdí, že jich provádějí pouze 10 tisíc. Expertní šetření vychází z dlouhodobého sledování činnosti čínských transplantačních center, analýzy dat sbíraných v čínských lékařských žurnálech a dalších zdrojů.

Podstatný rozdíl mezi oficiálními čísly a závěry expertů, extrémně krátké čekací lhůty na orgán (do dvou týdnů) a neprůhlednost systému stále ukazují na šedou zónu čínského transplantačního odvětví. Je tedy logické položit si otázku, proč čínský režim informace utajuje namísto toho, aby poskytl jasná a ověřitelná vysvětlení a fakta?

Několik zemí přijalo zákony omezující transplantační turistiku do Číny. Patří mezi ně Izrael, Tchaj-wan, Itálie, Malajsie a Španělsko. Řada dalších zemí přijala určité restrikce vůči čínské transplantační chirurgii.


POZNÁMKY:

[1] Mezinárodní sdružení lékařů DAFOH  Věnuje se otázce neetického získávání orgánů v rámci čínské transplantační chirurgie
On-line: 
http://www.dafoh.org/call-upon-international-community-to-stay-alert-on-chinas-organ-sourcing/


[2] Vyšetřovací zpráva  Krvavá sklizeň (Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007)
On-line: 
http://organharvestinvestigation.net/

Shrnutí sedmiletého terénního výzkumu publicisty a spisovatele Ethana Gutmanna v knize Jatka (C-press 2014).
On-line: http://www.cpress.cz/jatka-3/

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky
On-line: 
https://endtransplantabuse.org/an-update/

State Organs
 – Transplant Abuse in China (Seraphim Editions, 2012)

On-line: https://seraphimeditions.com/product/state-organs-transplant-abuse-in-china/

Usnesení Evropského parlamentu (2013)
Usnesení Evropského parlamentu o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013) česky
On-line: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//CS

Písemné prohlášení Evropského parlamentu (2016)
Written declaration 0048/2016, submitted under Rule 136 (2016), anglicky
On-line: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20160912&secondRef=ANN-02&language=EN 

Rezoluce Sněmovny reprezentantů USA (2016)
H.Res.343 - state-sanctioned forced organ harvesting in China (2016),anglicky
On-line:
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343