Bývalý kanadský státní tajemník David Kilgour (stojí uprostřed) hovoří během diskuse v britském parlamentu. (Foto: Justin Palmer)
Bývalý kanadský státní tajemník David Kilgour (stojí uprostřed) hovoří během diskuse v britském parlamentu. (Foto: Justin Palmer)
Zákonodárci britského parlamentu vyslechli důkazy předních vyšetřovatelů v oblasti zdrojování orgánů čínské transplantační chirurgie na semináři konaném 17. dubna 2018. Vyšetřovatelé sdružili důkazy směřující ke skupinám čínských vězňů svědomí [1], kteří jsou zneužíváni jako nedobrovolní dárci orgánů, s nimiž se obchoduje na „průmyslové“ úrovni.

„Jedná se o tisíce a tisíce lidí nucených se nedobrovolně vzdát svých orgánů,“ řekl poslanec Jim Shannon, který spolupořádal rozhovor s poslankyní Fionou Bruceovou v budově britského parlamentu.

„Dnes byli v místnosti zástupci Konzervativců, DUP, Labouristů a dalších, kteří by měli v domě rovné postavení,“ řekl Jim Shannon. „Všichni jsme zděšeni, naprosto zděšeni tím, co bylo předneseno.“

Mezi devíti řečníky byli kandidáti na Nobelovu cenu míru – publicista a spisovatel Ethan Gutmann, bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour a také Benedikt Rogers, místopředseda komise pro lidská práva a člen Konzervativní strany.

„Dokud nezačnete číst zprávy a výsledky vyšetřování a všechny ty důkazy, nemyslím si, že byste mohli pochopit, jak vážné to je,“ – organizátorka akce Becky Jamesová

Výzkum, který prováděli Gutmann a Kilgour společně s  právníkem Davidem Matasem, ukazuje, že hlavním zdrojem v Číně transplantovaných orgánů jsou věznění následovníci Falun Gongu, tradiční čínské praxe buddhistické školy, kterou čínský režim pronásleduje od roku 1999.

„Jejich životně důležité orgány, včetně ledvin, jater a srdce, byly odebrány nedobrovolně k následnému prodeji za vysoké ceny, někdy i cizincům, kteří obvykle čekají na dobrovolně darované orgány ve svých domovských zemích,“ uvádí první vyšetřovací zpráva svého druhu od autorů Davida Kilgoura a Davida Matase z roku 2006 [2].

Následné vyšetřování odhalilo další oběti nedobrovolných odběrů ze skupin vězněných Ujgurů, tibetských buddhistů a domácích křesťanů.

20180628-organy2
(Zleva) Dr. Adnan Sharif, nefrolog a sekretář lékařského sdružení DAFOH; kandidát na Nobelovu cenu míru. Ethan Gutmann a Benedict Rogers, místopředseda komise pro lidská práva konzervativní strany UK. (Foto: Justin Palmer)

Počet dobrovolně darovaných orgánů a orgánů odebraným vězňům odsouzeným k trestu smrti není ani zdaleka dostačující, aby pokryl celkové množství v Číně transplantovaných orgánů. V Číně existuje mezi tamním obyvatelstvem kulturní odpor k dárcovství orgánů a systém dobrovolného dárcovství s obtížemi nabízí maximálně několik set orgánů ročně.

Výpovědi následovníků Falun Gongu zadržovaných v čínském vězeňském systému, které vyšetřovatelé vyslechli poté, co opustili Čínu, téměř do jedné hovoří o podrobných zdravotních prohlídkách: odebírali jim velké množství krve, aplikovali rentgen, elektrokardiogram a zkoumali jejich vnitřní orgány. Podle vyšetřovatelů není motivací těchto prohlídek zdravotní péče o vězně, protože s těmito skupinami je velmi špatně zacházeno, ale prohlídky podle nich mají určit, zda jsou jejich orgány vhodné k transplantaci.

„Dokud nezačnete číst zprávy a výsledky vyšetřování a všechny ty důkazy, nemyslím si, že byste mohli pochopit, jak vážné to je,“ řekla organizátorka akce Becky Jamesová, která je spoluzakladatelkou společnosti Bristol proti nucenému odebírání orgánů.

Bristol je partnerským městem čínského města Kuang-čou, které má podle výzkumníků několik nemocnic zapojených do odběrů orgánů.

