Váš charakter se zrcadlí ve vašem obličeji. Šťastný barmský obličej. (Capturing the human heart. / Unsplash)
Váš charakter se zrcadlí ve vašem obličeji. Šťastný barmský obličej. (Capturing the human heart. / Unsplash)
Když byly mé děti malé, vždycky jsem poznala, že jsou nemocné jen tím, že jsem se jim podívala do očí. A není to proto, že bych disponovala nějakými nadpřirozenými schopnostmi. Všichni máme schopnost číst z tváře lidí, které známe, milujeme či pravidelně vídáme. Avšak co s lidmi, které jsme právě potkali? Existuje způsob, jak se o nich něco dozvědět jen tím, že se jim podíváme důkladněji do obličeje?

Čínská medicína se domnívá, že do jisté míry ano, a tady se pokusím vysvětlit, proč. Když je člověk mladý, jeho tvář je jako otevřená kniha. Kůže na obličeji je hladká a bez vrásek.

S tím, jak člověk stárne, se na jeho tváři začnou projevovat rysy plynoucí z nejčastějších emocí a projevů. Číňané říkají, že jako dítě máte tvář, se kterou jste se narodili, ale později získáte obličej, který jste si zasloužili.


Vaše osobnost a dokonce zdraví, to vše se odráží ve vašem obličeji. Zde je několik tipů, které můžete použít k lepšímu porozumění tohoto vztahu.

Srdce se vám zrcadlí v očích

Po staletí se říká, že oči jsou oknem do duše. V čínské medicíně jsou oči považovány za nejvýraznější rys lidské tváře. Oči odhalují váš „shen“. Vaše mysl, duše, vzpomínky, myšlenky a emoce jsou všechny považovány za součást tohoto „shen“ – pojmu, který lze volně přeložit jako „duch“. Shen sídlí v lidském srdci a je domovem našich emocí.

Když se někomu podíváte do očí, můžete vidět, zda je daná osoba přímá, živá, vtipná, zasněná, vyhýbavá či například svůdná. Oči mohou mít jiskru, či působit dojmem, že jsou prázdné a bez života.

Navíc při pohledu na umístění a velikost očí lze určit, jak moc je srdce osoby otevřené. Lidé s malýma ostrýma očima mají například tendenci být velmi důvěrní a umí své emoce skrývat. Naproti tomu lidé s velkýma otevřenýma očima jsou citově velmi otevření a mohou míru svého sdílení emocí přehánět.

Lidé s hluboce usazenýma očima mají tendenci být introverty. Jsou schopni se socializovat, avšak to pravé „dobíjení baterek“ u nich nastává, když tráví čas sami. U lidí, jejichž oči z profilu dosahují stejné hloubky jako jejich obočí, lze říct, že jsou většinou extroverty a užívají si společnosti dalších lidí a rádi se lidmi obklopují.

Obličej, který jste si zasloužili: co lze vyčíst z tváře. (Publicdomain)
Obličej, který jste si zasloužili: co lze vyčíst z tváře. (Publicdomain)


Tvar obličeje

Zatímco úplné rozebrání tématiky obličejových křivek je mimo rozsah tohoto článku, obecně platí, že lidé s širokým obličejem mají tendenci být více extrovertní, a ti s úzkou tváří jsou introvertnější.

Navíc, co se týče důvěryhodnosti, lidé, kteří skrývají část svého obličeje prostřednictví ofiny, dlouhých vlasů nebo vousů, působí méně důvěrně. Koneckonců, pokud skrývají část svého obličeje, můžeme to považovat za obraz vnitřního rozpoložení mysli.

Naopak lidé s kulatým obličejem působí otevřeně a důvěryhodně. Podobně, lidé s oválnou tváří bývají laskaví a společenští. Lidé se čtvercovým nebo obdélníkovým obličejem mají silnou osobnost a bývají dobrými manažery a leadery. Ti, kterým byl do vínku dán trojúhelníkový tvar s širokým čelem, mají tendenci být inteligentní a disponují často protichůdnými myšlenkami.

