Ilustr. foto.  (Olu Eletu / Unsplash)
Ilustr. foto. (Olu Eletu / Unsplash)

Bezdrátové technologie jsou moderní magie. Za cenu mobilního přístroje a přístupu k datům se můžete přes kapesní obrazovku dostat do celého světa.  Ale některé důkazy svědčí o tom, že tohle kouzlo má i svá temná zákoutí, a že za něj platíme víc, než si uvědomujeme.  


S odhadovanými 4.8 miliardami globálních uživatelů mobilních telefonů je těžké pojmout, že něco tak běžného by mohlo způsobovat zdravotní problémy. Kromě toho nám vládní úřady a experti v oboru už od 90. let tvrdí, že mobily jsou bezpečné a poukazují na studie, které žádné problémy ve spojitosti s bezdrátovým připojením nenašly.

Jenže přesvědčivé důkazy o škodlivých účincích přece jen existují. Skupina vědců z organizace International EMF Scientist napsala v roce 2015 dopis OSN, kde uvádějí, že mikrovlnné záření vycházející z našich telefonů a dalších bezdrátových zařízení „je prokazatelně škodlivé pro lidi i životní prostředí“.

Vědci poukázali na dopady, jako například riziko rakoviny, nárůst škodlivých volných radikálů, genetické poškození, strukturální a funkční změny v reprodukční soustavě, poruchy učení a paměti, neurologické poruchy a celkový negativní dopad na duševní pohodu.

20180409-wifi2
Děti ve Francii, Belgii, Rusku a dalších státech jsou vybízeny k co nejmenšímu kontaktu s bezdrátovými přístroji. (Pixabay) 

Národní toxikologický program publikoval v roce 2016 zprávu vycházející ze šestnáctiletého výzkumu zdravotních dopadů bezdrátové radiace. Studie, která měla americké vládě poskytnout rozhodující odpověď na otázku, zda je záření z mobilních telefonů škodlivé, zjistila, že záření může způsobit nádory na mozku, srdci a poškození DNA.

Tento závěr není nic překvapivého v jiných částech rozvinutého světa, kde zdravotní úřady berou důkazy o škodlivosti bezdrátové radiace vážně, jako například ve Francii, Belgii nebo Rusku, kde jsou zejména děti pobízeny, aby minimalizovaly svůj kontakt s mikrovlnným zářením.

Ve Spojených státech se však zdravotnické úřady zdráhají veřejnost varovat. V roce 2014 vydalo Středisko pro kontrolu chorob veřejné prohlášení, v němž vyzvalo k opatrnosti při používání mobilů, jen aby prohlášení za pár měsíců zase stáhlo.

Nechtěný dokument

Filmařka Sabine El Gemayelová věří, že si zasloužíme mít lepší informovanost o zdravotních dopadech wifi technologií. Natočila proto o tom dokumentární snímek s názvem „Generation Zapped“ (Zničená generace).


„Ten film jsem udělala, protože mi nikdo nevěřil,“ uvedla filmařka pro Epoch Times. „Ale v tom je síla médií. Když se to dobře udělá, dobře zdokumentuje, a nezajde to do konspiračních teorií a fake news, lidé té informaci budou naslouchat a jsou ochotni učinit změny ve svém životním stylu, kvůli zdraví své rodiny.“

Bohužel má El Gemayelová problémy dostat svůj snímek ven na veřejnost. Internetové platformy jako Netflix její snahy nepodpoří, protože jdou proti zájmům společnosti.

V dokumentu promlouvají vědci, kteří probírají nebezpečí plynoucí z kontaktu s wifi zářením a jedinci, kteří tvrdí, že z něj onemocněli. Film také zkoumá roli vlivného digitálního průmyslu, který ovlivňuje přístup úřadů a zajišťuje, aby v bezdrátovém odvětví probíhalo co nejméně dohledu a kontroly.

„Je to jako s tabákovým, chemickým nebo farmaceutickým průmyslem. Tvrdí nám, že je to bezpečné, a za pár desítek let pak zjistíte, že všechny tyhle důkazy skrývali, protože by je mohly poškodit,“ komentuje autorka filmu.

Jedním z odborníků, kteří se v dokumentu objevují, je George Carlo, vědec z oboru, který v 90. letech vedl nákladný výzkumný projekt financovaný mobilním průmyslem za účelem zjištění zdravotních rizik bezdrátových zařízení. Cílem bylo odstranit obavy zákazníků z bezdrátové technologie, jenže výsledky nedopadly podle plánu.

Carlův tým zjistil to, co objevila řada jiných studií – spojitost mezi zářením mobilních telefonů a poškozením DNA a lehce zvýšenou četnost mozkových nádorů u mobilních uživatelů. Zástupci průmyslu však Carlovy závěry odmítli a pokusili se zdiskreditovat jeho pověst.