„Je to tak strašná věc, že si lidé mohou snadno myslet, že to není pravda,” míní Jamesová.

20180628-organy3
Bývalý čínský chirurg Enver Tohti (uprostřed), který svědčil v britském parlamentu o svých zkušenostech s extrakcí orgánů z žijícího vězně v čínské provincii Sin-ťiang v roce 1995. (Vlevo) lord David Alton z Liverpoolu. (Justin Palmer)

100 tisíc transplantací ročně

Společná komplexní zpráva z roku 2016 vypracovaná Kilgourem, Matasem, Gutmannem a jejich vyšetřovacího týmu, nazvaná Bloody Harvest / The Slaughter: An Update [3], zahrnuje výzkum veřejných záznamů o 712 čínských nemocnicích, které provádějí transplantace jater a ledvin. Jeho závěry ukazují, že počet transplantací orgánů prováděných v Číně byl exponenciálně vyšší než počet uváděný „oficiálními statistikami“ z Číny. Čína tvrdí, že ročně transplantuje 10 až 20 tisíc orgánů ročně. Zpráva z činnosti transplantačních center ukazuje, že jejich produkce přesahuje 100 tisíc transplantací ročně.

V roce 2013 uvedlo prohlášení Evropského parlamentu (EP), že zprávy o nucených odběrech vězňů svědomí považuje za důvěryhodné. Následovníky Falun Gongu označuje za vězně svědomí [1], kteří jsou ve vězení vystavování mučení, někdy s následkem smrti. EP dále vyzývá k vyšetřování a  trestnímu stíhání osob zapojených do této věci. V červnu 2016 schválil kongres USA jednohlasně téměř identické prohlášení, které odsuzuje odebírání orgánů následovníkům Falun Gongu v Číně.

20180628-organy4
Becky Jamesová, spoluzakladatelka společnosti Bristol proti násilnému odebírání orgánů a organizátorka briefingu v britském parlamentu. (Justin Palmer)

„Budeme pokračovat dál“

Čínské úřady uvedly, že do 1. ledna 2015 zastaví veškeré odběry orgánů vězňům, ale důkazy předložené v této diskusi naznačují, že tak dosud neučinily navzdory četným prohlíšením o reformě systému dárcovství.

„Oficiální postoj transplantační společnosti je takový, že se věci v Číně změnily... ale problém je, že [čínský] systém je neprůhledný a neexistuje žádný způsob, jak to ověřit,“ řekl doktor Adnan Sharif, nefrolog a tajemník mezinárodního sdružení lékařů DAFOH [4].

„Budeme pokračovat dál, dokud neshromáždíme úplné důkazy o tom, že byly [nucené odběry orgánů] skutečně zastaveny, a dokud nebude existovat určité přijetí zodpovědnosti a uznání toho, co se stalo. A dokud se tak nestane, budeme pokračovat,“ řekl doktor Adnan Sharif.

Jeho odhodlání motivovalo Benedicta Rogerse, místopředsedy Konzervativní strany, k sepsání zprávy pro komisi v roce 2016, která pojednávala právě o nucených odběrech orgánů v Číně.

„Pokud [čínské úřady] tvrdí, že to zastavily, měly by otevřít všechny nemocnice v zemi pro skutečně nezávislé mezinárodní inspekce, inspekce bez předchozího upozornění,“ říká Rogers.


Článek byl vypracován za použití reportáže Xiaomin Pang a Shuya Leea; Zdroj.

Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.


POZNÁMKY:

[1] Vězeň svědomí je termín vytvořený lidskoprávní organizací Amnesty International k označení lidí vězněných nebo jinak fyzicky omezovaných na základě jejich přesvědčení, původu nebo postavení, za předpokladu, že tito lidé nikdy nepoužili ani neprosazovali násilí.

[2] Vyšetřovací zpráva  Krvavá sklizeň (Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007)
On-line: 
http://organharvestinvestigation.net/


[3] Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky
On-line: 
https://endtransplantabuse.org/an-update/


[4] Mezinárodní sdružení lékařů DAFOH - Věnuje se otázce neetického získávání orgánů v rámci čínské transplantační chirurgie
On-line: 
http://www.dafoh.org/call-upon-international-community-to-stay-alert-on-chinas-organ-sourcing/%20