Mše během svátku svatého Josefa v bazilice svatého Petra ve Vatikánu 19. března 2018. (Andreas Solaro / AFP / Getty Images)
Mše během svátku svatého Josefa v bazilice svatého Petra ve Vatikánu 19. března 2018. (Andreas Solaro / AFP / Getty Images)
Podle organizace na ochranu hodnot transplantační etiky učinil Vatikán chybu, když oficiálně pozval šéfa čínského transplantačního registru, aby na počátku tohoto měsíce vystoupil v rámci vatikánského panelu. Sdružení lékařů a právníků považuje krok Vatikánu za nerozumné legitimizování reformy čínského transplantačního systému, kterou experti označují za značně nedůvěryhodnou.

Silná mezinárodní kritika podnítila čínský režim, aby v roce 2013 zavedl národní systém dobrovolného dárcovství orgánů, nazvaný Systém reakce na transplantace orgánů v Číně (COTRS), který má být dle tvrzení čínského režimu jediným prostředkem distribuce darovaných orgánů. V roce 2015 režim také oznámil, že oficiálně ukončuje program získávání orgánů od popravených vězňů.

Tato tvrzení o proběhlých reformách zřejmě uklidnila Vatikán dost na to, aby pozval vedoucího COTRSu Wanga Haiba jako řečníka na konferenci, kterou uspořádala Papežská akademie věd, aby promluvil 12. března 2018 v panelu na téma „Moderní otroctví, obchodování s lidmi a přístup ke spravedlnosti pro chudé a zranitelné“.

Údajná čínská transplantační reforma však proběhla bez přijetí jediného nového zákona, který by ji podpořil nějakým právním rámcem, nařízením nebo trestní zodpovědností, které výslovně zakazují odběr orgánů vězňům a nastavují nové hranice. Ve stejné době běží „nový“ transplantační systém v neprůhledném režimu, kvůli čemuž není možné nezávisle ověřit, jak funguje v praxi a zda bylo ohlašovaných změn skutečně dosaženo.

Podle prohlášení sdružení lékařů, akademických pracovníků, právníků a obhájců lidských práv ICETAC čínské nemocnice i dnes garantují zajištění vhodného orgánu do několika týdnů, což ani nejvyspělejší transplantační velmoci nemohou legálně dokázat. Čínské nemocnice tak činí bez udání seznamu dárců a místa operace. Dárci tak zůstávají neznámí a činnost nemocnic nelze ověřovat.

Otevřený dopis sdružení adresovaný Vatikánu byl zveřejněn 19. března 2018. V dopise poukazují na nesrovnalosti a nedostatky v údajích poskytovaných čínským režimem. Vyzvali Papežskou akademii věd, která uspořádala konferenci o obchodování s orgány v roce 2017, „aby byla zdrženlivější ve svých soudech nad prohlášeními o úplné reformě čínského transplantačního systému“.

Sdružení poznamenalo, že čínský režim má 12 různých úředních databází pro transplantační činnosti, z nichž žádný není přístupný veřejnosti. Mezitím poskytuje COTRS pouze celkový počet darovaných orgánů a dárců, bez jediné zmínky o nemocnicích, lokalitách nebo čase, což činí jakékoliv ověření pravdivosti předkládaných čísel nemožným.

Lékařská etika vyžaduje přístup veřejnosti k databázím transplantací orgánů, jako je například United Network for Sharing Organs (UNOS) ve Spojených státech, míní odbornice na lidská práva a členka sdružení Louise Greveová. Taková databáze poskytuje údaje o každém darování a transplantaci orgánů od 1. října 1987 s lékařskými údaji o dárcích orgánů, příjemcích a kandidátech, kteří jsou na národním čekacím listu, jak je patrné z webových stránek UNOS.

„Pro mezinárodní organizace je nezodpovědné přijmout tvrzení autoritářské vlády o reformě ve zcela neprůhledném systému dárcovství orgánů,“ uvedla Grevová v e-mailovém rozhovoru s Epoch Times s odkazem na to, že znemožňovat transparentnost údajů, jak se to děje v čínských transplantačních kruzích, je značně podezřelé. Grevová vyzvala Papežskou akademii, Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a Transplantační společnost, aby odmítly spolupráci s čínským režimem, dokud tyto údaje nezačne veřejně poskytovat.

Čínský režim opakovaně odmítá obvinění, že získává orgány od vězňů svědomí, kteří jsou často odsuzováni v mimosoudním řízení.

V rozhovoru ze 14. března 2018 s italskými novinami La Stampa zveřejnil prohlášení vedoucího čínského COTRS Wanga Haiba, že Čína dovoluje náboženskou svobodu a nezískává orgány od „politických vězňů“. „Neexistuje žádný trest smrti pro politické vězně,“ řekl Wang.


Článek byl redakčně zkrácen; Celý článek v angličtině.

Přeložil Milan Kajínek

Podobný článek: Podvolil se papež Komunistické straně Číny? (video)

Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.