Podle analýzy magazínu The Economist Česká republika klesla v úrovni demokracie z 19. místa na 34. místo ve světě. Analýzu zpracovala a volně zveřejnila The Economist Intelligence Unit. K sestupu takzvaného indexu demokracie v ČR dochází zřejmě z řady různých příčin, převážně politických.

The Economist zpřístupnil tento graf, kde je možné sledovat výsledky analýz ve světových zemích od roku 2006, kdy byla ČR v žebříčku ještě na úrovni plné demokracie. Po roce 2014 ale začala sestupovat do skupiny zemí s „chybnou demokracií“. Pro zajímavost, další dvě nižší skupiny žebříček nazývá „hybridní režim“ a „autoritářský režim“.

V článku Democracy Index 2017: Free speech under attack diskutuje The Economist trend sestupu demokracie ruku v ruce s ovládnutím médií a jejich nezávislosti.

Co všechno přispělo ke snižování úrovně demokracie, je obtížné analyzovat. Uveďme ale několik možných oblastí a konkrétních věcí z praxe, které můžeme za takové snižovatele demokracie považovat.

Nové povinnosti občanům, další pravomoci státu

Stát občanům a firmám od listopadu 2013 postupně ukládal nové povinnosti, jakými jsou: kontrolní hlášení DPH, Elektronická evidence tržeb, vynucování si povinnosti ukládat peníze do bank a platit bezhotovostně i bagatelní částky.

Dochází také k posilování možností tajných služeb a policie k oklešťování soukromí a sledování ve smyslu „posilování bezpečnosti občanů“ včetně kyberprostoru. Právní experti však upozorňují, že spolu s pravomocemi se neposilují účinné kontrolní mechanismy před zneužitím takto získaných dat.

Citlivou oblastí je také zákonné vnucování a vynucování očkování proti nemocem, aniž by byla řádně odzkoušena jeho nezávadnost. Objevují se také případy vynucování pěstování a užívání bylin z nařízených seznamů, aniž by bylo řádně odůvodněno, proč, a zakazování pěstování bylin, které na území existovaly po staletí (viz případ Coriolus).

V zákonech se projevila absence řádných opravných prostředků proti rozhodnutí soudu či státního zástupce o nařízení domovní prohlídky či prohlídky jiných prostor. Člověk nebo firma, které je provedena domovní prohlídka, nemá žádnou zákonnou možnost se proti ní ohradit a musí ji pouze strpět, nehledě na to, zda je opodstatněná či nikoliv.

Některé lidskoprávní organizace upozorňují na nedostatečnou úroveň řádné kontroly správnosti fungování orgánů činných v trestním řízení, řádné kontroly fungování Finančně–analytického útvaru Ministerstva financí ČR. Pod kritiku se dostalo rovněž odměňování a motivování pracovníků daňové správy na co nejvyšším vytváření daňových doměrků u daňových subjektů.

Kritika se snáší také na postavení exekutorů v rozhodovací činnosti exekuční na úroveň soudců soudu I. stupně, aniž by museli složit soudcovský slib, jak tomu je u soudců I. stupně. Dále také nemožnost podání opravného prostředku proti exekučnímu příkazu exekutora.

Některé lidskoprávní organizace v ČR také uvádějí nárůst případů diskriminačního chování soudců a úředních osob ve prospěch movitých účastníků řízení na úkor chudých účastníků řízení.

Zdroj: VoxPopuli.sk


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.