Trilionkrát víc

Bezdrátová technologie komunikuje pásmem frekvencí, jimž se kvůli jejich krátké vlnové délce říká mikrovlny. Všichni vědci se shodují na tom, že kontakt s mikrovlnami může poškodit organismus člověka. Předmětem sporů je to, jaké dávky jsou nutné k tomu, aby k onemocnění došlo. 


Ustálený názor ohledně bezpečnosti wifi technologie stojí na předpokladu, že za škodlivé jsou považovány pouze mikrovlny dostatečně intenzivní na to, aby způsobily tepelnou reakci, například ty v mikrovlnných troubách, říká Carlo. A jelikož bezdrátové záření je nižší než termální hranice, úřady automaticky považují jeho frekvence za bezpečné. Díky tomu nebyly mobilní telefony nikdy podrobeny před vstupem na trh testům.

Ovšem mnoho studií tuto domněnku vyvrátilo. „Studie po celém světě jasně ukázaly, že to jsou netermální, nepřímé účinky, co dnes způsobuje nejvíce obav,“ praví Carlo.

Dnes se s wifi setkáme všude. I kdybyste u sebe nenosili telefon, stejně jste neustále vystavováni mikrovlnnému záření, které vydávají routery a telefonní věže, které naše okolí nasycují ve jménu dobrého signálu.

Podle Olle Johanssona, docenta neurovědy na Karolinska Institute ve Švédsku, jsou dnes naše těla vystavena trilionkrát větší elektromagnetické radiaci než před deseti lety.

Mikrovlnná nemoc

Je-li tato všudypřítomná technologie opravdu tak nebezpečná, proč nejsme svědky více problémů? Podle advokátky a zakladatelky organizace We Are the Evidence Dafny Tachoverové, která zastupuje práva lidí trpících wifi zářením, jsou důkazem zdravotní potíže všude kolem nás. Ale většina lékařů je k signálům onemocnění slepá.

Než se dala na práva, Tachoverová pracovala jako telekomunikační úřednice a s počítačem pracovala v jednom kuse. Avšak brzy poté, co si v roce 2009 koupila nový laptop, začaly se u ní projevovat příznaky, jako zrychlený tep, ostré bolesti hlavy a neschopnost koncentrace.

Po šesti měsících ji symptomy naprosto vyčerpaly. Když žena identifikovala jako viníka bezdrátové připojení, odstěhovala se do hor, kde je radiace mikrovln minimální a její symptomy se vytratily.

Tachoverová trpí takzvanou elektromagnetickou hypersenzitivitou (EHS), zdravotním stavem, který je obvykle charakterizován řadou nespecifických fyzických a dermatologických příznaků, jako bolest hlavy, únava, vyrážka na pokožce nebo pocity pálení.

Světová zdravotnická organizace rozeznává EHS od roku 2005, ale poznamenává, že je obtížné stanovit, jak rozšířená vlastně je. Některé studie odhadují, že touto chorobou trpí až 10 procent populace. Jistá žena ve Francii vyhrála v roce 2015 soudní při o invalidní důchod v souvislosti s EHS. Šlo o jeden z prvních případů svého druhu, který u soudu uspěl.

Tachoverová ale označení EHS odmítá. Preferuje výraz „mikrovlnná nemoc“, který se před šedesáti lety objevil ve vojenské sféře poté, co se u amerických i sovětských vojáků začaly po delším kontaktu s radarem vynořovat neurologické příznaky. 

Většina lidí, kteří se se symptomy mikrovlnné nemoci setkají, si ji podle Tachoverové nespojí s wifi. „Nedávno jsem mluvila s vedoucím hotelu, který poznamenal, že mu vždycky při použití telefonu znehybní ruce. Ale ani nepomyslel na to, že by ho měl přestat používat. Pořád čekal na vládu, až mu řekne, že je to škodlivé.“

Jak se bránit

Nějakých dvacet let nazpět jsme si žili pohodlně i bez mobilních telefonů, ale dnes je bezdrát neoddělitelnou součástí života. Přesto není důvod koupat se 24 hodin denně v mikrovlnách.

V dokumentu Generation Zapped se objevuje několik jednoduchých, bezbolestných rad, jak mikrovlnné záření výrazně zredukovat. Například přepnout telefon do letového režimu, když jej nepoužíváme nebo vypínat před spaním router.

Filmařka El Gemayelová doufá, že její dokument odstartuje poptávku po bezpečnějších wifi technologiích. Nejdříve ale musí film dostat mezi lidi. Zatím se promítá pouze pro malé skupinky, i když vloni v prosinci se jí podařil husarský kousek, když byl její dokument uveden na soukromém filmovém festivalu pro zaměstnance Google v Silicon Valley.

„Je to pro mě úspěch, protože se snímek promítal právě tam, kde byla ta technologie vynalezena. Tohle jsou lidé, kteří by mohli něco změnit,“ věří tvůrkyně dokumentu.


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích. Zdroj.