Ilustr. foto. (Pixabay.com)
(screenshot/youtube)
Abstinencia od alkoholu v období pred počatím a v období tehotenstva sa zvyčajne považuje za zodpovednosť ženy. Hlavná obava súvisiaca s požívaním alkoholu počas tehotenstva sa často týka všeobecne známych dôkazov o novorodencoch, u ktorých sa v neskoršom období rozvíja celá škála behaviorálnych, fyzických a kognitívnych postihnutí. Nedávny výskum však poukazuje aj na spojitosť medzi alkoholom a zlým vývojom spermií, čo znamená, že zodpovednosť leží tiež na budúcich otcoch. Mnohé štúdie ukazujú, že biologickí otcovia, ktorí pijú alkohol, môžu mať významnú úlohu pri spôsobovaní zdravotných problémov u detí.

Štúdie ukazujú, že konzumácia alkoholu u budúcich otcov má negatívne účinky na všetkých úrovniach mužského reprodukčného systému, navyše ovplyvňuje neurologické, behaviorálne a biochemické reakcie nasledujúcich generácií.

Výskumy na zvieratách preukázali, že jednorazová dávka etanolu v žalúdočnej výstelke (ekvivalent ľudského nadmerného pitia) spôsobuje poškodenie semenníkov a poškodzuje bunky nevyhnutné pre tvorbu spermií. V experimente sa zdravie spermií a plodnosť hodnotili u samcov potkanov po podaní alkoholu do žalúdka počas 10 týždňov. Výsledky potvrdili, že alkohol významne znižuje koncentráciu spermií a schopnosť spermií správne sa pohybovať. Žiaden z potkanov vystavených alkoholu neoplodnil samičku, aj keď párenie bolo hodnotené ako úspešné.

Štúdie na ľuďoch tiež potvrdili tieto zistenia. Nedávna štúdia na 1 221 dánskych mužoch vo veku 18 až 28 rokov sledovala požívanie alkoholu počas celého týždňa pred testami. Cieľom bolo určiť vplyv alkoholu na kvalitu semena (objem, koncentrácia, počet spermií a kondícia spermií). Výsledky ukázali, že koncentrácia, celkový počet a percento spermií s normálnou kondíciou sa zhoršovali, čím viac muži pili. Tento výsledok sa ukázal u mužov, ktorí vykazovali najmenej päť dávok alkoholu v týždni a bol najvýraznejší u mužov s príjmom viac ako 25 dávok týždenne. To naznačuje, že aj skromná spotreba alkoholu (viac ako päť dávok týždenne) môže negatívne ovplyvniť kvalitu spermií.

Časť pozorovaní sa sústredila na pitie otcov v období počatia dieťaťa a následné zdravotné následky dieťaťa. Obdobné štúdie na hlodavcoch preukázali zmeny v hmotnosti a vývoji potomkov, poruchy v učení sa a činnosti, taktiež preukázali správanie doprevádzané úzkosťou, ako aj vplyvy na molekulárnej a fyziologickej úrovni. Štúdia tiež uviedla, že ženy, ktorých partneri konzumovali 10 alebo viac nápojov týždeň pred počatím, mali v porovnaní s tými, ktorých partneri nepili, dvakrát až päťkrát vyššie riziko potratu.

20180306-alkohol2
Štúdie poukazujú na to, že užívanie alkoholu v období pred počatím môže mať pre vaše dieťa škodlivé následky. (Pixabay)

Ďalšie štúdie prinášajú predbežné dôkazy o tom, že užívanie alkoholu u otcov pred počatím dieťaťa vedie pri nadmernom užívaní k akútnej leukémii u dieťaťa, pri každodennom užívaní k srdcovým vadám, pri nízkom až miernom užívaní k mikrocefálii a má účinky na rast plodu a spôsobuje mierne kognitívne poruchy.

Presný mechanizmus, ako alkohol mení vývoj spermií a vplýva na neskoršie zdravie plodu, ešte nie je plne pochopený. Vedci naznačujú, že alkohol môže zmeniť mikro-prostredie v semenníkoch a pôsobiť na vývoj a dozrievanie spermií. Alkohol v spermiách môže v čase oplodnenia pozmeniť molekulárnu štruktúru skorého embrya, čo vedie k odchýleniam vo vývoji plodu a k možnosti poškodenia zdravia potomkov.

Najväčšou výzvou pre výskumníkov je pokračovať a prepojiť zistenia zo základných vied do sofistikovanejšieho výskumu ľudskej bytosti. Ďalšou etapou je určiť vplyv užívania alkoholu u mužov počas obdobia pred počatím na vývoj plodu a jeho vývin v detstve.

Čo je však najdôležitejšie: musíme si uvedomiť, že vzdanie sa alkoholu počas obdobia pred počatím nie je výhradnou zodpovednosťou žien. Aby sme zabezpečili zdravý vývoj detí, je potrebné s touto témou oboznámiť tiež mužov.


Diana Luciová je doktorantkou biomedicínskych vied na univerzite v Queenslande. Karen Moritzová je profesorka na univerzite v Queenslande.

Ak sa vám náš článok páčil, podporte nás, prosím, jeho zdieľaním na sociálnych sieťach.

Preložil: Peter Petko; Zdroj.