Ale zpátky k vašemu obličeji. Vaše nejčastější výrazy obličeje pomáhají vytvářet emocionální mapu tváře a tyto výrazy zanechávají svůj vzkaz ve vráskách a obličejových liniích. Bylo mi řečeno, že jsem neuvěřitelně netrpělivá, což souhlasí.

Ukazatelem byla vertikální linie mezi obočím, které se přezdívá meč. Jeden nebo dva meče mezi obočím naznačují, že býváte často podrážděni a rozzlobeni. Když se tyto čáry začnou objevovat pod obočím směrem ke kořenu vašeho nosu, stanou se známkou starosti.


Linie, které vycházejí z vnějších koutků očí (nazývané také vraní nohy) odkazují na důležité emocionální stopy. Pokud linky směřují vzhůru, jsou považovány za znamení radosti a štěstí a pocházejí z častého úsměvu a smíchu. Linky směřující dolů poukazují na smutek. Pokud jsou linky velmi dlouhé, považují se za znamení hlubokého smutku.

Horizontální linky nad obočím vycházejí z určité míry skepticismu a z častého zvedání obočí a uvažování typu: „Opravdu?“

Linky kolem úst souvisí s vychováním a životem. Vertikální linie nad vaším horním rtem odkazují na fakt, že jste strávili spoustu času péči o ostatní a měli byste věnovat určitý čas sami sobě. Vertikální linie pod dolním rtem mohou znamenat hořkost nebo zklamání. Obdobně je tomu tak u linií vycházejících z koutků vašich rtů směřujících směrem dolů.

Pro podrobnější informace doporučuji prostudovat knihu Face Reading in Chinese Medicine od Lilllian Bridgesové.

Barva obličeje jako odraz zdraví

Barva ve vašem obličeji může být silným ukazatelem pro zjištění vašeho zdravotního stavu. Zde je několik příkladů:

Červená je indikací tepla. Ať už v obličeji či jinde na těle, signalizuje nadměrné teplo. Červené líce odkazují na nerovnováhu mezi jinem a jangem, přičemž ochlazující a výživný jin je vyčerpán a teplý jang je na vzestupu. Tento stav je běžný při migréně a nespavosti. Akné a růžovka jsou známky toho, že teplo dosáhlo vnitřních orgánů.

Bledá pleť je téměř vždy znamením vyčerpání. Kompletní diagnóza by vzala v úvahu další příznaky, jako zablokovanou energii, pocit chladu, suché a křehké vlasy a nehty a pocit slabosti.

Modrá a fialová barva jsou spojené se stagnací. Obdobně jako u modřin modrá, fialová naznačuje, že máte někde ve svém těle blok. Může jít o některý z vašich vnitřních orgánů či o cévy. Tento případ vyžaduje taktéž komplexní diagnostiku praktického lékaře čínské medicíny.

Zelený odstín pleti je poměrně vzácný a často je spojen s nerovnováhou v játrech nebo žlučníku. Nažloutlá barva kůže či bělma očí označuje žloutenku, a taktéž odkazuje na stav jater a žlučníku.

Šedá pleť je známkou závažného onemocnění a v tomto případě stejně jako u změn barvy na zelenou a žlutou je důležité navštívit západního lékaře, který vyloučí vážné onemocnění.


Ať už využijete tuto metodu v rodině k částečné diagnóze či v zaměstnání k určení, jakým typem osobnosti je váš nový šéf, čínské čtení obličeje může poskytnout určité vedení při vytváření správného úsudku.


Autorka článku je registrovanou akupunkturistkou a autorkou knihy Simple Steps: The Chinese Way to Better Health. (Jednoduché kroky: Čínská cesta k lepšímu zdraví). Tento článek byl původně zveřejněn na AcupunctureTwinCities.com.

Přeložil: Petr Matějček; Zdroj

Pokud se vám náš článek líbil, podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.