Letošní souhrnný průzkum Josefovských luk ukázal, že zavlažování a další ochranářské aktivity do parku přilákaly nejen ptáky, ale i mnoho jiných skupin živočichů. (Luděk Klíž)
Letošní souhrnný průzkum Josefovských luk ukázal, že zavlažování a další ochranářské aktivity do parku přilákaly nejen ptáky, ale i mnoho jiných skupin živočichů. (Luděk Klíž)
S pomocí stovek dárců ornitologové vykoupili již 42 ha pozemků, obnovili luční závlahy, vybudovali různě velké vodní plochy a provádí další ochranářské aktivity. Ptačí park Josefovské louky má za sebou další úspěšný rok.

Letos v něm proběhl rozsáhlý průzkum rostlin a živočichů a byla napočítána vysoká koncentrace hned 25 druhů ohrožených a jinde vzácných vážek, přes 200 druhů brouků, stovky obojživelníků a hlavně rostoucí počty ptáků potvrzují zdárný rozvoj prvního soukromého ptačího parku České společnosti ornitologické, který by nevznikl bez podpory tolika dárců. A tím to nekončí – příští rok se na loukách objeví divocí koně.

Deset let trvání Josefovských luk přineslo mnohá pozorování, k jehož výsledku patří 166 druhů ptáků. Desítky ptačích druhů si Josefovské louky vybraly pro své hnízdění. Mezi ně patří také cílové druhy, pro které jsou podmáčené louky ptačího parku určeny především, například čejka chocholatá, bekasina otavní a velmi pravděpodobně zde zahnízdily i tři vzácné druhy skrytě žijících chřástalů.

Obojživelníci

Ohromující je nárůst množství i počtu druhů obojživelníků.

„Inventarizaci jsem tu prováděl již před deseti lety na úplném začátku projektu a sotva jsem tenkrát nějakého obojživelníka našel. Dnes tu jsou stovky žab i čolků. Dokonce se objevily dva nové druhy žab – ropucha zelená a kuňka ohnivá, které se letos ozývaly z celé plochy parku,“ vyzdvihuje důležitost území zoolog David Číp.

Vážky

20180102-louky2
Jeden z třinácti nových druhů vážek na Josefovských loukách je i šídlatka brvnatá. Na louky je přilákalo obnovené luční zavlažování. (Pavel Krásenský / naturfoto.cz)
Neméně pozitivní je i výčet citlivých a na kvalitu prostředí náročných vážek. Třináct nových druhů pro tuto lokalitu objevil doktor Bohuslav Mocek z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

„Šídlatka brvnatá a vážka žlutavá se vyvíjejí ve vysychajících,  dočasně zaplavených prohlubních, hlavně na zaplavovaných loukách. V našem kraji je takový typ prostředí ojedinělý a proto jsou Josefovské louky pro tyto vážky zcela zásadní,“ komentuje nároky dvou z dvaceti pěti nalezených druhů doktor Mocek.

Brouci

Ani brouci nezůstávají ve své rozmanitosti pozadu.

„V průběhu letošní sezóny jsem nalezl dvě stě sedmnáct druhů brouků, mezi nimi například i velmi charismatického chrobáka ozbrojeného. Odhaduji, že nejméně podobné množství zde ještě čeká na objevení,“ uvádí entomolog Tomáš Kopecký. Z objevených brouků jich je hned pět zařazeno v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých živočichů ČR a šest je zvláště chráněných, dle vyhlášky zákona o ochraně přírody a krajiny.

20180102-louky3
Na Josefovských loukách žije i chrobák ozbrojený – brouk nápadný štíhlým dlouhým rohem na čele a několika malými růžky na štítě. Samička rohy nemá. (Tomáš Kopecký)

Motýli a pastva

Jediným zklamáním jsou podle správce parku Břeňka Michálka snad jen motýli. Zdejší celoevropsky chráněné druhy – modrásek bahenní a modrásek očkovaný, vykazují velmi slabé populace. Příčina je celkem zřejmá. Většina luk je stále dvakrát ročně sekána a sklízena zemědělskými subjekty zaběhlým způsobem, který přerušuje rozmnožovací cyklus motýlů. Dlouho plánovaným řešením je pastva divokých koní z Exmooru, kteří budou na desetině parku vypuštěni již začátkem nového roku.

„Koně zajistí mnohem šetrnější údržbu travního porostu, ve kterém budou mít luční ptáci, hmyz a tedy i motýli větší šanci na přežití,“ vysvětluje Michálek. Vliv pastvy na početnost druhů budou ornitologové sledovat.

Pozemky

Jak se ukázalo v případě hnízdění čejek, bekasin i chřástalů, čím rozsáhlejší tyto plochy jsou, tím větší klid tam ptáci mají.

Právě teď má ČSO možnost vykoupit další předjednané pozemky, pokud shromáždí dostatek finančních prostředků. Darovat lze jednoduše na dárcovském portále, kde lze nalézt i další podrobnosti o ptačím parku.Pokud se vám náš článek líbil, podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.

Zdroj: TZ ČSO