Jde o Aslana Jandieva, o jehož vydání krátce před zadržením požádala Generální prokuratura Ruské federace. (infoletenky.sk)
Jde o Aslana Jandieva, o jehož vydání krátce před zadržením požádala Generální prokuratura Ruské federace. (infoletenky.sk)
Aktivní petici spustili v letošním roce slovenští Amnesty International za muže ingušského původu, který byl zadržený slovenskými orgány již 20. ledna 2011. Jde o Aslana Jandieva, o jehož vydání krátce před zadržením požádala Generální prokuratura Ruské federace.

Protože po rozhodnutí ministryně vnitra ze 7. února může být Inguš kdykoliv vydán do Ruska, pokud by byl vrácen, bude Aslan Jandiev vystavený riziku mučení a jiného špatného zacházení. 

Slovenští AI žádají ministryni spravedlnosti, aby stáhla rozhodnutí ze 7. února 2018 o vydání Aslana Jandieva, protože jeho vydáním by byly porušeny závazky SR vyplývající z mezinárodního práva v oblasti lidských práv. Slovensko by konalo v rozporu s povinností nepřevést osoby v rámci své jurisdikce na místo, kde by mohly být vystaveny riziku mučení a jiného špatného zacházení (princip non-refoulement) a zaručit jejich právo na spravedlivý proces.

Pozadí

Podle informací Amnesty International Aslan Jandiev uprchl z Ingušska (republika na severním Kavkazu v Ruské federaci) a 14. května 2008 požádal o azyl na Slovensku z důvodu pronásledování orgánů činných v trestním konání v Ingušsku a Severní Osetii (též na severním Kavkaze), kde byl křivě obviněn z několika zločinů a mučením donucen k „přiznání“. V únoru 2011 podala Generální prokuratura Ruské federace žádost o jeho vydání a uvedla, že byl obviněn z činnosti v ozbrojené skupině; za nelegální držení a přepravu střelných zbraní a výbušnin; teroristické činy aj. Aslan Jandiev byl 20. ledna zatčen slovenskými orgány a od tehdy je zadržován.

V červnu 2013 vydal Evropský soud pro lidská práva (ESLP) předběžná opatření proti vydání Aslana Jandieva do Ruské federace. Slovenské orgány jsou podle mezinárodního práva povinny nevydat osobu, která má ochranu v podobě předběžných opatření vydaných ESLP.

Aslan Jandiev uvedl, že předtím než utekl na Slovensko, byl v září 2005 zadržen v Nazrani v Ingušsku. Policisté ho tři dny mučili, aby získali „přiznání“ ke zločinům, kterých se nedopustil. Až po desátém dnu, kdy byl jeho zdravotní stav kritický, ho propustili pro nedostatek důkazů.

Vzhledem na přetrvávající napětí mezi Severní Osetií a Ingušskem by ingušský etnický původ Aslana Jandieva při jeho vydání do Ruska mohl být dalším rizikovým faktorem, protože by pravděpodobně byl souzený v Severní Osetii, kde se údajně dopustil trestných činů, ze kterých je obviněn.

Amnesty International pravidelně dostává správy o mučení a jiném špatném zacházení z oblasti severního Kavkazu, především z Ingušska a Severní Osetie. Takovéto porušování lidských práv bývá často uváděno právě v kontextu tzv. protiteroristických aktivit vykonávaných členy orgánů činných v trestním konání. Amnesty International opakovaně získala informace o svévolných obviněních jednotlivců jako podezřelých členů ozbrojených skupin. Důkazy proti nim byly založené většinou na „přiznání“ anebo „svědectvích“ získaných mučením nebo nátlakem. Takováto „přiznání“ a „svědectví“ bývají potom použity jako základ pro odsouzení lidí za zločiny vyplývající z aktivit ozbrojených skupin a dalších zločinů.

20. února informovala slovenská ministryně spravedlnosti Amnesty International, že její rozhodnutí o schválení vydání Aslana Jandieva se zakládá na diplomatických zárukách ze strany Ruska.

Výzkum Amnesty International dokazuje, že diplomatické záruky od vlád v zemích, ve kterých je mučení přetrvávajícím problémem, nemohou poskytnout účinnou ochranu před takovýmto zneužíváním.

Odkaz na petici.


Pokud se vám náš článek líbil, podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.