(Yoann Boyer / Unsplash)
(Yoann Boyer / Unsplash)
Vedecké štúdie začínajú dávať dokopy podrobný obraz toho, čo môže meditácia urobiť pre myseľ a telo. Meditácia sa stáva čoraz populárnejšou, keďže ľudia začali nachádzať výhody v trénovaní svojej mysle. Dokážu sa lepšie sústrediť a ovládať svoje myšlienky. Pravidelné praktizovanie môže zvýšiť sebauvedomenie a lepšie pochopenie životných situácii, znížiť stres, zvýšiť koncentráciu, sebadisciplínu a ešte oveľa viac. Prečítajte si 9 zdravotných výhod, ktoré pochádzajú z meditácie.

1. Znižuje stress

Znižovanie stresu je jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia skúšajú meditáciu. Duševný a fyzický stres môže zvýšiť hladiny stresového hormónu kortizolu a škodlivých látok cytokínov, ktoré  podporujú zápaly. Tieto účinky môžu narušiť spánok, rozvinúť depresiu a úzkosť, zvýšiť krvný tlak a prispieť k únave a negatívnemu mysleniu.

2. Reguluje úzkosť

Menej stresu znamená aj menej úzkosti. Štúdie poukazujú na to, že meditácia pomáha ľuďom znižovať úzkosť a príznaky úzkostných porúch vrátane fóbie, sociálnej úzkosti, paranoidných myšlienok, obsedantno-kompulzívneho správania a záchvatov paniky. Veľmi nápomocná je napríklad jóga, pretože sa v nej spája meditatívna prax s fyzickou aktivitou.

3. Podporuje emocionálne zdravie

Niektoré formy meditácie môžu viesť k lepšiemu postoju človeka k sebe samému a pozitívnejšiemu pohľadu na život. Meditácie, ktoré znižujú cytokíny, môžu tiež zlepšiť náladu a odvrátiť depresiu. Štúdia, ktorá porovnávala mozgovú aktivitu ľudí praktizujúcich meditáciu s ľuďmi, ktorí meditáciu nepraktizovali, prišla k záveru, že u meditujúcich sa ukazuje zvýšená aktivita v oblastiach súvisiacich s pozitívnym myslením a optimizmom.

4. Zvyšuje sebapoznanie

Niektoré formy meditácie pomáhajú ľuďom lepšie poznať samých seba a duchovne rásť do svojho lepšieho ja. Skúmanie seba má v meditácii za cieľ pomôcť človeku lepšie rozvinúť porozumenie seba samého a uvedomiť si svoj vplyv na ostatných okolo. Ľudia sa dokážu naučiť ako rozpoznať škodlivé a sebazraňujúce myšlienky. Ak si človek dokáže viac uvedomovať svoje myšlienkové zlozvyky, môže ich potom riadiť oveľa konštruktívnejším spôsobom.

20180401-meditace3
(Foto: Jared Rice / Unsplash)

5. Predlžuje dobu pozornosti

Meditácia je pre vašu pozornosť ako zdvíhanie činiek. Vašej pozornosti pomáha zvyšovať silu a vytrvalosť. Ľudia, ktorí meditujú, si dokážu lepšie udržiavať svoju pozornosť a zostať dlhšie zameraní na svoju úlohu, lepšie si pamätajú podrobnosti o svojich úlohách a tiež sa ľahšie dokážu preorientovať zo svojich úloh na úlohy nové.

6. Môže pomôcť v boji proti závislostiam

Duševná disciplína vyvinutá prostredníctvom meditácie môže pomôcť prelomiť závislosť zvyšovaním sebaovládania a uvedomenia si spúšťačov návykového správania. Výskum ukazuje, že meditácia môže pomôcť ľuďom naučiť sa presmerovať svoju pozornosť, zvýšiť ich vôľu ovládať svoje emócie a impulzy, a zvýšiť pochopenie príčin ich návykového správania. Meditácia účastníkom testu pomohla kontrolovať chuť na alkohol a tiež obmedzila prehnané a emocionálne stravovanie.

