Dewayne Hill, který je jedním z předkladatelů rezoluce, měl před hlasováním proslov. (Minghui.org)
Dewayne Hill, který je jedním z předkladatelů rezoluce, měl před hlasováním proslov. (Minghui.org)


Ukončete zneužívání následovníků Falun Gongu

Sněmovna amerického státu Georgia vydala
rezoluci 944, kterou navrhla skupina 19 poslanců v reakci na pokračující zprávy o přetrvávání neetických praktik čínské transplantační chirurgie. Při hlasování v plénu rezoluci schválilo 156 poslanců s nulovým počtem námitek dne 19. dubna 2018.


„Lékařské komunitě ve státě Georgia se doporučuje, aby vzdělávala naše občany o rizicích cestování do Číny kvůli orgánovým transplantacím, aby se zabránilo tomu, že se nevědomky zapletou do vraždy ve formě násilných odběrů orgánů z vězňů svědomí,“ uvádí jeden z bodů schválené rezoluce.

Jak zdůraznil jeden z předkladatelů rezoluce, poslanec Dewayne Hill, legislativa pomůže k tomu, aby více lidí věnovalo pozornost zločinu odebírání orgánů následovníkům Falun Gongu [1] a dalším vězňům svědomí. Také je to upozornění pro obyvatele Georgie, kteří by zvažovali jít do Číny na transplantaci, čímž by se mohli stát spolupachateli vraždy.

Osobní výpovědi bývalých vězňů

Sněmovna reprezentantů v Georgii má 11členný Výbor pro mezinárodní spolupráci, který měl ohledně této rezoluce 12. února zasedání. Pět ze šesti Číňanů praktikujících Falun Gong, kteří na setkání mluvili, popsali, jak byli mučeni a jak jim ve vězení odebírali vzorky krve proti jejich vůli. Tyto osobní zkušenosti podpořily závěry vyšetřovacích zpráv [2] o praktikách používaných v oblasti čínského transplantačního průmyslu.

Demokratický reprezentant Dewey McClain řekl, že se ho hluboce dotklo to, co slyšel a že pronásledování Falun Gongu v Číně včetně násilných odběrů orgánů je zločin a podle něj je „naprosto nepřijatelný“.

Předseda Komise Matt Dollar dodal, že nezávislá vyšetřování [2] poskytla přesvědčivé důkazy masivního, systematického násilného odběru orgánů řízeného Čínskou komunistickou stranou. Řekl také, že čekací doba na ledvinu je ve Spojených státech, Velké Británii, Německu či v Austrálii obvykle tři až čtyři roky, ale v Číně je ledvina dostupná již v průběhu několika týdnů.

Problematická čínská transplantologie


Čínské transplantační odvětví je již od roku 2006 kritizováno za neprůhledný systém transplantací. Není možné ověřit kolik transplantací Čína provádí, ani jaký je zdroj transplantovaných orgánů. Což znamená, že identita dárců a pacientů je neznámá.

Právě okolo zdrojů transplantovaných orgánů a jejich množství probíhají od roku 2006 poměrně intenzivní vyšetřování, která odhalila existenci podezřelých velice podrobných lékařských kontrol na určitých komunitách uvnitř čínského vězeňského systému. Vysoce nákladné zdravotní testy na vězních patřících do skupin, které čínský režim tvrdě potlačuje, nedávají smysl. Jedině, že by nesloužily k zabezpečení jejich zdraví, ale ke zjištění jejich zdravotního stavu, krevní skupiny, stavu orgánů a tkání.

Jedná se především o odběry velkého množství krve, prohlídky očí, elektrokardiogram, vyšetření dutiny břišní a podobně.

Dalšími faktory jsou rekordně krátká čekací lhůta, respektive čínské nemocnice jsou pacientům schopné dodávat vhodné orgány do dvou až tří týdnů, což nedokáže žádná z vysoce rozvinutých světových transplantačních velmocí, které používají průhledný dárcovský systém, list čekatelů a dodržují etické standardy.

Zmiňované vyšetřovací zprávy dokládají, že v čínském vězeňském systému dochází k nedobrovolným odběrům orgánů, které jsou následně transplantovány za vysoké částky zájemcům (zákazníkům) z Číny a ze zahraničí. Vyšetřovatelé prohlašují, že čínský režim takto likviduje členy pronásledovaných skupin a zpeněžuje jejich orgány. Český žurnalista Karel Hvížďala tuto praxi nazval „popravy na objednávku“.

Zprávy o zneužívání vězňů svědomí jako nedobrovolných dárců k orgánovým transplantacím v Číně označily Evropský parlament i Sněmovna reprezentantů USA [3] za „důvěryhodné“.

20180412-fg2
Na zasedání Výboru pro mezistátní spolupráci 12. února 2018 hovořilo šest následovníků Falun Gongu, kteří prošli mučením v čínském vězeňském systému. (Minghui.org)

Znění rezoluce

Překlad znění rezoluce vyšel ve Slovenštině na stránkách minghui.sk, toto je jeho česká verze.


Vyjadřujeme znepokojení nad odebíráním orgánů v Čínské lidové republice, a také nad dalšími skutečnostmi.

