Ilustrační foto. (YURI CORTEZ / AFP / Getty Images)
Ilustrační foto. (YURI CORTEZ / AFP / Getty Images)
Praha – Koncem března se v Praze na Václavském náměstí uskutečnila demonstrace upozorňující na týrání zvířat a současně na selhávání v jeho efektivním řešení. Svoboda zvířat (i další organizace na ochranu zvířat) na demonstraci vystoupila s vlastním prohlášením. 

„Často se setkáváme s neřešitelnými situacemi, kdy se případy nevyřeší v prospěch týraných zvířat. Bohužel toto se netýká pouze domácích mazlíčků, ale všech zvířat v péči člověka, včetně volně žijících druhů zvířat. Nestará-li se majitel dostatečně o svá zvířata, je často problém takovou věc dokázat. Podaří-li se to prokázat, sankce za špatnou péči nebo týrání bývají nízké,“ sdělila Svoboda zvířat ve svém prohlášení.

„V Zákoně na ochranu zvířat proti týrání je v preambuli jasně deklarováno: Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka,” pokaračuje Svoboda zvířat ve svém vyjádření.

„S případy týraných zvířat se setkáváme velice často v rámci našeho poradenství... Každodenní praxe je nicméně jiná, potřebné pozornosti a péči se mnohým zvířatům nedostává.“

Organizace se zaměřuje zejména na systémová řešení práv zvířat, jako je prosazování zákazu využívání zvířat v různých průmyslových nebo zábavních odvětvích jako jsou momentálně zvířata v cirkusech. Pokud jde-li o větší a třeba exotická zvířata, nikdo jim je neodebere, protože příslušné úřady by pracně sháněly někoho, kdo by se o zvířata postaral a zajistil jim nový domov. Frekvence kontrol stavu zvířat veterinární správou nejsou dostačující (např. zimoviště cirkusových zvířat navštěvuje veterinární správa 1x za 2 roky), nicméně veterinární správa nemá personální kapacity, aby se potřebné kontroly zvířat navýšily.

Hnutí ochránců se domnívá, že je potřeba neustále apelovat na společnost a její vztah ke zvířatům, upozorňovat na to, jak je vnímá a jak k nim přistupuje, apelovat na politické zástupce, aby zpřísnili zákony ve prospěch větší ochrany zvířat,  jejich větší péče a pozornosti. Je potřeba hlasitě pojmenovat veškeré stávající lidské činnosti, které se dějí pro peníze a zároveň na úkor života zvířat, jako týrání zvířat, ať už se jedná o množírny, testování na zvířatech nebo cirkusová vystoupení se zvířaty.

A je potřeba, aby prokázané týrání nebylo bráno na lehkou váhu, ale jako závažný čin vůči tvorům, kteří stejně jako člověk pociťují bolest a utrpení.

Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Již od doby svého vzniku v roce 1994 usiluje o změnu vztahu lidí ke zvířatům. Nejde však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem souhlasí. Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Celá činnost Svobody zvířat je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce, a to jak lidí, tak zvířat.

Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.