7. Zlepšuje spánok

Podľa odhadov bude takmer polovica obyvateľstva v budúcnosti bojovať s nespavosťou. Meditácia môže pomôcť uvoľniť ľudské telo, uvoľniť napätie a naladiť človeka do pokojného stavu, v ktorom je väčšia pravdepodobnosť, že zaspí. Človek vďaka meditácii dokáže zaspať rýchlejšie a má lepší a dlhší neprerušovaný spánok. Človek sa naučí riadiť alebo presmerovať neutíchajúce myšlienky alebo súťaživé myšlienky, ktoré často vedú k nespavosti.

8. Pomáha ovládať bolesť

Vnímanie bolesti u človeka súvisí s jeho stavom mysle. V stresových podmienkach má tendenciu sa zvyšovať. Testovaní respondenti, ktorí sa venovali meditácii, hlásili väčšiu schopnosť vyrovnať sa s bolesťou a dokonca zažili znížený pocit bolesti. Meditácia bola príčinou poklesu sťažností na chronickú alebo prerušovanú bolesť. Ďalšia štúdia u pacientov s nevyliečiteľnými chorobami zistila, že meditácia môže pomôcť zmierniť chronickú bolesť na konci života.

20180401-meditace2
Meditácie Falun Dafa. (Foto: Le Minh Phuong / Unsplash)

9. Môže znížiť krvný tlak

Meditácia tiež zlepšuje fyzické zdravie znížením napätia na srdce. Vysoký krvný tlak priebehom času spôsobuje, že pre srdce je ťažšie pumpovať krv do tela, čo môže viesť k infarktu alebo mŕtvici. Z prieskumov vyplynulo, že niekoľko typov meditácie prináša zlepšenie krvného tlaku. Meditácia kontroluje krvný tlak tým, že uvoľňuje nervové signály, ktoré ovládajú funkcie srdca, napätie v cievach a zvyšuje bdelosť v stresových situáciách.

Bezplatná a flexibilná

Ľudia praktizujú mnoho rôznych foriem meditácie, z ktorých väčšina nevyžaduje ani špeciálne vybavenie ani špeciálny priestor. Stačí trénovať len niekoľko minút denne. Ak chcete začať meditovať, skúste si zvoliť formu meditácie podľa toho, čo chcete dosiahnuť. Existujú dva hlavné štýly meditácie:

Meditácia so zameranou pozornosťou: zameriava pozornosť na jediný objekt, myšlienku, zvuk alebo vizualizáciu. Zdôrazňuje zbavenie sa rozptyľovania z okolia. Meditácia sa môže zamerať na dýchanie, mantru alebo upokojujúci zvuk.

Meditácia s voľným sledovaním myšlienok: podporuje rozšírenie uvedomovania si všetkých aspektov vášho prostredia, cvičí myslenie a pocit seba samého. Znamená to uvedomenie si myšlienok, pocitov alebo impulzov, ktoré by sa človek normálne pokúšal potlačiť.

Ak vám pracovné alebo domáce prostredie neumožňuje nájsť si tichú chvíľu, kde môžete byť osamote, zvážte účasť v meditačnej triede. Podpora od ostatných „spolužiakov” môže tiež zlepšiť šance na úspech. Prípadne zvážte nastavenie budíka o niekoľko minút skôr, aby ste na meditovanie využili pokojné ráno. To môže pomôcť vytvoriť si pravidelný zvyk a začínať každý deň pozitívne.


Matt Thorpe je odborník a lekár v oblasti stravovania. Absolvoval doktorát na University of Illinois. Tento článok bol pôvodne publikovaný na stránke Authority Nutrition.

 
Preložil: Peter Petko; Zdroj.


Čítajte aj:


Vězeňská jóga: Může meditace napravit recidivisty?


Meditace jako nástroj k lepšímu duševnímu zdraví

Super-modelka Pooja Mor prozrazuje, jak ji meditace „drží při zemi“ ve světě módy

Meditující lidé mohou produkovat nadlidskou energii, ukazují výzkumy


Ak sa vám náš článok páčil, podporte nás, prosím, jeho zdieľaním na sociálnych sieťach.