VZHELDEM K TOMU, ŽE:

se nadále objevují hodnověrné zprávy o systematickém, státem podporovaném odběru orgánů vězňům svědomí a členům náboženských a etnických minoritních skupin z Čínské lidové republiky, kteří s tím nesouhlasí, což má za následek masové zabíjení Ujgurů, Tibeťanů, vybraných křesťanů a praktikující Falun Gongu, aby se získaly orgány na transplantace;

čínský transplantační systém orgánů nevyhovuje řídícím principům Světové zdravotnické organizace (WHO) ohledně schopnosti zpětného vysledování a transparentnosti získávání orgánů a čínská vláda se bránila nezávislému přezkoumání jejich systému;

nové vyšetřovací zprávy došly k závěru, že čínská komunistická strana je zapojena do masového zabíjení nevinných lidí, aby získávala orgány pro transplantace a čínská oficiální čísla 10 000 transplantací ročně byla podle zpráv řádově snížena oproti skutečnosti;

v červenci 1999 Čínská komunistická strana spustila intenzivní, celonárodní pronásledování populární duchovní praxe Falun Gong, která se soustřeďuje na hodnoty pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, nezákonně zadržuje stovky tisíc praktikujících v čínských táborech na převýchovu prací, záchytných centrech a věznicích, kde se rutinně používá mučení, zneužívání a nepřijatelná lékařská vyšetření a krevní testy;

výbor OSN proti mučení a speciální reportér pro mučení vyjádřili znepokojení nad tvrzeními o odběrech orgánů vězňům z Falun Gongu a vyzvali čínskou vládu, aby zvýšila sledovatelnost a transparentnost svého transplantačního systému a potrestala ty, kteří jsou zodpovědní za jeho zneužívání;

čínská vláda je tímto vyzývána, aby okamžitě ukončila odběry orgánů všem vězňům a speciálně vězňům svědomí z Falun Gongu a členům náboženských a etnicky minoritních skupin, neboť tato praxe je vyloženým a netolerovatelným porušením základního práva na život;

orgánová turistika do Číny by neměla být zakrývána lékařským tajemstvím, ale měla by být otevřeně monitorována a žádný národ by neměl dovolit svým občanům, aby vycestovali do Číny kvůli transplantacím, dokud Čína nedovolí plné vyšetření orgánových transplantací minulých a současných vězňů svědomí;

lékařské komunitě ve státě Georgia se doporučuje, aby vzdělávala svoje občany o rizicích cestování do Číny kvůli orgánovým transplantacím, aby se zabránilo tomu, že se nevědomky zapletou do vraždy ve formě násilných odběrů orgánů z vězňů svědomí.

POTOM, V DŮSLEDKU TOHO, se Sněmovna reprezentantů usnesla na TOM, že její členové žádají Čínskou lidovou republiku, aby ukončila tuto neetickou praxi nucených odběrů orgánů vězňům, zejména praktikujícím Falun Gongu a dalším vězňům svědomí.

DÁLE rozhoduje, že tajemník sněmovny reprezentantů je pověřen, aby udělal příslušné kopie z této rezoluce, které budou k dispozici pro veřejnost a tisk.Zdroj: https://www.theepochtimes.com/georgia-house-resolution-opposing-organ-harvesting-in-china-passes-unanimously_2480407.html


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.


POZNÁMKY:


[1] Falun Gong je prastarou čínskou metodou pro rozvoj těla a mysli, zahrnující učení buddhismu , taoismu a pět meditativních cvičení. V Číně získal v letetech 1992 – 1999 masovou popularitu. Když podle vládních statistik počet příznivců Falun Gongu o 10 milionů překročil počet členů tamní komunistické strany, nechal jej tehdejší generální tajemník Ťiang Ce-min zakázat.

On-line: http://www.falungong.cz/

V textu je používán název Falun Gong, který je někdy přepisován jako Fa-lun Kung nebo Fa-lun-kung. Alternativní název hnutí je Falun Dafa.


[2]

Vyšetřovací zpráva 1 (2007)
Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007)
On-line: 
http://organharvestinvestigation.net/ anglicky

Vyšetřovací zpráva 2 (2016)
Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016),anglicky
On-line: 
https://endtransplantabuse.org/an-update/

Publikace – Terénní výzkum (2015)
Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann
(nakl. C-press, 2015), česky
On-line: 
http://www.cpress.cz/jatka-3/

Vyšetřovací zpráva 3
Nevládní organizace WOIPFG
Investigation Report on the Chinese Communist Party’s Ongoing Crime of Live Organ Harvesting against Falun Dafa Practitioners.
On-line: 
http://www.upholdjustice.org/node/389  

Mezinárodní sdružení lékařů DAFOH
Věnuje se otázce neetického získávání orgánů v rámci čínské transplantační chirurgie
On-line: 
http://www.dafoh.org/call-upon-international-community-to-stay-alert-on-chinas-organ-sourcing/ [3]

Usnesení Evropského parlamentu (2013)
Usnesení Evropského parlamentu o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013) česky
On-line: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//CS

Písemné prohlášení Evropského parlamentu (2016)
Written declaration 0048/2016, submitted under Rule 136 (2016), anglicky
On-line: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20160912&secondRef=ANN-02&language=EN 

Rezoluce Sněmovny reprezentantů USA (2016)
H.Res.343 - state-sanctioned forced organ harvesting in China (2016),anglicky
On-line: 
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343