201711130-irak
Nový zákon je posuzován jako „legální znásilňování dětí“. (CitizenGO)

Poslanci ze šíitského proudu v islámu iráckého parlamentu předložili pozměňující návrh, kterým se snížuje věk děvčat pro vstup do manželství na 9 let. Informuje o tom komunita CitizenGO s tím, že tento skandální návrh má „zesouladit zákon s vírou praktikujících muslimů“.

Návrh je občanskými aktivisty ostře kritizován a souzen jako „umožnění legálně znásilňovat děti“.

Reforma je v procesu legislativy, není zatím schválená, jak uvádí CitizenGO, a je možno proti ní ještě protestovat podpisem petice.


Zákon č. 188 byl dosud na muslimskou zemi docela pokrokový: zakazoval polygamii, nucené svatby, zabezpečoval přednost soudů Iráku před soudy šaría a minimální věk pro vstup do manželství stanovil na 18 let.

Nový zákon vrací pravomoc rozhodovat o věku pro vstup do manželství náboženským vůdcům islámu a umožňuje jim povolit manželství pro dívky do 9 let, protože historický islám praví, že svatební věk dívky je doložen v příběhu samotného Mohameda.

Nový šíitský návrh je v rozporu s Úmluvou OSN o právech dítěte, kterou Irák podepsal roku 1994.

Slovenský diplomat, osobní zástupce generálního tajemníka OSN v Iráku, Ján Kubiš vyzval irácký parlament „k plnému respektování práv žen a děvčat v Iráku ve vztahu k manželství a v dalších oblastech“.

Organizace UNICEF uvádí, že přes 700 milionů současných žen bylo provdáno v dětském věku. Každé třetí z nich přitom nebylo ani 15 let. Svatby dětí se v posledních letech objevují v mnohem více zemích, což pro dívky znamená přímé ohrožení jejich práv, svobody a zdraví.

Miliony dětských nevěst

Podle odhadu UNICEF na celém světě žije přes 250 000 žen, které se staly manželkami před dosažením 15 let. Často kvůli tomu přestanou chodit do školy a nedostane se jim potřebného vzdělání, častěji čelí domácímu násilí, mohou porodit předčasně a jejich dětem hrozí větší riziko, že zemřou v prvních měsících života.

„Svatby v dětském věku dívky poškozují, ubírají na jejich právech a neumožňují, aby se plně rozvinul jejich talent a sny. Je to ztráta pro samotné dívky, ale také pro jejich rodiny a celou komunitu,“ říká výkonný ředitel UNICEF Anthony Lake: „Dívky nejsou ničí majetek, mají právo řídit svůj vlastní osud.“

Nejčastěji se dívky vdávají předčasně v jižní Asii, kde žije skoro polovina žen s tímto osudem. Jen v Indii uzavře manželství každá třetí nezletilá manželka z celosvětové populace. Ohroženi jsou i chlapci, ale v mnohem menší míře než ženy.

Osvětová kampaň a práce s jednotlivými rodinami však není dostatečně rychlá, aby dokázala držet tempo s populačním boomem v celé oblasti. Pokud se nic nezmění, vzroste počet dětských nevěst do roku 2050 na 320 milionů.

Co funguje pro zastavení dětských svateb:

  • vzdělání: Dívky, které chodí do školy, jsou déle vnímané jako děti. Díky vzdělání jsou schopny vést debatu týkající se jejich budoucnosti. Navíc vzdělání je  v mnoha zemích považováno za vhodnou alternativu k manželství.

  • síť pomoci: Učitelé a pedagogové dokáží v dívkách probudit pocit sebevědomí a asertivitu. Dívky musí mít místo, kde se mohou scházet, kde si mohou promluvit o svých problémech, kde se vzájemně podpořit.

  • debata s rodiči a komunitou: Zejména na rodině závisí, zda se dívka bude moci rozhodnout, kdy se vdá. Kampaně poskytující informace a diskuzní fóra by měly pomoci rodinám uvážit všechny aspekty brzké svatby.

  • nabídka ekonomické pomoci: Mnoho rodin provdává své dcery s vidinou zlepšení ekonomického postavení rodiny. Některé programy proto dotují dívkám vzdělání, mohou přispívat na chod domácnosti nebo potřeby dívek, aby rodina neměla potřebu dívku vdávat.

  • zákony: Legislativa jednotlivých zemí by měla upravovat uzavírání manželství, měla by být stanovena minimální hranice pro uzavření manželského slibu. Každý by měl být stíhán za nucení nezletilých k uzavírání manželství.


Zdroj: CitizenGo, UNICEF