Plody lesa, za kterými lidé rádi chodí. (Z. Danková / ET ČR)
Plody lesa, za kterými lidé rádi chodí. (Z. Danková / ET ČR)

ČR – Hnutí DUHA společně s 55 tisíci lidmi zachránili (nejen) divokou přírodu v našich národních parcích od těžby dřeva a neřízené výstavby. Od té doby začali hledat další ostrovy divočiny v české přírodě. Našli však něco, co jim vyrazilo dech - naše lesy na mnoha místech plošně hynou. Nyní spouštějí výzvu „Zachraňme lesy“.

Na území Čech i okolí kdysi šuměly hluboké hvozdy a lesy, protkané jen úzkými nitkami obchodních stezek a zalidněnými osadami. Pro lesy nebylo vidět, žilo v nich mnoho divoké zvěře a nebylo snadné jimi projít bez bloudění. Po staletí se situace měnila. A nyní už dochází k opačnému efektu, a to že lesy se staly ohroženými ve své existenci.

Dosud jen málokdo věděl nebo uznal, že kvůli nevhodně vysázeným smrkovým monokulturám, častějším obdobím sucha a chybám v hospodaření prostřednictvím velkých zakázek lesy ztrácejí nejen svoje kouzlo. Ale hlavně také svoje zdraví, obranyschopnost a vitalitu. Lesníci vypovídají, že kvůli suchu na jaře není možné vysazovat nové stromky. Pokud není vláha, jsou odsouzeny k zániku.

Stále častěji vznikají kalamity a stromy jsou vytěžovány ve velkém měřítku. Tam, kde si pamatujete vzrostlý les, objevují se paseky a holoseče. Dokladem toho je záběr z předhůří Jeseníků.

Hnutí DUHA se proto rozhodlo podnítit novou výzvu a apelovat na zákonodárce pro záchranu lesů. Jde o to, aby zajistili ohleduplné, přírodě blízké hospodaření v našich lesích. Zákony se musejí změnit tak, aby našim potomkům zůstaly lesy pestré, bohaté a krásné, s ostrovy divoké přírody a lákavé pro odpočinek.

Ke svému apelu ochránci připojují: Sedm bodů pro zdravé lesy

LESY PESTRÉ, BOHATÉ A KRÁSNÉ

Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž rostou pro dané místo vhodné stromy různého druhu a stáří, včetně stromů ponechaných na dožití a zetlení. Takové lesy jsou odolnější vůči suchu a kalamitám.

LESY ŠETRNĚ OBHOSPODAŘOVANÉ

Chceme lesy, ve kterých se bude hospodařit ruku v ruce s přírodou. Velké holoseče jsou nejen škaredé, ale ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, odplavují se živiny i půda sama. Nové lesy uměle vypěstované na holinách jsou náchylnější k budoucím kalamitám.

LESY S OSTROVY DIVOKÉ PŘÍRODY

Chceme, aby na vybraných místech byl les ponechán jen silám přírody a zvídavým návštěvníkům – pro jeho divokou krásu, ale i pro sledování přirozených reakcí lesa na měnící se okolní prostředí. Jen tak budeme v budoucnu vědět, jak přírodní lesy adaptované na místní klima vypadají.

20180422-lesy2a
Koruny borovic, pod nimiž vyrůstá borůvčí. (Z. Danková / ET ČR)


ŽIVOT V LESE V ROVNOVÁZE

V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby v zimě neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. Chceme les s rovnováhou divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.

ZASADIT SE O LEPŠÍ LESY

Jeden krok můžeme udělat my všichni. Apelovat touto výzvou na ty, kteří to mohou změnit a také přijmout vlastní závazek k tomu, co může ovlivnit každý z nás: při návštěvách lesa se chovat uctivě ke stromům, zvířatům, rostlinám i lesní půdě a s uvážlivostí využívat bohatství, které nám naše lesy přináší.

LESY PRO VŠECHNY

Lesy nemají být pouze „pole na dřevo“. Chceme v nich odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny – turisty, místní obyvatele, jsou zde pro lesníky i myslivce.

TRANSPARENTNÍ A OHLEDUPLNOU PÉČI O LESY

Chceme, aby hospodaření ve veřejných lesích namísto velkých těžařských firem podporovalo zaměstnanost místních lidí včetně místních dřevozpracovatelů.


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.