Plakáty Svobody zvířat. (Svoboda zvířat, s. z.)
Plakáty Svobody zvířat. (Svoboda zvířat, s. z.)
Po dílčím úspěchu ve zrušení kožešinových farem obrátilo sdružení Svoboda zvířat svůj zrak pozorněji k využívání zvířat pro cirkusové atrakce. I malé děti bývají spontánně smutné, když vidí, jak zvířata „panáčkují“ v cirkusových šapitó. Nebo je vám k smíchu medvěd jedoucí na motorce? Někteří lidé jsou znechuceni takovouto podívanou.

„Zdá se to neuvěřitelné, ale v České republice stále ještě existují místa, kde jsou druhy divokých zvířat drženy a nuceny k nepřirozeným aktivitám čistě pro naši zábavu a za účelem zisku,“ upozorňuje Svoboda zvířat.

Takovým místem je i český cirkus se zvířaty. Zvíře je zde degradováno na věc, loutku. Je zesměšňováno a ponižováno, prezentováno jako tvor s nižším postavením na rozdíl od člověka, který ho zkrotil. Navíc je stresováno stísněnými podmínkami, ve kterých žije, neustálým transportem a nepřirozenou drezurou. Zvíře ale není věc Jde o živého tvora.

Svoboda zvířat vyzývá k pomoci prosadit zákaz využívání všech druhů divokých zvířat v cirkusech v ČR a vymoct zvířatům zpět jejich hodnotu.

„Bohužel zatím stále žijeme v době, kdy se beztrestně drží tygři, lvi, sloni a jiná divoká zvířata v malých klecích. Ve chvílích, kdy mohou z klecí ven, jsou nuceni snášet drezuru a pak neustálý transport, který vychází už ze samotné podstaty kočovného cirkusu.“

24 lvů kočuje českými krajinami v cirkusech

Minimálně 24* lvů kočuje v českých cirkusech. S velkou pravděpodobností je však skutečné číslo ještě vyšší. Nuceni ke kejklím pod taktovkou cirkusových principálů prožijí lvi většinu svého života za mřížemi a v nesvobodě. (* Údaje získala Svoboda zvířat z Oznámení o konání veřejného vystoupení z r. 2017 evidovaných Krajskými veterinárními správami.)

Lev v cirkusu má podle české legislativy horší podmínky pro život, než jaké se obvykle vyžadují po ZOO či soukromých chovatelích.*

(*Údaje pocházejí z Vyhlášky č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat a Doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat – Podmínky chovu savců volně žijících druhů v zajetí z r. 2006, ze kterých, podle dotazování Svobody zvířat, vychází Ministerstvo životního prostředí při udělování licencí ZOO i Státní veterinární správa při hodnocení stavu chovů).

„Za poslední půlrok se toho v kampani hodně událo,“ sděluje sdružení. „Vybojovali jsme důležité aktuální údaje o cirkusových společnostech od Státní veterinární správy, vytvořili nový web Cirkusy bez zvířat, zorganizovali cirkusový protest, o kampani jsme mluvili mj. i v televizi, shromažďovali další informace, které budou použity při lobbingu, a také už navázali první slibné kontakty v poslanecké sněmovně. Nově navíc spouštíme informační kampaň k Cirkusům bez zvířat s názvem Stejné zvíře, různá pravidla.

Jde o to, jak společně s dalšími tisíci lidmi pomoci přesvědčit politiky, aby přijali zákaz využívání všech divokých zvířat v cirkusech.“

20180529-slon1
Plakáty Svobody zvířat. (Svoboda zvířat, s. z.)

Cirkusy reagují ne zrovna vstřícně

Tradiční české cirkusy, jako např. Humberto nebo Berousek, vyjadřují pýchu nad svými zvěřinci, nad kousky zvířat, které je naučili jejich skvělí krotitelé. Opakují také, že drezúra zvířat je dlouholetou tradicí našich cirkusů. Proč by náhle měla být zrušena?

„Největší pýchou jsou však lvi,“ uvádí stránky cirkusu Humberto. Cirkus se řadí mezi špičku ostatních cirkusů co do jejich počtu. Lvi jsou nejvyhledávanější atrakcí, kdy divákovi se občas tají dech…“ Cirkus má svůj vlastní odchov.

„Aktivisti jsou nám ukradení,” uvedl pro nasregion.cz/praha ředitel Cirkusu Humberto Hynek Navrátil. Předtím již pro server iDNES.cz uvedl, že cirkus splňuje zákonem dané podmínky a zvířata v cirkusu se mají dobře a týraná rozhodně nejsou.

Úsilí Svobody a dalších ochránců směřuje k tomu, aby byla vytvořena a předložena novela zákona zakazující využívání všech druhů volně žijících (divokých) zvířata v cirkusech.

„Divokých zvířat na celém světě neustále ubývá. Je jen na nás, jak se zachováme k těm, co nám zbývají.“

Svoboda zvířata rozjela také napomáhající projekt – Přidejte se k: fotokampani

Zájemci a podporovatelé mohou podepsat Petici za zákaz chovu a využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR. Cílem je nasbírat 10 000 podpisů do léta 2018, zatím se podařilo získat 5 607 podpisů.

Více na cirkusybezzvirat.cz.


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.